Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 102830 văn bản

41

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Khánh Hòa

pháp, pháp luật, Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam và Điều lệ này. 2. Chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác Việt Nam và sự quản lý thống nhất của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 3. Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. 4. Hợp tác vì sự

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

42

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 của Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn

biểu chi tiết kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 1. Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ, yêu cầu; xây dựng dự toán thực hiện các nhiệm vụ gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định. 2. Giao Sở Tài chính cân đối nguồn

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

43

Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

1380/QD-UBND,Quyết định 1380 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai ứng phó sự cố bức xạ tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai ứng phó sự cố hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

44

Kế hoạch 5421/KH-UBND năm 2015 về triển khai thi hành Luật hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh

5421/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Luật Hộ tịch 2014,Thi hành Luật Hộ tịch,Triển khai thi hành Luật Hộ tịch,Thi hành Luật hộ tịch Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

45

Quyết định 641/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

641/QD-LDTBXH,Quyết định 641 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2019,Thi hành Bộ luật Lao động 45/2019/QH14,Công tác triển khai thi hành Bộ luật Lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

46

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, , thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức tuyển dụng công chức Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường ,Tuyển dụng công chức phường thị trấn Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

47

Quyết định 38/2015/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị và phường, , thị trấn của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI QUẬN, HUYỆN, THỊ VÀ PHƯỜNG, , THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

48

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm Hồ Chí Minh,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

49

Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn “ đạt chuẩn văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2017-2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thành phố xây dựng thang điểm cụ thể của tiêu chuẩn “ đạt chuẩn văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2017 - 2021 và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện hàng năm. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

50

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 của ngành và địa phương mình, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025. - Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

51

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế về tổ chức của Phòng Lao động Quận 7,Quy chế về hoạt động của Phòng Lao động Quận 7,Phòng Lao động Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

52

Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2450/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

53

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị , thành phố thuộc tỉnh và , phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị , thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai do Thủ

Số: 47/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN, QUẬN, THỊ , THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH VÀ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, QUẬN, THỊ , THÀNH PHỐ CỦA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HỒ

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

54

Kế hoạch 798/KH-UBND về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

TRIỂN KHAI “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2018 Căn cứ Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018, cụ thể như

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

55

Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác 03 điểm mỏ cát trên sông Âm, đoạn thuộc làng Cốc, Phùng Minh và làng Miềng, Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC 03 ĐIỂM MỎ CÁT TRÊN SÔNG ÂM, ĐOẠN THUỘC LÀNG CỐC, PHÙNG MINH VÀ LÀNG MIỀNG, PHÚC THỊNH, HUYỆN NGỌC LẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN VŨ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

56

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 triển khai biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,An toàn phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy nhà chung cư,Bất động sản,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

57

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2018-2025 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Triển khai có hiệu quả Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025. - Xây dựng, phát triển

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

58

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch do thành phố Hải Phòng ban hành

chủ động cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán năm 2018 đã được duyệt và từ kinh phí hội hóa để thực hiện. V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 1. Giao Sở Du lịch chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và chịu trách nhiệm chính triển khai tới các đối tượng: Tổ chức, cá nhân kinh

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

59

Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

1198/QD-UBND,Quyết định 1198 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Công chứng,Trình tự công chứng,Cơ sở dữ liệu,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

60

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết của uỷ ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ

xếp; d) Triển khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội; tập trung huy động các nguồn vốn của nhà nước, nguồn lực của hội trong đầu tư, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đối với đơn vị hành chính phường mới sau khi sắp xếp theo hướng đô thị văn minh hiện đại; quy hoạch, phát triển các cơ sở sản xuất, kinh

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151