Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật giáo dục do Văn phòng Quốc hội ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão do Văn phòng Quốc hội ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật dầu khí do Văn phòng Quốc hội ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết việc liên quan đến quốc tịch do Bộ Tài chính ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập, xuất, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật phòng cháy và chữa cháy do Văn phòng Quốc hội ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 16. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. Decree No. 8019/VBHN-BTP dated December 10, 2013, on secured transactions
 18. Văn bản hợp nhất 8026/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 8024/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 8021/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 8022/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 8018/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 8016/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Bộ Tư pháp ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 8015/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số do Bộ Tư pháp ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 8014/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 8013/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 21/TLHN-BQP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch thực hiện Nghị định 159/2006/NĐ-CP về chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 37. Integrated document No. 06/VBHN-NHNN dated November 25, 2013, encouraging Vietnamese expatriates to transfer their money back to Vietnam
 38. Văn bản hợp nhất 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 7820/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Nghị định về Danh mục mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Quyết định khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-UBDT năm 2013 hợp nhất Quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 09/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-UBDT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định trình tực, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định công bố đóng, mở ga đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ Tài chính ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế thông báo tin tức hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng do Bộ Công an ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục do Bộ Công an ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 7353/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt" do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường" do Bộ Công thương ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” do Bộ Công thương ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 08/TTHN-BYT hợp nhất Thông tư hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương do Bộ Tài chính ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự do Bộ Tài chính ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 71. Integrated document No. 14/VBHN-BGTVT dated October 07, 2013, Decision regulation on civil aviation communications, navigation and surveillance
 72. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 07/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ Y tế ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 06/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định việc đăng ký thuốc do Bộ Y tế ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc do Bộ Y tế ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 04/QĐHN-BYT năm 2013 hợp nhất Quyết định triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới do Bộ Y tế ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 03/QĐHN-BYT năm 2013 hợp nhất Quyết định về triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc" do Bộ Y tế ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 02/QĐHN-BYT năm 2013 hợp nhất Quyết định triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” do Bộ Y tế ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 02/TTHN-BNV năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BNV năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định về Chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 6670/VBHN-BTP năm 2013 về hướng dẫn thi hành nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 6770/VBHN-BTP hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 17/TTHN-BQP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 93. Integrated document No. 01/VBHN-BCT of September 06, 2013, providing for method of elaboration, orders of and procedures for formulation, promulgation and management of the power transmission prices
 94. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
 95. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Bộ Công thương ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện do Bộ Công thương ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 3200/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 3208/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 3207/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 3205/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP về Luật Du lịch về lưu trú du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành