Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Hoạt động giám định sự phù hợp là hoạt động xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng nhằm giám định sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Hình từ Internet

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kinh doanh dịch vụ giám định sự phù hợp là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó để doanh nghiệp có thể hoạt động dịch vụ này, cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp phải là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp phải có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành.

- Doanh nghiệp phải có ít nhất 04 giám định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), và giám định viên phải đáp ứng điều kiện:

+ Có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên và chuyên môn phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa giám định;

+ Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành;

+ Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm công tác giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động giám định, phải có ít nhất 02 giám định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với lĩnh vực giám định đăng ký bổ sung, đáp ứng các điều kiện trên.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng nhận hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Để có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sự phù hợp, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

1. Đơn đăng ký hoạt động giám định (Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP);

2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

3. Danh sách giám định viên (Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP) và các chứng chỉ, tài liệu liên quan đối với mỗi giám định viên gồm: Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này; Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động của giám định viên (Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP) và tài liệu chứng minh kinh nghiệm giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa của giám định viên;

4. Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động giám định, cụ thể như sau:

Trường hợp tổ chức giám định đã được tổ chức công nhận quy định tại Điều 21 Nghị định 107/2016/NĐ-CP hoặc tổ chức công nhận nước ngoài quy định tại Điều 25 Nghị định 107/2016/NĐ-CP công nhận nhưng có phạm vi đăng ký hoạt động rộng hơn phạm vi được công nhận, tổ chức giám định nộp bản sao Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận và các tài liệu, quy trình giám định, các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 107/2016/NĐ-CP đối với phạm vi chưa được công nhận.

5. Mẫu Chứng thư giám định.

Cơ quan giải quyết:

- Trường hợp đăng ký hoạt động giám định sự phù hợp đối với 01 (một) đối tượng giám định (sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, quá trình, môi trường) c huyên ngành thuộc trách nhiệm 01 (một) bộ quản lý thì đăng ký tại Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý đó.

- Trường hợp đăng ký hoạt động giám định sự phù hợp đối với đối tượng giám định tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm 02 (hai) hoặc nhiều bộ quản lý trở lên thì đăng ký tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Trường hợp đăng ký hoạt động giám định sự phù hợp cho 02 (hai) hoặc nhiều đối tượng đánh giá sự phù hợp thuộc trách nhiệm từ 02 (hai) hoặc nhiều bộ ngành quản lý thì đăng ký tại từng Bộ quản lí ngành, lĩnh vực tương ứng. 

Hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo dịch vụ công trực tuyến (nộp qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không quá 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,198
Công việc tương tự: