Tính án phí

Nhập đầy đủ thông tin dưới đây để tính án phí:
- Chọn cấp xét xử: Sơ thẩm hoặc Phúc thẩm;

- Chọn lĩnh vực: Chọn loại quan hệ pháp lý mà bạn đang gặp phải bao gồm: dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, hành chính, hình sự.

- Chọn tranh chấp là có giá ngạch hoặc không có giá ngạch:
   + Không có giá ngạch: là tranh chấp mà yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể;
   + Có giá ngạch: là tranh chấp mà yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể (có giá ngạch chỉ áp dụng cho các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại. Vì vậy nếu vụ việc của bạn là hành chính, hình sự thì hệ thống tự động chọn không có giá ngạch cho bạn);

- Số tiền tranh chấp: Nhập số tiền bằng chữ số viết liền không dấu chấm, phẩy. (Ví dụ 1 triệu đồng thì sẽ nhập là: 1000000).


Mời bạn Đăng nhập để xem kết quả
Lưu ý: Kết quả trên đây chỉ mang tính tham khảo, không phải là nội dung tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào.