Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 3964/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 06a/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2015 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công thương ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành
 11. Integrated document No. 26/VBHN-BTC dated September 14, 2015, guidelines for implementation of the Government's Decree No. 218/2013/ND-CP providing guidelines for implementation of the Law on Corporate income tax
 12. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 05A/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2015 quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 18. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Tài chính ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BKHC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 32. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định quản lý và sử dụng trâu đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an ban hành
 36. Kế hoạch 3901/KH-UBND năm 2015 về Truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016
 37. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 2319/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” của Bộ Khoa học và Công nghệ
 40. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 45. Integrated document No. 02/VBHN-BYT dated June 15, 2015, Circular guidance on the management of food additives
 46. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BQP năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ về Quỹ gen do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức cá nhân Việt Nam trên các vùng biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về nhập khẩu tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch về quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch nhà nước cho dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định công bố Danh mục loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định việc cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư về Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 78. Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2015 về triển khai Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Kết luận 56-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2020
 79. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 724/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 83. Integrated document No. 14/VBHN-BKHCN dated February 27, 2015, Decision on method for determination of domestic content of automobiles
 84. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 465/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn do Bộ Tài chính ban hành