Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 102797 văn bản

101

Chỉ thị 17/2013/CT-UBND triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

17/2013/CT-UBND,Chỉ thị 17 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2013/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

102

Kế hoạch 739/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

739/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Kinh doanh hương liệu hóa chất,Hương liệu,Hóa chất,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 739/KH-UBND Thành

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

103

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an bán chuyên trách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công an ,Chính sách hỗ trợ,Chế độ đối với công an ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

104

Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thành phố sạch và giảm ngập nước”; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 12368/STNMT-CTR ngày 27 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

105

Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Mục tiêu phát triển kinh tế hội,Phát triển kinh tế hội ,Phong trào thi đua,Thương mại,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

106

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2016 triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp thuộc 18 huyện, thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

198/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ,Dịch vụ công trực tuyến,Triển khai dịch vụ công trực tuyến,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

107

Kế hoạch 449/KH-BHXH công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chẽ việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống Bảo hiểm hội thành phố. - Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Thực hiện các giải pháp chiến lược a) Công khai, minh

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

108

Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

huyện và các đơn vị liên quan để triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chương trình mỗi một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn. Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố. 2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để các đơn vị triển

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

109

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

bằng 89% vốn đăng ký so cùng kỳ). Nhiều hoạt động khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư được tăng cường triển khai. Thành phố đã rà soát bước đầu việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và các dự án chậm triển khai; bắt đầu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội đến

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

110

Quyết định 4427/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị , thành phố và các , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRỰC THUỘC UBND TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ VÀ UBND CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

111

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, , thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/2019/QD-UBND,Quyết định 02 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tuyển dụng công chức,Thi tuyển dụng công chức,Kế hoạch tuyển dụng công chức ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

112

Kế hoạch 2398/KH-UBND triển khai, tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trước. Nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn hội về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; đảm bảo cho mọi trẻ em được thể hiện các quyền cơ bản và bổn phận của mình trong một hội an toàn, lành mạnh và phát triển; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

113

Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi một sản phẩm giai đoạn

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

114

Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM (OCOP) GIAI ĐOẠN 2019-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi một sản phẩm giai đoạn

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

115

Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai Đề án phát triển nghề công tác hội tỉnh Phú Yên năm 2016

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC HỘI TỈNH PHÚ YÊN” NĂM 2016 Căn cứ Thông tư số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

116

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2019 triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, thành phố và , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị , thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Gia Lai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, thành phố và

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

117

Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN PHƯỜNG MINH KHAI, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

118

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2019 về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Triển khai kịp thời các nội dung tại Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

119

Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình trọng điểm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ngày 27 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2020 VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

120

Chỉ thị 15/2015/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác trên địa bàn tỉnh Bình Phước

theo quy định của pháp luật; giải quyết và hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về HTX. b) Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249