Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 4779/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 4778/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về lưu trú du lịch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 4780/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 11/QĐHN-BQP năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Bộ Quốc phòng ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 5183/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 4679/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thống tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2014 hướng dẫn thi hành Quyết định 17-TTg về trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho đối tượng đã xử lý do Bộ Tài chính ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. Integrated document No. 06/VBHN-VPQH dated December 11, 2014, law on special excise duty
 18. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Văn phòng Quốc hội ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tài nguyên do Văn phòng Quốc hội ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật công nghệ cao do Văn phòng Quốc hội ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giáo dục đại học do Văn phòng Quốc hội ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật hàng không dân dụng Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giá do Văn phòng Quốc hội ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật hải quan do Văn phòng Quốc hội ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giáo dục do Văn phòng Quốc hội ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2014 Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản do Bộ Tài chính ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ Tài chính ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-UBDT năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 10/TLHN-BQP năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 43. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 4441/VBHN-BLĐTBXH năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ Tài chính ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNG năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 157/2005/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bổ sung về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2014 hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGDĐT năm 2014 về Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Quyết định điều chỉnh đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư của Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 5026/VBHN-BKHĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 5025/VBHN-BKHĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHĐT hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 2393/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách do Bộ Nội vụ ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP hướng dẫn Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Tài chính ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quốc tịch Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 99. Integrated document No. 09/VBHN-BYT dated July 09th 2014, guiding the export and import of medicines and primary packaging of medicines
 100. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành