Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cơ sở điều trị thay thế

Cơ sở điều trị thay thế là đơn vị điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người nghiện chất dạng thuốc phiện, bao gồm cả việc cấp phát thuốc điều trị thay thế.

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực thay thế cho Luật Đầu tư 2014. Theo đó, căn cứ Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2023), "Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế" không còn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Do đó, điều kiện kinh doanh đối với cơ sở điều trị thay thế bên dưới đã KHÔNG còn phù hợp để áp dụng kể từ ngày 01/01/2021.

Điều kiện dưới đây không còn phù hợp để áp dụng kể từ ngày 01/01/2021

1. Điều kiện kinh doanh cơ sở điều trị thay thế

Cơ sở điều trị thay thế phải đáp ứng các điều kiện sau: 

Thứ nhất, điều kiện về cơ sở vật chất: Có nơi tiếp đón, phòng hành chính, phòng cấp phát và bảo quản thuốc, phòng tư vấn, phòng khám bệnh và phòng xét nghiệm.

Các phòng trong cơ sở điều trị thay thế phải có diện tích từ 10m2 trở lên;

Thứ hai, điều kiện về trang thiết bị:

- Phòng cấp phát và bảo quản thuốc: Ẩm kế; nhiệt kế đo nhiệt độ phòng; điều hòa nhiệt độ; 02 tủ chắc chắn có khóa để đựng thuốc, trong đó gồm 01 tủ để đựng thuốc cấp phát hàng ngày và 01 tủ để bảo quản thuốc; dụng cụ cấp phát thuốc; thiết bị giám sát việc thực hiện điều trị.

- Phòng khám bệnh:

+ Nhiệt kế đo thân nhiệt;

+ Ống nghe;

+ Tủ thuốc cấp cứu (trong đó có thuốc giải độc);

+ Máy đo huyết áp;

+ Bộ trang thiết bị cấp cứu;

+ Giường khám bệnh;

+ Cân đo sức khỏe - chiều cao;

+ Thiết bị khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm.

- Phòng xét nghiệm:

+ Bộ dụng cụ xét nghiệm nước tiểu và lấy máu;

+Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm.

- Nơi lấy nước tiểu của người bệnh:

+ Bộ bàn cầu (với đường cấp nước có van đặt ở bên ngoài nơi lấy nước tiểu);

+ Vách ngăn dán kính màu một chiều từ bên ngoài để nhân viên của cơ sở điều trị quan sát được quá trình tự lấy mẫu nước tiểu của người bệnh.

Thứ ba, điều kiện về nhân sự:

- Có ít nhất 01 người phụ trách chuyên môn là bác sĩ có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở điều trị thay thế;

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh có trình độ trung cấp chuyên ngành y trở lên;

- Có ít nhất 02 nhân viên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc có trình độ trung cấp chuyên ngành y, dược trở lên. Nhân viên phụ trách kho thuốc phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn theo quy định của pháp luật về dược;

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ xét nghiệm có trình độ trung cấp thuộc một trong các chuyên ngành y, dược, sinh học hoặc hóa học trở lên;

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ tư vấn có trình độ trung cấp thuộc một trong các chuyên ngành y, dược hoặc xã hội trở lên;

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ hành chính có trình độ trung cấp trở lên;

- Căn cứ tình hình thực tế, cơ sở điều trị thay thế bố trí nhân viên bảo vệ tại cơ sở nơi đặt cơ sở điều trị hoặc phối hợp với công an nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở để bảo đảm công tác an ninh cho cơ sở điều trị; trường hợp cần thiết, có thể bố trí tối đa 02 nhân viên bảo vệ riêng cho cơ sở điều trị;

- Việc bố trí nhân lực thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở được thực hiện theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, bảo đảm phù hợp về yêu cầu chuyên môn về nhân sự như trên và quy mô của cơ sở điều trị thay thế.

Trước khi đi vào hoạt động, cơ sở điều trị đáp ứng đủ điều kiện điều trị phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện với Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở.

2. Thủ tục công bố điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Trước khi đi vào hoạt động, cơ sở phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP);

(2) Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở;

(3) Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị (theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP và kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn của từng nhân viên);

(4) Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị (theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP);

(5) Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị.

(6) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của cơ sở.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở

Phương thức nộp hồ sơ:

- Nộp bản gốc hồ sơ và được Sở Y tế cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố (tính theo dấu tiếp nhận công văn đến); hoặc

- Nộp hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế và được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) qua hòm thư điện tử.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ (đối với trường hợp nộp bản gốc) hoặc kể từ ngày nhận được hồ sơ (đối với trường hợp nộp theo phương thức điện tử).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,187
Công việc tương tự: