Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 103082 văn bản

321

Kế hoạch 3353/KH-BHXH năm 2020 về phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT của toàn ngành BHXH. - BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị- hội và các cơ quan thông tấn, báo chí từ đó đã tạo được quy mô rộng

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

322

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

11/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước,Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước Quảng Ngãi,Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 2018,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

323

Quyết định 04/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công khai dự toán ngân sách nhà nước Quảng Ngãi,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

324

Kế hoạch 242/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

242/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công tác phòng chống tham nhũng Kon Tum năm 2021,Phòng chống tham nhũng năm 2021 Kon Tum,Triển khai công tác phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

325

Quyết định 4078/QĐ-BNN-VPĐP năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi một sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4078/QD-BNN-VPDP,Quyết định 4078 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Mỗi một sản phẩm,Chỉ đạo thực hiện ,Triển khai chương trình ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

326

Kế hoạch 10127/KH-UBND năm 2015 triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg về đẩy mạnh thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do tỉnh Đồng Nai ban hành

phủ: - Liên minh Hợp tác tỉnh Đồng Nai hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020; Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi Hợp tác , tổ hợp tác theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

327

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Kon Tum ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

328

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành

141/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thi hành Luật Thanh niên tỉnh Tuyên Quang,Triển khai Luật Thanh niên tỉnh Tuyên Quang,Triển khai thi hành Luật Thanh niên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

329

Kế hoạch 89/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị , thành phố của tỉnh Bình Định

HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ Thực hiện Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

330

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát động phong trào thi đua yêu nước,Phong trào thi đua yêu nước Hồ Chí Minh,Phong trào thi đua yêu nước năm 2021,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

331

Thông báo 875/TB-BHXH năm 2016 điều chỉnh Thông báo 846/TB-BHXH do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

875/TB-BHXH,Thông báo 875 2016,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Phiếu giao nhận hồ sơ,Điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ ,Cơ chế một cửa,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

332

Kế hoạch 4/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

333

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử,Sử dụng hóa đơn điện tử tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

334

Kế hoạch 4373/KH-UBND năm 2013 triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh

ứng tích cực của mỗi người dân nhất là trên địa bàn , phường, thị trấn, quận, huyện. Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố. 2. Tăng cường các hoạt động thông tin, thực hiện

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

335

Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác tỉnh Kiên Giang với các sở, ngành và địa phương trong công tác quản lý và định hướng phát triển hợp tác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển hợp tác . 8. Sở Lao động - Thương binh và hội a) Phối hợp với các sở, ngành, Liên minh Hợp tác tỉnh Kiên Giang triển khai, tuyên truyền các quy định về pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, công tác đào tạo nghề. Hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện việc

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

336

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

CHỈ THỊ VỀ VIỆC CÔNG KHAI, MINH BẠCH GIÁ CẢ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA Để tăng cường công khai, minh bạch đối với giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - hội tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

337

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

338

Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013- 2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA XÂY DƯNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

339

Quyết định 68/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông

68/QD-UBND,Quyết định 68 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông,Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 2021,Số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

340

Quyết định 784/QĐ-BHXH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

Cục Y tế, BCA; - Lưu VT, CSYT (05b). TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 784/BHXH-QĐ ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam) STT

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9