Bản án 57/2019/DS-ST ngày 13/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 57/2019/DS-ST NGÀY 13/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 209/2019/TLST-DS ngày 19 tháng 08 năm 2019 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2019/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự:

1- Nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Trảng Bàng.

- Người đại diện theo uỷ quyền thường xuyên của Ngân hàng: Ông Nguyễn Duy Trinh, chức vụ: Giám đốc chi nhánh huyện Trảng Bàng; Ông Trinh uỷ quyền lại cho bà Lê Thị Hồng G, sinh năm 1979; chức vụ - Giám đốc Phòng giao dịch thị trấn Trảng Bàng (theo văn bản uỷ quyền ngày 21 tháng 8 năm 2019). Có mặt.

2- Bị đơn:

+ Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1971;

+ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1992;

Ông Th, anh T cùng địa chỉ: Ấp B N 1, xã G B, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 19/7/2019 và các lời khai tại Tòa án và tại phiên toà (đại diện nguyên đơn) chị Lê Thị Hồng G trình bày: Ngày 14/7/2017, hộ ông Nguyễn Văn Th gồm ông Th và một người con là Nguyễn Văn T có ký hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Trảng Bàng (gọi tắt là Ngân hàng nông nghiệp) số tiền 100.000.000 đồng để mua vật dụng trong nhà, lãi suất 9,8%/năm; thời hạn vay là 36 tháng; không có thế chấp tài sản, người vay chỉ gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 421 m2 thửa 517, tờ bản đồ số 10, toạ lạc tại ấp Bình Nguyên 1, xã Gia Bình, Trảng Bàng cho Ngân hàng giữ. Từ ngày 17/7/2017 (ngày giải ngân) đến nay hộ ông Nguyễn Văn Th chưa trả tiền gốc và lãi cho Ngân hàng.

Hiện tại hộ ông Nguyễn Văn Th còn nợ Ngân hàng số tiền gốc 100.000.000 đồng và lãi suất tính đến ngày 19/7/2019 số tiền 24.946.806 đồng. Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Th phải trả cho Ngân hàng tổng số tiền 124.946.806 đồng.

Đối với (bị đơn) ông Nguyễn Văn Th, anh Nguyễn Văn T: Tòa án đã tiến hành thông báo thụ lý vụ án về việc Ngân hàng nông nghiệp khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng đối với các đương sự nhưng ông Th, anh T không đến tòa, không cung cấp lời khai, không tham gia phiên hòa giải.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng:

- Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội dung, thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa dân sự. Nguyên đơn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt Nội qui phiên tòa. Bị đơn không chấp hành giấy triệu tập của Toà án, vắng mặt tại các giai đoạn tố tụng và vắng mặt tại phiên toà nên Toà án xét xử vắng mặt đối với bị đơn là phù hợp.

- Về nội dung: Căn cứ các Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự; khoản 2 Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức Tín dụng; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định:

+ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng của Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp đối với ông Nguyễn Văn Th, anh Nguyễn Văn T.

+ Buộc ông Nguyễn Văn Th, anh Nguyễn Văn T phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp số tiền gốc là 100.000.000 đồng và số tiền lãi theo thoả thuận đã ký kết trong hợp đồng đến khi trả tất nợ vay cho Ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào lời trình bày của đương sự tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Trảng Bàng khởi kiện ông Nguyễn Văn Th, anh Nguyễn Văn T tranh chấp hợp đồng tín dụng, mục đích của bên vay để mua sắm tài sản phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, Toà án thụ lý giải quyết theo khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Đối với bị đơn vắng mặt tại phiên toà lần thứ hai. Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Toà án xét xử vắng mặt bị đơn.

[2] Về nội dung: Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5704-LAV-201703578 ngày 14/7/2017 và các chứng cứ tài liệu được thu thập có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Hộ ông Nguyễn Văn Th gồm ông Th và người thừa kế là anh Nguyễn Văn T có vay của Ngân hàng Nông nghiệp số tiền gốc là 100.000.000 đồng, quá trình thực hiện hợp đồng hộ ông Th không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ của bên vay.

Tính đến ngày 19/7/2019, hộ ông Th còn nợ Ngân hàng nông nghiệp số tiền gốc là 100.000.000 đồng và số tiền lãi là 24.946.806 đồng. Do đó, Hộ ông Nguyễn Văn Th phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng nông nghiệp tổng số tiền gốc, lãi là 124.946.806 đồng (một trăm hai mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm lẽ sáu) đồng là phù hợp tại Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự và khoản 2 Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ chức Tín dụng.

[3] Biện pháp bảo đảm: Ông Nguyễn Văn Th không có thế chấp tài sản chỉ gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng giữ nên không xem xét giải quyết tài sản thế chấp.

[4] Đối với đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng tại phiên toà; xét thấy phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[5] Ông Nguyễn Văn Th và Nguyễn Văn T phải chịu án phí theo quy định tại tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội cụ thể số tiền phải thanh toán là 124.946.806 đồng x 5% = 6.247.340 đồng; viết tròn số là 6.247.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Điều 463,466 Bộ luật Dân sự, khoản 2 Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ chức Tín dụng và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử :

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp “hợp đồng tín dụng” của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Trảng Bàng đối với hộ ông Nguyễn Văn Th gồm ông Nguyễn Văn Th và con là anh Nguyễn Văn T;

2/ Buộc ông Nguyễn Văn Th và anh Nguyễn Văn T phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Trảng Bàng số tiền gốc và lãi (tính đến ngày 19/7/2019) là 124.946.806 đồng (một trăm hai mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm lẽ sáu) đồng.

Kể từ ngày 20/7/2019, bên phải thi hành án còn phải chịu lãi suất nợ quá hạn theo thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng số 5704-LAV-201703578 ngày 14/7/2017 trên số nợ gốc cho đến khi trả hết nợ.

3/ Án phí:

- Ông Nguyễn Văn Th và Nguyễn Văn T phải chịu số tiền 6.247.000 đồng (sáu triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

- Hoàn trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Trảng Bàng số tiền 3.124.000 (ba triệu một trăm hai mươi bốn nghìn) đồng tạm ứng án phí theo Biên lai thu tiền số 0017502 ngày 19/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bàng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án, đương sự có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Riêng đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


1
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 57/2019/DS-ST ngày 13/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:57/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:13/11/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về