Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Sản xuất mỹ phẩm

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thì được phép hoạt động sản xuất mỹ phẩm, cụ thể là các chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục) hoặc răng và niêm mạc miệng với một hoặc nhiều mục đích chính sau: Làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm:

(1) Điều kiện về nhân sự:

Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

(2) Điều kiện về cơ sở vật chất:

- Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

- Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

(3) Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

- Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT;

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có trách nhiệm thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mình sản xuất phù hợp với quy chuẩn này.

>> Xem chi tiết tại công việc "Công bố hợp quy".

- Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

- Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP);

- Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

- Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất.

Lưu ý: Hồ sơ phải đóng dấu giáp lai giữa các trang của cơ sở sản xuất.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Y tế nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh là người trực tiếp đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường thì trước khi đưa ra thị trường, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mỹ phẩm, xem chi tiết tại công việc "Công bố sản phẩm mỹ phẩm".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,391
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: