Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ Tài chính ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNG năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 157/2005/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bổ sung về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2014 hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGDĐT năm 2014 về Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Quyết định điều chỉnh đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư của Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 5026/VBHN-BKHĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 5025/VBHN-BKHĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHĐT hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 2393/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách do Bộ Nội vụ ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP hướng dẫn Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Tài chính ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quốc tịch Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 54. Integrated document No. 09/VBHN-BYT dated July 09th 2014, guiding the export and import of medicines and primary packaging of medicines
 55. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 59/2007/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do Bộ Tài chính ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 2908/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
 67. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước
 70. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Quyết định về lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” và nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” do Bộ Y tế ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Quyết định về bản "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới" do Bộ Y tế ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ Công Thương ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quyết định 170/1999/QĐ-TTg khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy định thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2104 hợp nhất Quyết định về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGDĐT năm 2104 hợp nhất Quyết định về Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước
 90. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 70/2000/NĐ-CP về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2014 về Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia
 95. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng
 96. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 97. Integrated document No. 17/VBHN-BGDDT dated May 15th, 2014, decision on promulgation of regulation on formal undergraduate education applying academic credit system
 98. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện do Bộ Công thương ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ Công thương ban hành