Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quá cảnh hàng hóa của Lào qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 3969/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công Thương ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 14. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2017 hợp nhất Thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2017 hợp nhất Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2017 quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2017 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Luật phí, lệ phí do Văn phòng Quốc hội ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Luật Thương mại do Văn phòng Quốc hội ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Luật Đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2017 hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định trình tự; thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 1934/VBHN-BTP năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 2162/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Nội vụ ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2017 thông tư hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá do Bộ Tài chính ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Thông tư Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Quyết định Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh do Bộ Tài chính ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 hợp nhật Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2017 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Công Thương ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng do Bộ Công thương ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2017 hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2017 quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2017 hợp nhất Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về Tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2017 quy định quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2017 hợp nhất Thông tư về Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 81. Integrated document No. 05/VBHN-BCT dated January 12, 2017, specifying certain articles of Law on Chemicals and Government's Decree No. 108/2008/ND-CP on guidelines for certain articles of Law on Chemicals
 82. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 76/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi do Bộ Công Thương ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất do Bộ Công thương ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý rừng kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành