Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 102761 văn bản

141

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

CHỈ THỊ VỀ CÔNG KHAI, MINH BẠCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CHẤN CHỈNH KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Trong những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

142

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Công tác tổ chức,Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

143

Quy chế 994/QCPH-BHXH-CT năm 2015 phối hợp công tác giữa Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

05/3/2015 của Tổng cục Thuế V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế; Căn cứ công văn 138/UBND-VX 14 ngày 14/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu, nợ đọng và giải quyết chính sách bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Bảo

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

144

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2015,Thủ tướng Chính phủ,Luật hợp tác 2012,Triển khai thi hành luật,Triển khai thi hành Luật Hợp tác ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

145

Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023

nguyện ra khỏi Liên minh Hợp tác . 4. Bị khai trừ khỏi Liên minh Hợp tác tỉnh. Các trường hợp bị khai trừ do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác tỉnh quy định cụ thể. 5. Tư cách thành viên chấm dứt kể từ ngày Chủ tịch Liên minh Hợp tác tỉnh ký quyết định chấm dứt theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác tỉnh.

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

146

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động giám sát, phản biện hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức chi,Chương trình hoạt động giám sát,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

147

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy định kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại cơ quan tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An

48/2014/QD-UBND,Quyết định 48 2014,Tỉnh Long An,Kê khai tài sản,Xác minh tài sản thu nhập,Người có nghĩa vụ kê khai tài sản,Người có nghĩa vụ kê khai thu nhập,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

148

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam - Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. - Hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng, của hợp tác , liên hiệp hợp tác . 2. Mục tiêu hoạt động -

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

149

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

01/2015/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Hồ Chí Minh,Phát triển kinh tế - hội,Đảm bảo quốc phòng - an ninh,Quỹ quốc phòng - an ninh ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

150

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Tân do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Cơ cấu tổ chức,Công tác lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

151

Thông báo 5356/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị triển khai, tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

trong các ngày 19-20/12/2014 và 23-24/12/2014, tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam, Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

152

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do thành phố Hải Phòng ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC NĂM 2012 Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

153

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận hội: đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc. sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, hội quan tâm. III. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2019 và kế

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

154

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua xây dựng “, phường, thị trấn văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG “, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua,

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

155

Kế hoạch 3452/KH-UBND năm 2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp hội giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

kết quả về Sở Lao động - Thương binh và hội. 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch phối hợp tham gia thực hiện Kế hoạch. 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

156

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 1. Đối với các Sở, ban, ngành a) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan: Ngân hàng nhà nước tỉnh, Liên minh hợp tác tỉnh, Nông nghiệp&PTNT,...; UBND các huyện, thành phố triển khai Đề án Đổi mới và phát triển kinh tế thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

157

Quyết định 3404/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản mới thuộc Mường Giôn, Chiềng Khay của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Công báo - Lưu: VT, NC, D20b. CHỦ TỊCH Cầm Ngọc Minh PHỤ LỤC VỀ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN; VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, RANH GIỚI CỦA CÁC BẢN SAU KHI CHIA TÁCH, THÀNH LẬP BẢN MỚI THUỘC MƯỜNG GIÔN, CHIỀNG KHAY CỦA HUYỆN QUỲNH NHAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

158

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

10/2018/QD-UBND,Quyết định 10 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

159

Quyết định 107/QĐ-UBND.HC năm 2021 phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

107/QD-UBND.HC,Quyết định 107 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất,Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

160

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

01/2018/QD-UBND,Quyết định 01 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251