Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. Văn bản hợp nhất 3896/VBHN-BNG năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 4179/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 4133/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 4132/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 3973/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành
 19. Integrated document No. 14/VBHN-BXD dated October 6, 2020 Circular on instructions about determination and management of construction investment costs
 20. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ Y tế ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 23. Integrated document No. 37/VBHN-BTC dated September 18, 2020 Circular on providing guidelines for e-transactions on securities market
 24. Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 25. Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof
 26. Integrated document No. 36/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Decree on prescribing issuance of corporate bonds
 27. Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng do Bộ Công Thương ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh than do Bộ Công Thương ban hành
 32. Integrated document No. 34/VBHN-BTC dated August 26, 2020 Circular on refund of value-added tax on goods carried by foreigners and overseas Vietnamese upon their exit from Vietnam
 33. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban thành
 35. Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ Công an ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối do Bộ Công Thương ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 40. Integrated document No. 02/2020/VBHN-BTTTT dated August 11, 2020 Circular on certification and declaration of conformity of information technology and communications goods and products
 41. Văn bản hợp nhất 02/2020/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 46. Integrated document No. 33/VBHN-BTC dated August 06, 2020 on e-transactions in taxation
 47. Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 50. Integrated document No. 32/VBHN-BTC dated July 20, 2020 Decree on schedules of export tariff and preferential import tariff, list of commodities and their flat tax, compound tariff, and out-of-quota import tariff
 51. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính ban hành
 52. Integrated document No. 14/VBHN-VPQH dated July 15, 2020 Law on Corporate Income Tax
 53. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Quốc hội ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Quốc hội ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quốc hội ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giá do Văn phòng Quốc hội ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Quốc hội ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Quốc hội ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước do Văn phòng Quốc hội ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đê điều do Văn phòng Quốc hội ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai do Văn phòng Quốc hội ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giám định tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành
 79. Integrated document No. 06/VBHN-BYT dated July 03, 2020 Circular on quality of pharmaceutical products and pharmaceutical starting materials
 80. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 2089/VBHN-BHXH năm 2020 hợp nhất Quyết định về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 84. Integrated document No. 28/VBHN-BTC dated June 23, 2020 Circular on providing guidance on computer-generated lottery business
 85. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 89. Integrated document No. 23/VBHN-BTC dated June 08, 2020 Circular on prescribing fees and charges relating to industrial property rights, collection, transfer, management and use thereof
 90. Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Bộ Công thương ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành
 100. Integrated document No. 21/VBHN-BTC dated April 23, 2020 Circular on customs value of exported goods and imported goods