Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1. Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ Y tế ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 1313/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
 17. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 951/VBHN-BTP năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 24. Văn bản hợp nhất 975/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 764/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 762/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Người khuyết tật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 608/VBHN-BVHTTDL năm 2019 hợp nhất Nghị định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 607/VBHN-BVHTTDL năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 606/VBHN-BVHTTDL năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 605/VBHN-BVHTTDL năm 2019 hợp nhất Nghị định về hoạt động mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 604/VBHN-BVHTTDL năm 2019 hợp nhất Nghị định về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 603/VBHN-BVHTTDL năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 904/VBHN-BKHĐT năm 2019 hợp nhất Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 905/VBHN-BKHĐT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 906/VBHN-BKHĐT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 903/VBHN-BKHĐT năm 2019 hợp nhất Nghị định về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT năm 2019 hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ Y tế ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo do Bộ Tài chính ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ Tài chính ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài chính ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm do Bộ Tài chính ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kế toán do Bộ Tài chính ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2019 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 87. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Thư viện do Văn phòng Quốc hội ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Quản lý thị trường do Văn phòng Quốc hội ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư về biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 95. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành