Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thử nghiệm là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Để kinh doanh dịch vụ này thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Thứ ba, có ít nhất 04 thử nghiệm viên chính thức của doanh nghiệp (lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), được đào tạo về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, phải có ít nhất 02 thử nghiệm viên chính thức của doanh nghiệp (lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với lĩnh vực thử nghiệm đăng ký bổ sung, được đào tạo về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Hình từ Internet

2. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đăng ký hoạt động thử nghiệm (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP);

(2) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3) Danh sách thử nghiệm viên (Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP) và các chứng chỉ, tài liệu liên quan đối với mỗi thử nghiệm viên gồm: Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động; bản sao chứng chỉ đào tạo tương ứng với điều kiện thứ ba nêu bên trên;

(4) Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 107/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Trường hợp tổ chức thử nghiệm đã được tổ chức công nhận quy định tại điều 21 Nghị định 107/2016/NĐ-CP hoặc tổ chức công nhận nước ngoài quy định tại điều 25 Nghị định 107/2016/NĐ-CP công nhận hoạt động thử nghiệm, tổ chức thử nghiệm nộp bản sao Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận.

- Trường hợp doanh nghiệp thử nghiệm đã được tổ chức công nhận quy định tại Điều 21 Nghị định 107/2016/NĐ-CP hoặc tổ chức công nhận nước ngoài quy định tại Điều 25 Nghị định 107/2016/NĐ-CP công nhận hoạt động thử nghiệm, nhưng đăng ký hoạt động thử nghiệm rộng hơn phạm vi được công nhận, tổ chức thử nghiệm nộp bản sao Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận và các tài liệu, quy trình thử nghiệm, các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 107/2016/NĐ-CP đối với phạm vi chưa được công nhận.

(5) Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm.

Nơi nộp hồ sơ:

- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thuộc trách nhiệm, quản lý nhà nước của một bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công thì thực hiện đăng ký hoạt động tại bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý đối tượng đó.

- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm, hàng hóa tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý của từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên thì thực hiện đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với hai hoặc nhiều sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của hai hoặc nhiều bộ quản lý ngành, lĩnh vực thì thực hiện đăng ký hoạt động tại các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý từng đối tượng tương ứng.

Phương thức nộp hồ sơ: Có thể gửi 01 hồ sơ qua bưu điện, nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp thử nghiệm.

Lưu ý: Giấy chứng nhận có hiệu lực không quá 05 năm kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, các tổ chức không phải là doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện bên trên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm thì vẫn được phép kinh doanh dịch vụ thử nghiệm hàng hóa, sản phẩm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,689
Công việc tương tự: