Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 45/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 3874/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực do Bộ Công Thương ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Tài chính ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định do Bộ Tài chính ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Tài chính ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Tư pháp ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Nghị định về danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ do Bộ Công thương ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 2643/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 26. Văn bản hợp nhất 2642/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về lưu trú du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 2641/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 2640/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 36/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 37/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Quyết định Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 33/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Nghị định về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN năm 2016 quy định về ngân hàng hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 44. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng cho phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng do Bộ Công thương ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất do Bộ Công thương ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Công thương ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2016 hướng dẫn Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ Công thương ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 2290/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai, áp dụng do Bộ Y tế ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Nghị định về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2016 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Quyết định quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2016 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2016 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Nghị định về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2016 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do Bộ Tư pháp ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2016 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2016 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư về Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 88. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 94. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 98. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2016 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh do Ngân hàng Nhà nước ban hành