Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Quy định về mở nhà hộ sinh

Kể từ ngày 01/01/2024, điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức tổ chức nhà hộ sinh được áp dụng theo điều kiện Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

------------------------------------------------------------------------------

Nên học điều dưỡng hay hộ sinh? Cơ hội việc làm của ngành ra sao?

(Ảnh minh họa - Nguồn từ internet)

Doanh nghiệp được phép thành lập nhà hộ sinh để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Nhà hộ sinh khi hoạt động phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành trong quá trình hoạt động.

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh

Cơ sở vật chất

- Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ;

- Các phòng chức năng phải được thiết kế liên hoàn, hợp lý để thuận tiện cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh;

- Có các phòng khám thai, khám phụ khoa, phòng nằm của sản phụ. Các phòng này phải đủ có diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

Trang thiết bị y tế

- Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của nhà hộ sinh;

- Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài nhà hộ sinh. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài nhà hộ sinh thì phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và được phép cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh;

- Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

Nhân sự

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Là bác sỹ chuyên khoa sản phụ khoa hoặc hộ sinh viên trình độ đại học trở lên có chứng chỉ hành nghề;

+ Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về sản phụ khoa ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh phải được thể hiện bằng văn bản.

- Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, các đối tượng khác làm việc trong nhà hộ sinh nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản.

- Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp nhà hộ sinh không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm.

- Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp nhà hộ sinh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh.

- Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác), việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn của người đó.

 

Hoạt động chuyên môn

Nếu nhà hộ sinh có đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh dưới đây thì được bổ sung vào quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn của nhà hộ sinh:

- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi, xem chi tiết tại công việc “Phòng khám chuyên khoa”.

- Dịch vụ tiêm chủng vắc-xin theo quy định của pháp luật về tiêm chủng.

2. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Thành phần hồ sơ:

(i) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài);

(iii) Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn;

(iv) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(v) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự (theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(vi) Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

(vii) Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;

(viii) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở Danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Nơi nộp hồ sơ:

Hồ sơ được lập 01 bộ và gửi tới cơ quan có thẩm quyền như sau:

- Bộ Y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của phòng khám chuyên khoa thuộc Bộ Y tế;

- Sở Y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của phòng khám chuyên khoa trên địa bàn, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế nêu trên.

Phương thức nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế  hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (xem hướng dẫn cụ thể tại Điều 46, Điều 47 Nghị định 109/2016/NĐ-CP).

Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đã nộp đầy đủ và hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,374
Công việc tương tự: