Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 5213/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 4876/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. Integrated document No. 4753/VBHN-BLDTBXH dated November 12, 2018 Decree on elaboration of some contents of the Labor Code
 18. Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
 30. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
 31. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 4225/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 35. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Quốc phòng ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia do Bộ Công thương ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 01/HNVB-VPCP năm 2018 hợp nhất Quyết định về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ Tài chính ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ Tài chính ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 2950/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. Integrated document No. 10/VBHN-VPQH dated June 29, 2018 Law on Chemicals
 65. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Trẻ em do Văn phòng Quốc hội ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Phí và lệ phí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Viễn thông do Văn phòng Quốc hội ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hóa chất do Văn phòng Quốc hội ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thể dục, thể thao do Văn phòng Quốc hội ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Công chứng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Văn phòng Quốc hội ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Dược do Văn phòng Quốc hội ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ do Văn phòng Quốc hội ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện lực do Văn phòng Quốc hội ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật An toàn thực phẩm do Văn phòng Quốc hội ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Văn phòng Quốc hội ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Quyết định quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định hoạt động liên quan đến đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 91. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Quyết định quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Quyết định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2018 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2018 về hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành