Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật kiểm toán độc lập do Văn phòng Quốc hội ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giáo dục đại học do Văn phòng Quốc hội ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giáo dục do Văn phòng Quốc hội ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật đường sắt do Văn phòng Quốc hội ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Công an nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Công an ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Nghị định về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Bộ Công an ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công thương ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 5349/VBHN-BVHTTDL năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 hợp nhất Thông tư về công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 4645/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2015 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân do Bộ Công an ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 4418/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 4417/VBHN-BTP năm 2015 hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
 30. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ Y tế ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 4118/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2015 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2015 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2015 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2015 Nghị định quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về Nghi lễ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 3964/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 06a/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2015 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công thương ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 05A/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2015 quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 58. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Tài chính ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BKHC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 72. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định quản lý và sử dụng trâu đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 2319/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” của Bộ Khoa học và Công nghệ
 79. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BQP năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ về Quỹ gen do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức cá nhân Việt Nam trên các vùng biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về nhập khẩu tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành