Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 102797 văn bản

21

Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án vận động nguồn lực hội hỗ trợ trẻ em các vùng khó khăn giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

hiệp Phụ nữ tỉnh: Tham gia vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em; xây dựng kế hoạch vận động, thông tin kết quả vận động nguồn lực gửi về Sở Lao động - Thương binh và hội để thống nhất trong Kế hoạch chung hằng năm triển khai Đề án 588. 8. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Tham gia vận động

Ban hành: 17/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

22

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập do tỉnh Lào Cai ban hành

78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 8. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại các tổ chức hội, tổ chức hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, theo định kỳ gửi báo

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

23

Quyết định 5086/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh

5086/QD-UBND,Quyết định 5086 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế,Dữ liệu ,Kho dữ liệu điện tử,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5086/QĐ-UBND

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

24

Quyết định 1626/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành về việc phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi một sản phẩm

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

25

Quyết định 155/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

155/QD-TTg,Quyết định 155 2019,Thủ tướng Chính phủ,Luật Đặc ,Triển khai thi hành Luật Đặc ,Thi hành luật ,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/QĐ-TTg

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

26

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thực hiện Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”. Uỷ

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

27

Kế hoạch 3333/KH-UBND năm 2019 triển khai giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3333/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác quản lý nhà nước ,Kiểm tra quản lý nhà nước ,Quản lý Nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

28

Quyết định 5812/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

5812/QD-UBND,Quyết định 5812 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Luật tiếp cận thông tin,Triển khai Luật Tiếp cận thông tin,Quyền tiếp cận thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

29

Quyết định 2249/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh chi bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2020 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

2249/QD-BHXH,Quyết định 2249 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh chi bảo hiểm hội,Công khai số liệu dự toán điều chỉnh chi bảo hiểm hội,Công khai số liệu dự toán điều chỉnh chi bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

30

Quyết định 345/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

0,02 - - 2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019 Trong năm 2019, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn thị không đưa vào sử dụng. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị Bình Minh có trách nhiệm: 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

31

Quyết định 5282/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5282/QD-UBND,Quyết định 5282 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủy lợi,Khai thác,Kết cấu hạ tầng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5282/QĐ-UBND

Ban hành: 14/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

32

Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

môi trường đầu tư”. Triển khai Kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ. Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nghiên cứu, đề xuất

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

33

Kế hoạch 3986/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

Số: 3986/KH-BHXH Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

34

Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Phường - - thị trấn sạch”, “Phường - - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2660/QD-UBND,Quyết định 2660 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chí đánh giá Phường thị trấn sạch Hồ Chí Minh,Quy trình công nhận Phường thị trấn sạch Hồ Chí Minh,Công nhận Phường sạch xanh và thân thiện môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

35

Thông báo 2733/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trên. - Các Phòng Nghiệp vụ có liên quan và Bảo hiểm hội quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này. - Ban Biên tập trang thông tin điện tử Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh cập nhật quy trình, biểu mẫu và phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định./. Nơi

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

36

Quyết định 2901/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên minh Hợp tác thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025

2901/QD-UBND,Quyết định 2901 2020,Thành phố Cần Thơ,Điều lệ sửa đổi của Liên minh Hợp tác Cần Thơ,Điều lệ bổ sung của Liên minh Hợp tác Cần Thơ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổ của Liên minh Hợp tác ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

37

Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

vào kiến thức kinh doanh, nghiệp vụ kế toán, kỹ thuật nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh. Trong giai đoạn 2013-2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Liên minh Hợp tác Thành phố triển khai Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

38

Thông báo 1863/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

để điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ nêu trên. - Các Phòng Nghiệp vụ có liên quan và Bảo hiểm hội quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này. - Ban Biên tập trang thông tin điện tử Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh cập nhật phiếu giao nhận hồ sơ và biểu mẫu theo quy định./.

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

39

Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”

triển đô thị thông minh. 2. Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị , thành phố. 3. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2025. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ trì tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai Kế hoạch này - Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

40

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Khánh Hòa

pháp, pháp luật, Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam và Điều lệ này. 2. Chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác Việt Nam và sự quản lý thống nhất của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 3. Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. 4. Hợp tác vì sự

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250