Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cơ sở dịch vụ y tế

Kể từ ngày 01/01/2024, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

------------------------------------------------------------------------------

Điều kiện và thủ tục dưới đây không còn phù hợp để áp dụng kể từ ngày 01/01/2024.

Doanh nghiệp được phép mở cơ sở dịch vụ y tế theo các hình thức dưới đây để thực hiện các hoạt động tương ứng sau đây:

- Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp;

- Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà;

- Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài;

- Cơ sở dịch vụ kính thuốc;

- Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ;

- Cơ sở dịch vụ y tế khác.

Điều kiện hoạt động của cơ sở dịch vụ y tế:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở dịch vụ y tế do Bộ Y tế ban hành trong quá trình hoạt động.

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Lưu ý: Riêng đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động nhưng phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ (xem cụ thể tại Mục 1) theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Bài viết chi tiết

(Ảnh minh họa - Nguồn từ internet)

2. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế

sở vật chất

- Có địa điểm cố định (trừ trường hợp khám bệnh, chữa bệnh lưu động);

- Riêng cơ sở dịch vụ y tế nếu cung cấp dịch vụ kính thuốc thì phải có diện tích tối thiểu là 15 m2;

- Phòng tiêm (chích), thay băng phải có diện tích ít nhất là 10 m2.

Thiết bị y tế

- Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

- Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thì phải có hộp thuốc chống sốc;

- Vận chuyển cấp cứu phải có xe ô tô cứu thương; có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu. Có hợp đồng vận chuyển cấp cứu với công ty dịch vụ hàng không nếu cơ sở đăng ký vận chuyển người bệnh ra nước ngoài.

Nhân sự

- Cơ sở cung cấp dịch vụ vận chuyển cấp cứu: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề, có văn bằng chuyên môn hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã được học về chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

- Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh về tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp ít nhất là 45 tháng.

- Cơ sở cung cấp dịch vụ kính thuốc: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên, có chứng chỉ hành nghề và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa mắt hoặc đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt.

- Cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ: Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp.

- Các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cung cấp các dịch vụ như thay băng, cắt chỉ; vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; chăm sóc mẹ và bé; lấy máu xét nghiệm, trả kết quả; chăm sóc người bệnh ung thư và các dịch vụ điều dưỡng khác tại nhà: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 45 tháng.

- Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ y tế, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ y tế phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản.

- Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở dịch vụ y tế không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm;

- Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp cơ sở dịch vụ y tế không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh;

- Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ y tế (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác), việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn của người đó.

2. Thủ tục yêu cầu cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế

Thành phần hồ sơ:

(i) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài);

(iii) Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở;

(iv) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP): bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

(v) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở dịch vụ y tế (theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(vi) Tài liệu chứng minh cơ sở dịch vụ y tế đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở dịch vụ y tế;

(vii) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ y tế đề xuất trên cơ sở Danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

(viii) Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không.

Nơi nộp hồ sơ:

Hồ sơ được lập 01 bộ và gửi tới cơ quan có thẩm quyền như sau:

- Bộ Y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế.

- Sở Y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở dịch vụ y tế trên địa bàn, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế nêu trên.

Phương thức nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế  hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (xem hướng dẫn cụ thể tại Điều 46, Điều 47 Nghị định 109/2016/NĐ-CP).

Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đã nộp đầy đủ và hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,793
Công việc tương tự: