Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 67/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết sô 40/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019;

Xét Tờ trình sô 5076/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Uy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra sô 736/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020.

Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến một số nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019

Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, thể hiện sự quyết liệt, chủ động của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu kế hoạch năm; còn 01 chỉ tiêu chưa đạt là thành lập mới doanh nghiệp; 01 chỉ tiêu sẽ đánh giá vào giữa năm 2020 là chỉ số cải cách hành chính. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước đạt hơn 1,347 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,32% (cùng kỳ tăng 8,3%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiêm 35% GRDP, bằng năm 2018, vượt chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ 2016-2020 là 30% GRDP. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp với tăng trưởng kinh tế trên 36% (năm 2016 là 35,3%, năm 2017 là 36,7%, năm 2018 là 38%), bằng năm 2019 và vượt chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ là 35%, thể hiện kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến. Năng suất lao động năm 2019 ước đạt 299,8 triệu đồng/người, tăng 6,82%, cao hơn mức tăng của năm 2018 (6,63%). Thu ngân sách ước đạt 412.474 tỷ đồng (tăng 3,34% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và tăng khoảng 9% so với thực thu năm 2018; bình quân thu 1.620 tỷ đồng/ngày làm việc). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ đô la Mỹ (bằng 101% so cùng kỳ).

Các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện chính trị được tổ chức trang trọng, đa dạng, phong phú. Tiếp tục quan tâm và đầu tư cho giáo dục và đào tạo với gần 1.500 phòng học mới hoàn thành đưa vào sử dụng, thực hiện đề án sữa học đường giai đoạn 1 ở 10 quận, huyện cho 132.818 học sinh mầm non và tiểu học tại 1.516 trường; 95% học sinh tiểu học được học tiếng Anh. Ngành y tế đã tăng cường các giải pháp giảm tải bệnh viện, tiếp cận được nhiều kỹ thuật tiên tiến của nền y học hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và thân nhân; đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác đấu tranh triệt phá các loại tội phạm được đẩy mạnh, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí "nóng", không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra phá án tăng so với năm 2018. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản duy trì ổn định.

Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đặc biệt quan tâm; đẩy mạnh việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, vận động, thuyết phục, tiếp nhận các ý kiến đề xuất, nguyện vọng của người dân, vận dụng chính sách phù hợp với quy định của luật pháp nhằm có thể đáp ứng một cách tốt nhất quyền lợi chính đáng của người dân, tiến tới từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố; tiếp tục kéo giảm tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, phức tạp tại một số dự án.

Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém như: việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa phản ánh đúng mức độ hài lòng ở các lĩnh vực và các cơ quan quản lý nhà nước; bốn ngành công nghiệp trọng yếu có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với năm 2018 và thấp hơn tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp; tăng trưởng của ngành xây dựng tăng thấp (tăng 1,04%, cùng kỳ tăng 7,95%); môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của doanh nghiệp, chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp còn hạn chế. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của nhiều dự án chậm thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và thực hiện dự án xây lắp. Tiến độ giải ngân các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố chậm (cuối tháng 11 năm 2019 đạt 58,9%). Công tác bảo vệ môi trường kết quả chưa cao. Tình hình vi phạm pháp luật trong xây dựng vẫn còn xảy ra nghiêm trọng ở một số quận, huyện. Trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020

Năm 2020 là năm thành phố tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã trình tại kỳ họp. Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 gắn với việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động của "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyên khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả. Giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH17 của Quốc hội, Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

2. Các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế (05 chỉ tiêu):

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) đạt 8,3 - 8,5%.

(2) Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 36% trở lên.

(3) Tổng vốn đầu tư xã hội chiêm 35% GRDP.

(4) Thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu dự toán.

(5) Thành lập mới khoảng 44.000 doanh nghiệp.

2.2. Các chỉ tiêu xã hội (10 chỉ tiêu):

(1) Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%, tương ứng giảm 15.750 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,9%, tương ứng giảm 20.200 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,9%.

(2) Tạo việc làm mới cho người lao động: 135.000 chổ.

(3) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85%.

(4) Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,7%.

(5) Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2.

(6) Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2/người) đạt 20,06 m2/người.

