Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 102979 văn bản

281

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm hội năm và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Bảo hiểm hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 (gọi tắt là Luật BHXH năm 2014); Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm hội

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

282

Thông báo 761/TB-BHXH năm 2016 về bảng mã quy trình hồ sơ điện tử do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

761/TB-BHXH,Thông báo 761,Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh,Giao dịch hồ sơ điện tử,Tiếp nhận hồ sơ điện tử ,Bảng mã quy trình hồ sơ điện tử ,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

283

Chỉ thị 11/CT-BCT năm 2014 tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

11/CT-BCT,Chỉ thị 11 2014,Bộ Công thương,Công khai minh bạch,Kiểm tra giá thành kinh doanh điện,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-BCT

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

284

Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - hội 6 tháng cuối năm 2016 do Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

36/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ kinh tế hội ,Kinh tế hội ,Công tác vệ sinh môi trường,Lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

285

Hướng dẫn 4401/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

vệ sinh lao động (ATVSLĐ) từ năm 2017; căn cứ vào thực tế công tác ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và hội hướng dẫn triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 với các nội dung cụ thể như sau: I. Mục đích, yêu cầu tổ chức 1. Mục đích - Nhằm

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

286

Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án điều chỉnh giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DUY MINH, HUYỆN DUY TIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

287

Nghị quyết 112/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội 6 tháng cuối năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

triển kinh tế - hội. 5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, hội hóa các dịch vụ công; cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

288

Thông báo 2459/TB-BHXH năm 2016 điều chỉnh Quy trình giao dịch điện tử do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2684/BHXH-TCCB ngày 30/7/2013 của Giám đốc Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông; theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ, Để ngày càng hoàn thiện Quy trình tiếp nhận hồ sơ điện tử, Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ điện tử tại

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

289

Kế hoạch 8127/KH-UBND năm 2017 triển khai nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

c) Quá trình nghiên cứu, xây dựng các Đề án, đề xuất các nội dung phải đảm bảo tính khoa học, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo công khai, minh bạch. d) Thực hiện tốt quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - hội; lấy ý kiến các chuyên gia, đánh giá tác động hội, lắng nghe ý kiến hội trước khi

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

290

Kế hoạch 1331/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác do tỉnh Điện Biên ban hành

HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 24/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác , Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh triển

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

291

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành

hợp với Liên minh Hợp tác thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí; tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách thành phố hàng năm cho địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện và quyết toán

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

292

Quyết định 902/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

902/QD-UBND,Quyết định 902 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Kiểm soát TTHC 2014,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 902/QĐ-UBND Thành phố Hồ

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

293

Kế hoạch 164/KH-UBND về triển khai xây dựng và thực hiện Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị , thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020

-------------------- Số: 164/KH-UBND Bình Thuận, ngày 13 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ CẤP HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ (DDCI) TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2020 Căn cứ Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

294

Quyết định 7068/QĐ-UBND năm 2012 về chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn khai thác và tàu làm dịch vụ khai thác xa bờ của thành phố Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯ DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÓNG MỚI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ TÀU DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Ban hành: 29/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

295

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

42/2016/QD-UBND,Quyết định 42 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục đăng ký khai sinh,Cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em,Đăng ký thường trú tại Việt Nam,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

296

Quyết định 529/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 và quyết toán ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

529/QD-UBND,Quyết định 529 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 529/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02

Ban hành: 06/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

297

Quyết định 5220/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, , thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh

5220/QD-UBND,Quyết định 5220 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy ban nhân dân phường,Ủy ban nhân dân ,Giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

298

Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các , phường thuộc các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ CỦA CÁC , PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN: MINH HÓA, BỐ TRẠCH VÀ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

299

Quyết định 4020/QĐ-UBND năm 2019 về việc tổ chức triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đồng Nai

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4020/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

300

Kế hoạch 5967/KH-UBND năm 2013 về Triển khai thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5967/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Chuẩn tiếp cận pháp luật ,Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5967/KH-UBND

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9