Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục do Bộ Công an ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 7353/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt" do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường" do Bộ Công thương ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” do Bộ Công thương ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 08/TTHN-BYT hợp nhất Thông tư hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương do Bộ Tài chính ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự do Bộ Tài chính ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 07/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ Y tế ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 06/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định việc đăng ký thuốc do Bộ Y tế ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc do Bộ Y tế ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 04/QĐHN-BYT năm 2013 hợp nhất Quyết định triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới do Bộ Y tế ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 03/QĐHN-BYT năm 2013 hợp nhất Quyết định về triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc" do Bộ Y tế ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 02/QĐHN-BYT năm 2013 hợp nhất Quyết định triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” do Bộ Y tế ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 02/TTHN-BNV năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BNV năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định về Chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 6670/VBHN-BTP năm 2013 về hướng dẫn thi hành nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 6770/VBHN-BTP hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 17/TTHN-BQP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 38. Integrated document No. 01/VBHN-BCT of September 06, 2013, providing for method of elaboration, orders of and procedures for formulation, promulgation and management of the power transmission prices
 39. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
 40. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Bộ Công thương ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện do Bộ Công thương ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 3200/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 3208/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 3207/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 3205/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP về Luật Du lịch về lưu trú du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 3204/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2007/NĐ-CP về Luật Thể dục, thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 3211/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 3209/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 3206/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 3203/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 3202/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 3201/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 3199/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 3197/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 16/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 15/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế quản lý kho vật chứng do Bộ Công an ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 2256/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định về nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 14/QĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định khám, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 68. Integrated document No. 2207/VBHN-BTTTT dated August 1, 2013 Decree on anti-spam
 69. Văn bản hợp nhất 2207/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Nghị định về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích do Bộ thông tin và Truyền thông ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 2209/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định ban hành cước kết nối nội hạt cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 2204/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 2201/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 2202/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 2203/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ Thông tin và Truyền thông
 79. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tai ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 12/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Bộ luật hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 84. Integrated document No. 12/VBHN-VPQH dated July 23, 2013, on Law on insurance business
 85. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật phòng, chống ma túy do Văn phòng Quốc hội ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh dân số do Văn phòng Quốc hội ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật di sản văn hóa do Văn phòng Quốc hội ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội
 92. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về an ninh hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 10/QĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Quyết định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 03/VBHN- BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 97. Integrated document No. 06/VBHN-VPQH of July 11, 2013, company Law
 98. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối do Văn phòng Quốc hội ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành