Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 102797 văn bản

61

Quyết định 222/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2020

năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện U Minh Thượng về nhiệm

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

62

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Khongso,Điều lệ Khongso 2017,***,Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản ,Đoàn thanh niên cộng sản,Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017) NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

63

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - hội của tỉnh Bắc Kạn

tầng CNTT chưa hoàn thiện; an toàn và bảo mật thông tin chưa được chú trọng đúng mức; đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT còn thiếu, hạn chế về năng lực… Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

64

Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghị quyết có liên quan đến quy hoạch, khẩn trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Xử lý triệt để các dự án chậm triển khai, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 để dự án hoàn thành cơ bản cuối năm 2020, đưa

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

65

Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch Thực hiện thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn Bạch Đằng, thị Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

Trong tương lai, đây sẽ là nơi đáng sống, thân thiện thiên nhiên môi trường, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho Bình Dương. Từ việc thống nhất được các khái niệm và cách tiếp cận Làng thông minh cho Bạch Đằng sẽ tạo tiền đề hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

66

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Tuyên Quang

tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật về HTX, Liên hiệp HTX; triển khai các chương trình, dự án phát triển tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX. 5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam về các cơ

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

67

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn hội; mở rộng và nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH17 của Quốc hội, Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. 2. Các chỉ tiêu về kinh tế - văn

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

68

Quyết định 181/QĐ-BHXH về công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2020 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

181/QD-BHXH,Quyết định 181 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Số liệu thu chi Bảo hiểm hội 2020,Phân bổ dự toán thu chi 2020,Công khai số liệu dự toán 2020,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

69

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2017 về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh quy hoạch đô thị ,Quy hoạch đô thị,Quản lý quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

70

Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020-2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030

203/QD-UBND,Quyết định 203 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Đề án phát triển hệ thống cấp nước Hồ Chí Minh,Chương trình cung cấp nước sạch Hồ Chí Minh,Chấm dứt khai thác nước ngầm Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

71

Thông báo 12315/TB-CT năm 2014 kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12315/TB-CT,Thông báo 12315 2014,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

72

Kế hoạch số 2046/KH-UBND về triển khai Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT BẢO HIỂM HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

73

Thông báo 277/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

triển khai thực hiện. Hệ thống Liên minh Hợp tác Việt Nam hoạt động còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý chưa thống nhất, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn; số lượng cán bộ thiếu, cơ cấu chưa phù hợp, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; cơ chế khai thác cơ sở vật chất và sử dụng chênh lệch thu, chi của hệ

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

74

Chỉ thị 22/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

22/2014/CT-UBND,Chỉ thị 22 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2014/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

75

Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ chí Minh

5038/QD-UBND,Quyết định 5038 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Phạm vi chức năng quản lý ,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

76

Chỉ thị 16/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

trong việc ổn định hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; tạo sự chuyển hóa tích cực trong quản lý, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

77

Nghị quyết 198/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BÌNH MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

78

Nghị quyết 32/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội 6 tháng cuối năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

án về cơ chế tài chính cho thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội; nghiên cứu cơ chế liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai đúng tiến độ kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

79

Kế hoạch 5044/KH-BHXH năm 2016 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của Bảo hiểm hội Việt Nam

5044/KH-BHXH,Bảo hiểm hội Việt Nam,Luật tiếp cận thông tin,Triển khai Luật Tiếp cận thông tin,Triển khai thi hành Luật ,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

80

Quyết định 105/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

của Nhà nước theo quy định của pháp luật, 3. Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. 4. Hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng, của hợp tác , liên hiệp hợp tác . Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Điều 6. Chức năng 1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249