Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Bộ Công thương ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế Bảo quản và Hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ Công thương ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley do Bộ Công thương ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Quyết định ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và Quy định về tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại do Bộ Công thương ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên do Bộ Công thương ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm hợp nhất Thông tư phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BQP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất hướng dẫn Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Bộ Tài chính ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về phương thức bay hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng thương mại nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 23/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 4699/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 22/TLHN-BQP năm 2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 142/2008/QĐ-TTg thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 8191/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển do Bộ Tài chính ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về khí tượng hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2013 hợp nhất Thông tư về Quy định chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế không lưu hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2013 hợp nhất Thông tư về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 45. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật đất đai do Văn phòng Quốc hội ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật giáo dục do Văn phòng Quốc hội ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão do Văn phòng Quốc hội ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật dầu khí do Văn phòng Quốc hội ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết việc liên quan đến quốc tịch do Bộ Tài chính ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập, xuất, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật phòng cháy và chữa cháy do Văn phòng Quốc hội ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 64. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 8026/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 8024/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 8021/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 8022/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 8018/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 8016/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Bộ Tư pháp ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 8015/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số do Bộ Tư pháp ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 8014/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 8013/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 21/TLHN-BQP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch thực hiện Nghị định 159/2006/NĐ-CP về chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 7820/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Nghị định về Danh mục mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Quyết định khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-UBDT năm 2013 hợp nhất Quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 09/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-UBDT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định trình tực, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định công bố đóng, mở ga đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ Tài chính ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế thông báo tin tức hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng do Bộ Công an ban hành