Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư về quản lý giống thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh tra giải quyết vụ tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định Quy chế về tạm giữ, tạm giam do Bộ Công an ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2007/NĐ-CP quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. Integrated document No. 01/VBHN-NHNN dated March 31, 2014, on classification of assets, ratio and method of establishment of provisions for credit losses, and use of provisions for credit losses in the banking activity of credit institutions and foreign banks’ branches
 16. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người do Bộ Y tế ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hành nghề chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số do Bộ Y tế ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 23. Integrated document No. 06/VBHN-BGDDT dated March 4, 2014, promulgating regulations on criteria for assessing the educational quality of universities
 24. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 29. Integrated document No. 11/VBHN-BNNPTNT dated February 25, 2014, on promulgation of regulations on prevention of foot-and-mouth disease in livestock
 30. Circular No. 08/VBHN-BNNPTNT dated February 25, 2014, promulgation of list of banned and restricted drugs, chemicals, and antibiotics
 31. Decree No. 12/VBHN-BNNPTNT date February 25th, 2014, providing guidance on the implementation of a number of articles of The Ordinance on Veterinary medicine
 32. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất và nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về kiểm tra chất lượng thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Công an ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay do Bộ Tài chính ban hành do Bộ Tài chính ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg do Bộ Công an ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Bộ Công an ban hành
 56. Integrated document No. 06/VBHN-BGTVT dated February 07, 2014, on load capacities of roads, dimensional limits of roads, operation of overloaded vehicles, overdimension vehicles, and tracked vehicles on roads; transport of oversize load; limit on amount of goods loaded onto road vehicles in traffic
 57. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư về mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Bộ Tài chính ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 232/VBHN-BNG năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành
 67. Integrated document No. 06/VBHN-BCT dated January 23, 2014 Circular on guidelines for the identification of origin of exports and imports which are not wholly obtained goods defined Decree 19/2006/ND-CP on guidelines for the Commercial Law regarding the origin of goods
 68. Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ Y tế ban hành
 69. Integrated document No. 10/VBHN-BCT dated January 23, 2014, on promulgating the regulation on preservation and abandonment of petroleum grilling wells
 70. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý chợ do Bộ Công thương ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Bộ Công thương ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế Bảo quản và Hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ Công thương ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley do Bộ Công thương ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Quyết định ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và Quy định về tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại do Bộ Công thương ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên do Bộ Công thương ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm hợp nhất Thông tư phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BQP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất hướng dẫn Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Bộ Tài chính ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về phương thức bay hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng thương mại nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 23/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành