Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 102979 văn bản

261

Kế hoạch 2543/KH-UBND năm 2014 triển khai chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “CHẤM DỨT BẠO LỰC ĐỐI VỚI TRẺ EM” Trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức hội trên địa

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

262

Kế hoạch 2022/KH-UBND triển khai, tổ chức Tháng hành động "Vì trẻ em" năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; đảm bảo cho mọi trẻ em được thể hiện các quyền cơ bản và bổn phận của mình trong một hội an toàn, lành mạnh và phát triển, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2014 với nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH 1.

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

263

Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đặc phải được tiến hành công khai, dân chủ, công bằng, nghiêm minh, chặt chẽ, đúng các quy định tại Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc năm 2016, Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX ngày 25/10/2016 của Hội đồng tư vấn đặc và Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về việc đặc trong trường hợp đặc biệt cho người

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

264

Kế hoạch 326/KH-BGDĐT năm 2020 về triển khai tổng kết Quyết định 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

326/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Triển khai tổng kết Quyết định 89/QĐ-TTg,Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020,Triển khai Xây dựng hội học tập,Giáo dục,Văn hóa - hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

265

Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam của ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

1344/KH-BHXH,Bảo hiểm hội Việt Nam,Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp,Bảo hiểm hội Việt Nam,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1344/KH-BHXH

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

266

Quyết định 4110/QĐ-NHCS năm 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khai thác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách hội

Tổ chức chính trị - hội cấp ; Tổ Tiết kiệm và vay vốn. g) Kết quả thực hiện TTGQCV: Thay đổi thông tin của khách hàng trên hệ thống của NHCSXH. h) Phí, lệ phí: Không. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: “Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu”. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

267

Kế hoạch 322/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 28-CTrHĐ/TU triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

người khuyết tật. + Thực hiện Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác hội giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Kế

Ban hành: 17/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2013

268

Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2016 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2017 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

xây dựng đô thị thông minh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tăng cường; thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động; các nguồn lực hội được huy động hiệu quả để chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo an sinh

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

269

Kế hoạch 2577/KH-UBND triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh năm 2014

2577/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng chống tệ nạn ma túy ,Phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

270

Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; mặt hàng Sữa năm 2018 - Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

thành phố) I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Chương trình Bình ổn thị trường năm 2018 - Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Chương trình) triển khai để đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh hội; đồng thời, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

271

Kế hoạch 586/KH-UBND triển khai Kế hoạch 209-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tỉnh Ninh Thuận ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 209-KH/TU NGÀY 17/12/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” Căn cứ Kế hoạch số

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

272

Kế hoạch 1071/KH-UBND năm 2020 triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành

1071/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg tỉnh Kon Tum,Tháo gỡ khó khăn kinh doanh ứng phó với Covid-19,Tháo gỡ khó khăn sản xuất ứng phó Covid-19,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

273

Kế hoạch 138/KH-UBND tổ chức triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI "NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" NĂM 2016 Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

274

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

20/2014/QD-UBND,Quyết định 20 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Khai thác hoạt động vận tải hành khách ,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

275

Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

1231/QD-UBND,Quyết định 1231 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Sở Lao động Hồ Chí Minh,Giải quyết thủ tục hành chính về Sở Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

276

Chỉ thị 11/2014/CT-UBND tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị , thành phố Huế; Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập về UBND tỉnh (qua Thanh

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

277

Quyết định 4022/QĐ-UBND về triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị và Ủy ban nhân dân các , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

định, xếp hạng, công bố chỉ số cải cách hành chính các cấp: Trước ngày 20/01/2018. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Nội vụ - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và điều tra hội học của đơn vị mình. Hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai xác

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2017

278

Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn

năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH BẮC KẠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

279

Quyết định 4252/QĐ-UBND năm 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, tại Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

sơ bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 tại Minh Xuân, huyện Bình Chánh. - Việc khai thác sử dụng nước ngầm trong giai đoạn ngắn hạn phải được sự cho phép của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Để làm cơ sở quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý xây dựng đô thị phù hợp

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

280

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2013 thành lập khóm 5, thuộc phường Cái Vồn, thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

2013 NGHỊ QUYẾT VỀ THÀNH LẬP KHÓM 5, THUỘC PHƯỜNG CÁI VỒN, THỊ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 28/12/2012 của Chính phủ về việc thành

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209