Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 quy định về nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2018 quy định về tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2018 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2018 về vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2018 về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 12. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2018 về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2018 về quy định hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 14. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2018 về thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
 16. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2018 về hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi do Bộ Công thương ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2018 về quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Tài chính ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2018 về Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí do Bộ Công thương ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than do Bộ Công thương ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất thông tư quy định điều kiện kinh doanh than do Bộ Công thương ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Quyết định về Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2018 về Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2018 về hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 427/VBHN-BTP năm 2018 về quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ Tư pháp ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2017 về hợp nhất Thông tư liên tịch quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2017 về hợp nhất Thông tư 11/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp do Bộ Y tế ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2017 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV do Bộ Y tế ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2017 về quy định xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Viễn thông do Văn phòng Quốc hội ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Thú y do Văn phòng Quốc hội ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Quốc hội ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Văn phòng Quốc hội ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Văn phòng Quốc hội ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Dự trữ quốc gia do Văn phòng Quốc hội ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Công nghệ thông tin do Văn phòng Quốc hội ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Quốc hội ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 5158/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 về hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 58. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2017 về quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2017 về hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 về hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2017 về hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 64. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Nội vụ ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ Nội vụ ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2017 hợp nhất quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2017 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 72. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Thông tư về quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-TTCP năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 10272/VBHN-VPCP năm 2017 hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 10271/VBHN-VPCP năm 2017 hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Thông tư về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quá cảnh hàng hóa của Lào qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 3969/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công Thương ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 95. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2017 hợp nhất Thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2017 hợp nhất Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2017 quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành