Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1. Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Bộ Công thương ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về lệ phí môn bài do Bộ Tài chính ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Tài chính ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 16. Integrated document No. 07/VBHN-NHNN dated April 7, 2020 on Circular promulgating the Tariff of charges for payment services offered via the State Bank of Vietnam
 17. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 18. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan do Bộ Công thương ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
 21. Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ Công thương ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước do Bộ Công thương ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật về các loại kíp nổ do Bộ Công thương ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện do Bộ Công thương ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan do Bộ Công thương ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 do Bộ Công thương ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 33. Integrated document No. 23/VBHN-BCT dated March 24, 2020 Circular on energy labeling for appliances and equipment using energy under the management of the Ministry of Industry and Trade
 34. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ Công thương ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa do Bộ Công thương ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm do Bộ Công thương ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy do Bộ Công thương ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
 40. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép do Bộ Công Thương ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ Xây dựng ban hành
 42. Integrated document No. 22/VBHN-BCT dated March 20, 2020 Decree guidelines for Commercial Law concerning trade promotion
 43. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
 47. Integrated document No. 01/VBHN-BYT dated March 16, 2020 Decree on management of medical devices
 48. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 52. Integrated document No. 17/VBHN-BCT dated AMarch 13, 2020 on Decree on amendments to certain Decrees related to business conditions under state management of the Ministry of Industry and Trade
 53. Integrated document No. 18/VBHN-BCT dated March 13, 2020 Decree amendments to regulations on investment and business conditions in international trade in goods, chemicals, industrial explosives, fertilizers, gas business and food business under the state management of the Ministry of Industry and Trade
 54. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định về kinh doanh khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
 56. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
 57. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 58. Integrated document No. 05/VBHN-BXD dated March 09, 2020 Circular guidelines for the Government's Decree No. 100/2015/ND-CP on development and management of social housing
 59. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ Công thương ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi do Bộ Công Thương ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Bộ Công thương ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do Bộ Công thương ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 65. Integrated document No. 06/VBHN-BCT dated March 05, 2020 Circular elaborating some Articles of the Law on Foreign Trade Management and Government’s Decree No. 69/2018/ND-CP elaborating some Articles of the Law on Foreign Trade Management
 66. Integrated document No. 04/VBHN-BXD dated March 05, 2020 Decree on building material management
 67. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ Công thương ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Bộ Xây dựng ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 94. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định do Bộ Tài chính ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Bộ Tài chính ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 5829/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 5830/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 5828/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành