Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 102797 văn bản

1

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một lấy tên là Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất ,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội, Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

2

Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2020 về triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định

18/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Dịch vụ đô thị thông minh,Triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh,Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

3

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1871/QD-UBND,Quyết định 1871 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch triển khai thi hành,Triển khai thi hành luật,Hiệu quả thi hành Luật ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

4

Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1389/QD-UBND,Quyết định 1389 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch triển khai,Phê duyệt kế hoạch,Tiêu chuẩn ISO 9001,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

5

Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

- 0,38 0,03 Ghi chú: PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 1.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021: Trong năm 2021, trên địa bàn thị Bình Minh không có nhu cầu đưa đất chưa sử dụng vào khai thác sử dụng. 2. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

6

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

41/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Đề án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận,Triển khai Đề án Xây dựng đô thị thông minh,Đề án Xây dựng đô thị thông minh 2019 2025,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

7

Quyết định 3576/QĐ-UBND năm 2020 về công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn

3576/QD-UBND,Quyết định 3576 2020,Tỉnh Thái Bình,Công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Thái Bình,Số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Thái Bình 2019,Thuyết minh quyết toán ngân sách Thái Bình 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

8

Quyết định 3575/QĐ-UBND về công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

3575/QD-UBND,Quyết định 3575 2020,Tỉnh Thái Bình,Công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thái Bình,Số liệu dự toán ngân sách địa phương Thái Bình 2020,Thuyết minh dự toán ngân sách Thái Bình 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

9

Luật Đặc 2018

pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. 3. Bảo đảm yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn hội. Điều 5. Thời điểm đặc 1. Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. 2. Chủ tịch nước xem xét,

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

10

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

1242/QD-UBND,Quyết định 1242 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Nước dưới đất,Khai thác nước dưới đất,Hành nghề khoan nước dưới đất,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

11

Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

20/CT-BYT,Chỉ thị 20 2020,Bộ Y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo minh bạch trong ngành y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo hiệu quả trong ngành y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo công khai trong ngành y tế,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

12

Quyết định 226/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2020

năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI HUYỆN AN MINH NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

13

Kế hoạch 3036/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do tỉnh Kon Tum ban hành

Số: 3036/KH-UBND Kon Tum, ngày 17 tháng 8 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

14

Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định

2534/QD-UBND,Quyết định 2534 2020,Tỉnh Bình Định,Kế hoạch thí điểm dịch vụ đô thị thông minh Bình Định,Triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh Bình Định,Phê duyệt kế hoạch dịch vụ đô thị thông minh,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

15

Thông báo 3473/TB-BHXH năm 2015 thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3473/TB-BHXH,Thông báo 3473 2015,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Niêm yết công khai thủ tục hành chính,Bảo hiểm hội,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

16

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2019 về triển khai Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Lạng Sơn

179/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp ,Triển khai Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 Lạng Sơn,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

17

Kế hoạch 435/KH-UBND về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2020 Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

18

Kế hoạch 873/KH-GDĐT-CTTT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

873/KH-GDDT-CTTT,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng ngừa ứng phó thiên tai Hồ Chí Minh,Tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh,Bảo vệ các công trình trường học chống thiên tai,Giáo dục,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

19

Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3112/QD-UBND,Quyết định 3112 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh mục hàng hóa,Kê khai giá hàng hóa,Hàng hóa phải đăng ký kê khai giá ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

20

Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2019-2024)

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH LÀO CAI (NHIỆM KỲ 2019 - 2024) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249