Thời gian giải quyết vụ án  • {{Model.LawTitle}}
    {{Model.duration}}
  • Văn bản liên quan:
  • {{m.Title}}
*Lưu ý:
{{Model.Helper}}
Kết quả:
Tội danhThời gian giải quyết thông thườngThời gian giải quyết tối đa
{{m.Name}}{{m.Type}}{{m.Duration}}{{m.MaximumDuration}}