(7) Số phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi) (phòng): 300 phòng học.

(8) Số bác sĩ trên 10.000 dân: 20 bác sĩ.

(9) Số giường bệnh trên 10.000 dân: 42 giường; diện tích sàn xây dựng/giường bệnh đạt 45,5m2.

(10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 91%.

2.3. Các chỉ tiêu môi trường (04 chỉ tiêu):

(1) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; tổng lượng khai thác nước dưới đất giảm 15,35% so với năm 2019.

(2) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

(3) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%.

(4) Nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%.

2.4. Chỉ tiêu cải cách hành chính (01 chỉ tiêu):

(1) Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu; Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) trong nhóm 5 tỉnh, thành có điểm cao nhất; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

2.5. Chỉ tiêu về văn hóa (01 chỉ tiêu):

(1) 100% cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện và đạt tiêu chí văn hóa nơi công sở.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

3.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội: hoàn thành Đề án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (tháng 5 năm 2020 trình Đe án chính thức); triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021 ngay sau Đại hội. Tiếp tục triển khai Ke hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; Đe án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Hoàn thành xây dựng Đe án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Tập trung rà soát, triển khai và đẩy nhanh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện các chương trình đột phá theo kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm đạt từ 8,3% - 8,5%.

3.3. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nghiên cứu lập mới quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Ban hành kịp thời: Định mức kinh tế-kỹ thuật; quy chuẩn định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng theo quy định; triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.4. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động của "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị". Ngay từ đầu năm tổ chức các hoạt động công bố danh mục các sự kiện văn hóa hàng năm của thành phố; tổ chức đối thoại văn hóa hàng tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai thủ tục đầu tư và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa thành phố. Chú trọng văn hóa gia đình, tuyên truyền, triển khai công tác xây dựng gia đình hạnh phúc.

3.5. Tăng cường công tác quy hoạch về đô thị, lập và rà soát quy hoạch xây dựng và cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển giao thông đô thị bền vững qua từng giai đoạn. Tập trung thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; nghiên cứu và thử nghiệm nhiều mô hình mới để nâng cao hiệu quả vận chuyển hành khách công cộng, giảm kẹt xe. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020 các công trình chống ngập trọng điểm của thành phố; đẩy mạnh thực hiện dự án đường sắt đô thị số 1 để đưa vào sử dụng năm 2021. Thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Quản lý tốt nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố, đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn và vận động nhân dân sử dụng nước sạch. Triển khai quyết liệt Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

3.6. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đào tạo quốc tế và xây dựng điển hình nhà trường hiện đại. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Xây dựng xã hội học tập, mở rộng hình thức đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Có kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo kịp thời, chu đáo, công khai, minh bạch.

Nhân rộng mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh của bệnh viện tuyến huyện đặt tại trạm y tế; nâng cao năng lực bệnh viện tuyến huyện góp phần giảm tải cho các bệnh viện thành phố. Phát triển loại hình "du lịch y tế" trên cơ sở hệ thống y tế chuyên sâu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện.

3.7. Triển khai các giải pháp tích cực hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của các sàn giao dịch việc làm để kết nối thành công cung - cầu về số lượng và chất lượng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, thực hiện các giải pháp để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trợ giúp xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em, qua đó thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

3.8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng hiện đại, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức giám sát chuyên đề đối với các đơn vị có nhiều thông tin phản ánh hoặc chậm chỉ đạo giải quyết các nội dung thông tin phản ánh; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

3.9. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn hoạt động tán phát các thông tin, tài liệu có nội dung xấu, phá hoại nền tảng tư tưởng Đảng, quan điểm và chính sách pháp luật của Nhà nước.

3.10. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng các chương trình hợp tác chiến lược với các thành phố, địa phương ở các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam để phát triển các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược với thành phố giai đoạn 2020 - 2030, thu hút có chọn lọc các công ty lớn đầu tư vào thành phố. Phối hợp với các bộ ngành Trung ương và địa phương tổ chức chu đáo, thành công các sự kiện nhân dịp Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Phát huy hiệu quả hơn đóng góp của Người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển thành phố.

III. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường tổ chức hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung đối với các cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kếu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiến cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250