Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định vê việc trang bị và quản lý phương tiện chữa cháy trong kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ do Bộ Công thương ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý gấu nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Nghị định về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quy chế quản lý rừng kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCTnăm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Công thương ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ Công thương ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Công thương ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế cung ứng và sử dụng séc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng
 31. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư về quản lý giống thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh tra giải quyết vụ tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định Quy chế về tạm giữ, tạm giam do Bộ Công an ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2007/NĐ-CP quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người do Bộ Y tế ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hành nghề chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số do Bộ Y tế ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. Integrated document No. 11/VBHN-BNNPTNT dated February 25, 2014, on promulgation of regulations on prevention of foot-and-mouth disease in livestock
 61. Circular No. 08/VBHN-BNNPTNT dated February 25, 2014, promulgation of list of banned and restricted drugs, chemicals, and antibiotics
 62. Decree No. 12/VBHN-BNNPTNT date February 25th, 2014, providing guidance on the implementation of a number of articles of The Ordinance on Veterinary medicine
 63. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất và nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về kiểm tra chất lượng thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Công an ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay do Bộ Tài chính ban hành do Bộ Tài chính ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg do Bộ Công an ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Bộ Công an ban hành
 87. Integrated document No. 06/VBHN-BGTVT dated February 07, 2014, on load capacities of roads, dimensional limits of roads, operation of overloaded vehicles, overdimension vehicles, and tracked vehicles on roads; transport of oversize load; limit on amount of goods loaded onto road vehicles in traffic
 88. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư về mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Bộ Tài chính ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 232/VBHN-BNG năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành
 98. Integrated document No. 06/VBHN-BCT dated January 23, 2014 Circular on guidelines for the identification of origin of exports and imports which are not wholly obtained goods defined Decree 19/2006/ND-CP on guidelines for the Commercial Law regarding the origin of goods
 99. Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ Y tế ban hành
 100. Integrated document No. 10/VBHN-BCT dated January 23, 2014, on promulgating the regulation on preservation and abandonment of petroleum grilling wells