Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 3204/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2007/NĐ-CP về Luật Thể dục, thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 3211/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 3209/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 3206/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 3203/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 3202/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 3201/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 3199/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 3197/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 16/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 15/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế quản lý kho vật chứng do Bộ Công an ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 2256/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định về nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 14/QĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định khám, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 23. Integrated document No. 2207/VBHN-BTTTT dated August 1, 2013 Decree on anti-spam
 24. Văn bản hợp nhất 2207/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Nghị định về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích do Bộ thông tin và Truyền thông ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 2209/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định ban hành cước kết nối nội hạt cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 2204/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 2201/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 2202/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 2203/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ Thông tin và Truyền thông
 34. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tai ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 12/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Bộ luật hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 39. Integrated document No. 12/VBHN-VPQH dated July 23, 2013, on Law on insurance business
 40. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật phòng, chống ma túy do Văn phòng Quốc hội ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh dân số do Văn phòng Quốc hội ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật di sản văn hóa do Văn phòng Quốc hội ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội
 47. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về an ninh hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 10/QĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Quyết định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 03/VBHN- BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 52. Integrated document No. 06/VBHN-VPQH of July 11, 2013, company Law
 53. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật cư trú do Văn phòng Quốc hội ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 06/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 4621/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 4620/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 4619/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Tư pháp ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 4618/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 3809/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 02/TTLTHN-BQP hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định của Chính phủ về Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BYT hướng dẫn Luật Dược do Bộ Y tế ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2012 hợp nhất Luật nghĩa vụ quân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Điện lực do Văn phòng Quốc hội ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH về Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do Văn phòng Quốc hội ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH về Luật Thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2012 về Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2012 về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH về Luật Tổ chức Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Quốc hội ban hành