Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Giám định sở hữu công nghiệp

Giám định sở hữu công nghiệp là việc tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Giám định sở hữu công nghiệp bao gồm các nội dung sau đây:
- Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu công nghiệp;

- Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không theo quy định;

- Xác định có hay không sự trùng, tương đương tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ;

- Xác định giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo phương pháp định giá được quy định trong pháp luật về giá; xác định giá trị thiệt hại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Giám định sở hữu công nghiệp theo lĩnh vực bao gồm các chuyên ngành sau đây:

- Giám định sáng chế và thiết kế bố trí;

- Giám định kiểu dáng công nghiệp;

- Giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;

- Giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác.

Giám định sở hữu trí tuệ là gì? Quy định về giám định sở hữu trí tuệ

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Tổ chức tiến hành hoạt động giám định sở hữu công nghiệp phải được cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định về sở hữu công nghiệp

Tổ chức đáp ứng các điều kiện dưới đây thì được cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp nếu có yêu cầu và nộp phí, lệ phí theo quy định:

Chủ thể được thực hiện hoạt động giám định về sở hữu công nghiệp:

- Doanh nghiệp gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

- Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp;

- Tổ chức hành nghề luật sư, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam thì không được kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ.

(Lưu ý: Phạm vi bài viết sẽ hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp đối với doanh nghiệp và tổ chức hành nghề luật sư.)

Các tổ chức nêu trên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất một cá nhân có Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được thực hiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

2. Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định về sở hữu công nghiệP

Hồ sơ gồm 01 bộ tài liệu sau:

Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (làm theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VI của Nghị định 65/2023/NĐ-CP);

- Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục này).

Cơ quan giải quyết hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động.

Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định; ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giám định sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

- Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Khi hết thời hạn đã ấn định mà doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,860
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: