Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 102987 văn bản

381

Kế hoạch 05/KH-UBND triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

05/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Triển khai công tác tư pháp tỉnh Lạng Sơn,Triển khai công tác Tư pháp năm 2021,Công tác tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

382

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020 -2021 như sau: I. Nhiệm vụ chung 1. Quán triệt và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt sứ mệnh của Ngành Giáo dục: - Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

383

Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2020 triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

237/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước,Công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái,Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

384

Quyết định 22/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021

22/QD-UBND,Quyết định 22 2021,Tỉnh Cà Mau,Công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Công bố số liệu dự toán ngân sách Cà Mau 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

385

Quyết định 5040/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án Giám sát khai thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

huyện, thị , thành phố), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án: “Giám sát khai thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

386

Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN CỦA CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI, VÙNG NÚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2018-2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các đặc biệt khó khăn khu vực biên

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

387

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình Giảm nghèo bền vững của Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

388

Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2020 công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2103/QD-UBND,Quyết định 2103 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương Tuyên Quang,Số liệu quyết toán ngân sách địa phương,Công khai quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

389

Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

959/QD-LDTBXH,Quyết định 959 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch triển khai,Chế độ hỗ trợ học sinh sinh viên ,Đề án hỗ trợ,Doanh nghiệp BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

390

Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019

21/QD-UBND,Quyết định 21 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố công khai quyết toán ngân sách,Công khai quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau,Công khai quyết toán ngân sách năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

391

Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành

2846/QD-UBND,Quyết định 2846 2020,Tỉnh Cao Bằng,Công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Cao Bằng,Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021,Công khai dự toán ngân sách tỉnh Cao Bằng năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

392

Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sớm tổ chức việc thực hiện học tập và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong Đảng và trong hội.

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

393

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về triển khai cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do tỉnh Gia Lai ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Gia Lai,Chủ động ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai,Triển khai cấp bách chủ động ứng phó thiên tai,Triển khai chủ động ứng phó thiên tai Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

394

Quyết định 4055/QĐ-UBND năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Tiền Giang

4055/QD-UBND,Quyết định 4055 2020,Tỉnh Tiền Giang,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công bố công khai dự toán tỉnh Tiền Giang,Công bố công khai dự toán năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

395

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN , PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

396

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành

171/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Triển khai công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ,Công tác thi đua khen thưởng năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

397

Thông báo 245/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp triển khai công tác đặc năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

ở Bộ, ngành, địa phương mình. Cơ bản đồng ý nội dung Kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn đặc năm 2015 do Bộ Công an chuẩn bị. 2. Để triển khai thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc năm 2015 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc , các Bộ, ngành, địa phương cần quán triệt và tập trung thực hiện một số công việc trọng

Ban hành: 23/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

398

Quyết định 805/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long; định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 805/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT, TÁC ĐỘNG ĐẾN SỤT LÚN BỀ MẶT ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH PHỐ

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

399

Quyết định 1926/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Liên minh HTX tỉnh; - CVP, PVP KT; - Lưu: VT, K12, K13. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Châu KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở CÁC HỢP TÁC

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

400

Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành

1513/QD-UBND,Quyết định 1513 2020,Tỉnh Điện Biên,Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương,Công khai dự toán ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên,Dự toán ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236