Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Quy định về mở phòng khám chuyên khoa

 

Kể từ ngày 01/01/2024, điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức tổ chức là phòng khám chuyên khoa được áp dụng theo điều kiện Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 

 

1,585
Công việc tương tự: