Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 102797 văn bản

161

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Quy chế hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

162

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng nông thôn mới ,Mức chi hỗ trợ,Đô thị văn minh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

163

Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và hội

805/QD-LDTBXH,Quyết định 805 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch triển khai Đề án ,Dữ liệu thông tin,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

164

Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn

quyền hạn của Ban Chấp hành: a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Liên minh HTX, lãnh đạo mọi hoạt động của Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội; b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội; c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Liên minh Hợp tác tỉnh; d) Quyết định cơ cấu tổ chức

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2018

165

Quyết định 5131/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lưu trữ do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5131/QD-UBND,Quyết định 5131 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 5131/QĐ-UBND Thành phố Hồ

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

166

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Điều ước quốc tế Khongso 2019,Chính phủ Cộng hoà hội chủ ,Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự EVFTA,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU LỜI NÓI ĐẦU Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt

Ban hành: 30/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

167

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

134/QD-UBND,Quyết định 134 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch triển khai thi hành Luật ,Thi hành Luật Ban hành văn bản,Luật Ban hành văn bản quy phạm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

168

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

04/2018/QD-UBND,Quyết định 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

169

Kế hoạch 4238/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

170

Quyết định 2769/QĐ-UBND năm 2019 về triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định 2080/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025

2769/QD-UBND,Quyết định 2769 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân,Đề án dạy học ngoại ngữ Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

171

Quyết định 1188/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và triển khai công nghệ thông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2019

172

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh,Quy chế phối hợp quản lý đường Nguyễn Huệ,Quy chế quản lý đường Nguyễn Huệ Hồ Chí Minh,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

173

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - hội và ngân sách năm 2014 do huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ban hành

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các , thị trấn: a) Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Công khai minh bạch các tài liệu, thủ tục về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành kinh tế và sản phẩm chủ lực, các tài liệu về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy

Ban hành: 04/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

174

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động Thương binh và hội,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

175

Thông báo 15556/TB-SXD-VLXD về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020 do Sở Xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15556/TB-SXD-VLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ IV/2020 Căn cứ Luật Giá số

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

176

Kế hoạch 544/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành

sở, ngành khác Đề nghị các sở, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo Kế hoạch này; chỉ định 01 cán bộ đầu mối gửi danh sách về Sở Lao động - Thương binh và hội; hàng năm và từng giai đoạn báo cáo kết quả gửi Sở Lao động - Thương binh và hội để tổng hợp, báo cáo UBND

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

177

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2015 triển khai Hiệp định thương mại tự do (FTA), TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Hiệp định FTA,Hiệp định thương mại tự do,Thực hiện Hiệp định thương mại tự do ,Hiệp định TPP ,Cộng đồng Kinh tế ASEAN ,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

178

Chỉ thị 17/2014/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - hội và ngân sách năm 2014 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

17/2014/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - HỘI VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2014 Trong 6 tháng đầu năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

179

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và hội quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

01/2018/QD-UBND,Quyết định 01 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức và hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

180

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Lao động Thương binh hội,Tổ chức hoạt động,Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35