Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý rừng kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2016 hợp nhất Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 5069/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 17. Integrated document No. 06/VBHN-VPQH dated December 5, 2016 Law on bidding
 18. Integrated document No. 07/VBHN-VPQH dated December 05, 2016 on Construction
 19. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 23. Integrated document No. 50/VBHN-NHNN dated November 23, 2016, foreign currency loans granted to residents by credit institutions and branches of foreign banks
 24. Văn bản hợp nhất 50/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 25. Kế hoạch 152/KH-HĐGD năm 2016 tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Bình
 26. Integrated document No. 49/VBHN-NHNN dated November 09, 2016, on provision of intermediary payment services
 27. Integrated document No. 48/VBHN-NHNN dated November 09, 2016, on the installation, management, operation and security of automated teller machines
 28. Integrated document No. 47/VBHN-NHNN dated November 09, 2016, regulations on provision and use of cheques
 29. Văn bản hợp nhất 49/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 31. Integrated document No. 46/VBHN-NHNN dated November 9, 2016, on bank card operations
 32. Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 47/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 34. Integrated document No. 18/VBHN-BTC dated October 21, 2016 Decree guidelines for some article of the Law on special excise duty and the Law on amendments to the Law on special excise duty
 35. Integrated document No. 16/VBHN-BTC dated October 21, 2016, penalties for tax offences and enforcement of administrative tax decisions
 36. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2016 Thông tư quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi gia súc, gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 45/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 3874/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 48. Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg “về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực do Bộ Công Thương ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Tài chính ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định do Bộ Tài chính ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Tài chính ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Tư pháp ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Nghị định về danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ do Bộ Công thương ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 2643/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 70. Văn bản hợp nhất 2642/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về lưu trú du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 2641/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 2640/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 36/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 37/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Quyết định Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 33/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Nghị định về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 83. Circular No. 27/VBHN-NHNN dated June 28, 2016 governing cooperative banks
 84. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về ngân hàng hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 89. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng cho phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng do Bộ Công thương ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất do Bộ Công thương ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Công thương ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2016 hướng dẫn Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ Công thương ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 2290/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 98. Kế hoạch 2241/KH-UBND năm 2016 cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị trong hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
 99. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành