Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 8. Integrated document No. 24/VBHN-BTC dated October 24, 2022 Circular on value-added tax personal income tax and tax administration of household businesses and individual businesses
 9. Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải do Bộ Giao thông vận tải
 21. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
 28. Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-TANDTC năm 2022 hợp nhất Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. Integrated document No. 6/VBHN-BNV dated August 16, 2022 Decree on training and refresher training of officials and public employees
 49. Văn bản hợp nhất 6/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BQP năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 2932/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu do Bộ Quốc phòng ban hành
 55. Integrated document No. 49/VBHN-BGTVT dated August 04, 2022 Circular on load-carrying capacity, dimensional limits of road; operation of overload vehicles, overdimension vehicles, and tracked vehicles on road; transport of oversize, overdimension load; limits of cargo loaded on road transport operating on roads
 56. Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Quyết định về Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 5/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành
 60. Integrated document No. 36/VBHN-BGTVT dated July 22, 2022 Decree on auto transport business and conditions for auto transport business
 61. Integrated document No. 48/VBHN-BGTVT dated July 22, 2022 Circular on regulations on registration and inspection of inland watercrafts
 62. Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 4/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCA năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCA năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 2091/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành