Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư kyoto do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGDĐT năm 2023 hợp nhất Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
 8. Integrated document No. 21/VBHN-NHNN dated November 10, 2023 Circular on prescribing application and procedures for approval of changes of commercial banks and foreign bank branches
 9. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BNV năm 2023 hợp nhất Quyết định thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội do Bộ Nội vụ ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 13. Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. Integrated document No. 08/VBHN-BYT dated November 02, 2023 Circular on management and use of food additives
 25. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. Integrated document No. 10/VBHN-BYT dated November 02, 2023 Circular on regulations on inspection of food safety in food production and trade under the management of the Ministry of Health
 27. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thực phẩm chức năng do Bộ Y tế ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá do Bộ Y tế ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 31. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Quyết định về "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm" do Bộ Y tế ban hành
 32. Integrated document No. 50/VBHN-BGTVT dated October 27, 2023 Decree on investment in construction and management of operation of dry ports
 33. Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. Integrated document No. 09/VBHN-BNNPTNT dated October 25, 2023 Decree on elaboration of some Articles of Law on Irrigation
 36. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 5/VBHN-BNV năm 2023 hợp nhất Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 38. Integrated document No. 15/VBHN-BXD dated October 12, 2023 Decree on management of investment in urban development
 39. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 40. Integrated document No. 4716/VBHN-BTP dated October 05, 2023 Decree on guidelines for Law on Property Auction
 41. Văn bản hợp nhất 4716/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Quyết định về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 44. Integrated document No. 14/VBHN-BXD dated October 02, 2023 Decree on elaborating certain regulations on management of construction projects
 45. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 46. Integrated document No. 4510/VBHN-BTP dated September 27, 2023 Circular on elaboration of Decree No. 87/2020/ND-CP on electronic civil status database, online civil registration
 47. Integrated document No. 13/VBHN-BXD dated September 27, 2023 Decree on elaboration of construction planning
 48. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng do do Bộ Xây dựng ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 4510/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Bộ Nội vụ ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 4371/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
 55. Integrated document No. 08/VBHN-BTNMT dated September 19, 2023 Decree on elaboration of the Land Law
 56. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 65. Integrated document No. 01/VBHN-BTNMT dated August 29, 2023 Decree on assignment of certain sea areas to organizations and individuals for exploitation and use of marine resources
 66. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2023 hợp nhất Nghị định về Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 67. Integrated document No. 10/VBHN-BXD dated August 25, 2023 Decree on elaboration and guidance on implementation of some Articles of Law on Housing
 68. Integrated document No. 08/VBHN-BXD dated August 25, 2023 Decree on development and management of social housing
 69. Integrated document No. 09/VBHN-BXD dated August 25, 2023 Decree on renovation and reconstruction of apartment buildings
 70. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2023 hợp nhất Thông tư về Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 76. Integrated document No. 07/VBHN-BXD dated August 16, 2023 Decree on elaboration of construction contracts
 77. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 78. Integrated document No. 2525/VBHN-BHXH dated August 15, 2023 Decision on Procedures for collecting social insurance, health insurance, unemployment insurance, labor accident and occupational disease insurance; managing social insurance book, health insurance card
 79. Văn bản hợp nhất 2525/VBHN-BHXH năm 2023 hợp nhất Quyết định về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 80. Integrated document No. 06/VBHN-BXD dated August 14, 2023 Decree on management of construction investment cost
 81. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-KTNN năm 2023 hợp nhất Quyết định về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-KTNN năm 2023 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) do Bộ Công Thương ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
 88. Integrated document No. 46/VBHN-BGTVT dated August 07, 2023 Circular on air transportation and general aviation operation
 89. Integrated document No. 8560/VBHN-BGTVT dated August 07, 2023 Circular on air transportation and general aviation operation
 90. Văn bản hợp nhất 8560/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 91. Integrated document No. 45/VBHN-BGTVT dated August 07, 2023 Circular on passenger service quality at airports
 92. Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư Quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về chất lượng dịch vụ hàng khách tại cảng hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2023 hợp nhất Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Đường sắt do Văn phòng Quốc hội ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Hàng không dân dụng Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 99. Integrated document No. 44/VBHN-BGTVT dated August 02, 2023 Circular on non-refundable advance compensation in passenger air transportation
 100. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành