Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 10/QĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Quyết định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN- BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. Integrated document No. 06/VBHN-VPQH of July 11, 2013, company Law
 6. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật cư trú do Văn phòng Quốc hội ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 06/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 4621/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 4620/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 4619/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Tư pháp ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 4618/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 3809/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 02/TTLTHN-BQP hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định của Chính phủ về Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BYT hướng dẫn Luật Dược do Bộ Y tế ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2012 hợp nhất Luật nghĩa vụ quân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Điện lực do Văn phòng Quốc hội ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH về Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do Văn phòng Quốc hội ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH về Luật Thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2012 về Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2012 về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH về Luật Tổ chức Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Quốc hội ban hành