Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Quyết định quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định hoạt động liên quan đến đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 11. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Quyết định quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Quyết định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2018 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2018 về hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2018 về Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 1449/VBHN-BTP năm 2018 về hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh do Bộ Y tế ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 quy định về nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2018 quy định về tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2018 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2018 về vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2018 về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 45. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2018 về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2018 về quy định hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 47. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2018 về thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
 49. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2018 về hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi do Bộ Công thương ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2018 về quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Tài chính ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2018 về Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí do Bộ Công thương ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than do Bộ Công thương ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất thông tư quy định điều kiện kinh doanh than do Bộ Công thương ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Quyết định về Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2018 về Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2018 về hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 427/VBHN-BTP năm 2018 về quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ Tư pháp ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2017 về hợp nhất Thông tư liên tịch quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2017 về hợp nhất Thông tư 11/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp do Bộ Y tế ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2017 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV do Bộ Y tế ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2017 về quy định xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 77. Integrated document No. 12/VBHN-VPQH dated December 12, 2017 Law medical examination and treatment
 78. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Viễn thông do Văn phòng Quốc hội ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Thú y do Văn phòng Quốc hội ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Quốc hội ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Văn phòng Quốc hội ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Văn phòng Quốc hội ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Dự trữ quốc gia do Văn phòng Quốc hội ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Công nghệ thông tin do Văn phòng Quốc hội ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Quốc hội ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 5158/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 về hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 92. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2017 về quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2017 về hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 về hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 96. Integrated document No. 12/VBHN-BNNPTNT dated November 28, 2017 Circular primary extraction, full utilization and secondary extraction of forest products
 97. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2017 về hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 99. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Nội vụ ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành