Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động đối với cơ sở bức xạ

Các loại cơ sở bức xạ bao gồm: Cơ sở vận hành máy gia tốc; Cơ sở xạ trị; Cơ sở chiếu xạ khử trùng, chiếu xạ xử lý vật liệu; Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ; Kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia; cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải có hoạt độ phóng xạ lớn hơn mười nghìn lần mức miễn trừ khai báo.

Việc xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ phải có thiết kế phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tổ chức tiến hành xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động đối với cơ sở bức xạ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ trước khi tiến hành công việc, trừ các cơ sở sau:

+ Cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất;

+ Cơ sở vận hành máy gia tốc sử dụng di động để soi chiếu kiểm tra hàng hóa.

1. Điều kiện xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động đối với cơ sở bức xạ

Tổ chức có đủ các điều kiện sau thì được phép xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động đối với cơ sở bức xạ:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

- Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

- Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với công việc xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử 2008;

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép (theo hướng dẫn bên dưới đây).

Có thiết kế và tính toán bảo vệ bức xạ (chiếu ngoài và chiếu trong) bảo đảm mức liều chiếu xạ tiềm năng đối với nhân viên bức xạ và công chúng không vượt quá giá trị liều giới hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

2. Khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân

- Tổ chức có chất phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ với hoạt động trên mức miễn trừ khai báo, thiết bị bức xạ có công suất trên mức miễn trừ khai báo, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân phải khai báo với cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân về số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và các thông tin khác quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật Năng lượng nguyên tử 2008.

- Việc khai báo phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân.

3. Báo cáo phân tích an toàn

Trước khi xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ, tổ chức phải lập báo cáo phân tích an toàn khi xin giấy phép xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ. Nội dung báo cáo gồm:

Khi xin cấp phép xây dựng:

Thiết kế, chế tạo;

- Dự kiến kế hoạch lắp đặt, vận hành thử, nghiệm thu;

- Phân tích an toàn khi đưa cơ sở vào vận hành;

- Dự kiến kế hoạch chấm dứt hoạt động, tháo dỡ, tẩy xạ.

Khi xin cấp phép thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động:

- Lý do thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động;

- Thiết kế, chế tạo;

- Dự kiến kế hoạch lắp đặt, vận hành thử, nghiệm thu;

- Phân tích an toàn khi đưa cơ sở vào vận hành;

- Dự kiến kế hoạch chấm dứt hoạt động, tháo dỡ, tẩy xạ.

4. Thủ tục xin cấp phép xây dựng cơ sở bức xạ 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo Mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định 142/2020/NĐ-CP);

- Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;

(Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó)

- Báo cáo phân tích an toàn đối với việc xây dựng cơ sở bức xạ chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP. Báo cáo thực hiện theo Mẫu số 08 Phụ lục V của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Nơi nộp hồ sơ: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Thời hạn giải quyết: sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Giấy phép xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động đối với cơ sở bức xạ có thời hạn 03 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,114
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: