Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 102797 văn bản

201

Quyết định 4077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách, bảo hiểm hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

4077/QD-UBND,Quyết định 4077 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính Bảo hiểm hội ,Thủ tục hành chính nghĩa vụ quân sự,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

202

Kế hoạch 728/KH-UBND năm 2019 về lộ trình thực hiện triển khai xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030

KẾ HOẠCH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

203

Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2011 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định 32/2010/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Phát triển nghề Công tác hội giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2010/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC HỘI GIAI ĐOẠN 2010-2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

204

Quyết định 4690/QĐ-UBND năm 2020 về tổ chức triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

Số: 4690/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

205

Quyết định 930/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

930/QD-UBND,Quyết định 930 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Khai thác hải sản bất hợp pháp không theo IUU,Khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo,Chống khai thác hải sản bất hợp pháp Khánh Hòa,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2020

206

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2017 về triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

207

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

208

Thông báo 2123/TB-BHXH năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ giấy theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2123/TB-BHXH,Thông báo 2123 2017,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Phiếu giao nhận hồ sơ,Điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ ,Sửa đổi Phiếu giao nhận hồ sơ ,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

209

Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai phổ biến quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ban, ngành, UBND các huyện, thị , thành phố, UBND các , phường, thị trấn cùng các đơn vị có liên quan khác Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia chương trình Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch được phê duyệt và căn cứ nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện. 4. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

210

Kế hoạch 4851/KH-UBND năm 2018 về triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố và Ủy ban nhân dân các , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

211

Chỉ thị 1557/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác kiểu mới, theo Luật Hợp tác năm 2012, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai tuyên truyền các quy định pháp luật về lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường lao động. 17. Bảo hiểm hội tỉnh Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm hội,

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

212

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về bố trí số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường, , thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/2021/QD-UBND,Quyết định 02 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách đối với cán bộ phường thị trấn Hồ Chí Minh,Chính sách đối với công chức phường thị trấn Hồ Chí Minh,Chế độ đối với cán bộ công chức phường thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

213

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ quốc phòng - an ninh ,Đầu tư phát triển ngân sách ,Phát triển ngân sách,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

214

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

01/2014/CT-UBND,Chỉ thị 01 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/CT-UBND Bình Chánh, ngày

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

215

Kế hoạch 7837/KH-UBND năm 2017 về tuyên truyền nâng cao nhận thức hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

lịch về việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch; Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức hội về phát triển du lịch và ứng xử văn

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

216

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội 6 tháng cuối năm 2017 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

"Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" để triển khai từ quý IV năm 2017. 10. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn hội. Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn việc kích động, gây mất an ninh trật

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2017

217

Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Số: 122/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP, LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM HỘI, ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

218

Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2523/QD-UBND,Quyết định 2523 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Ứng dụng công nghệ thông tin,Kế hoạch triển khai,Hệ thống ISO,Hệ thống quản lý chất lượng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

219

Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1597/QD-UBND,Quyết định 1597 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác gia đình ,Công tác Gia đình và Trẻ em ,Đẩy mạnh công tác gia đình ,Nghị định về công tác gia đình,Tổ chức hoạt động công tác gia đình,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

220

Quyết định 4541/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

4541/QD-UBND,Quyết định 4541 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa,Áp dụng cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa liên thông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35