Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 102987 văn bản

301

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

206/QD-UBND,Quyết định 206 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

302

Kế hoạch 736/KH-SYT triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

736/KH-SYT,Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai,Luật khám bệnh chữa bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 736/KH-SYT Tp.

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

303

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 triển khai, thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

các , phường, thị trấn. Chậm nhất đến ngày 20/2/2014 phải tổ chức Hội nghị triển khai. - Chỉ đạo và hướng dẫn Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị, tham mưu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị triển khai, thực hiện và đôn đốc, theo dõi việc triển khai, thực hiện tại cơ quan cấp mình, định kỳ báo cáo kết quả việc

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

304

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch danh sách đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH DANH SÁCH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 VÀ PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

305

Quyết định 3035/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác thành phố Hà Nội

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 1. Liên minh HTX tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận, thống nhất mục tiêu và hành động. 2. Liên minh HTX hoạt động theo Luật Hợp tác , Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, phù hợp với Điều lệ của

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

306

Thông báo 426/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác về tiến độ triển khai sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

426/TB-VPCP,Thông báo 426 2017,Văn phòng Chính phủ,Đề án phát triển kinh tế tập thể,Luật hợp tác 2012,Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2017

307

Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2013 công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

số 2849/STC-QLGCS ngày 11 tháng 11 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt nội dung, hình thức, thời gian công khai, đơn vị thực hiện, địa chỉ tra cứu, truy cập thông tin về nội dung công khai minh bạch giá hàng hóa dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - hội và hàng hóa thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

308

Quyết định 4592/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, , thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh

4592/QD-UBND,Quyết định 4592 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Phê duyệt,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

309

Kế hoạch 11/KH-UBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG , PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

310

Kế hoạch 5694/KH-UBND triển khai Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5694/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai Luật Bảo hiểm y tế ,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5694/KH-UBND

Ban hành: 02/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2012

311

Quyết định 3283/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"

3283/QD-UBND,Quyết định 3283 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Chỉ thị,Chương trình giảm ngập nước,Cuộc vận động,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

312

Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2019 về quy đổi số lượng quặng thành phẩm ra số lượng quặng nguyên khai đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1332/QD-UBND,Quyết định 1332,Tỉnh Lào Cai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1332/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

313

Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Quảng Nam tại Bình Dương và Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VINPEARL QUẢNG NAM TẠI BÌNH DƯƠNG VÀ BÌNH MINH, HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

314

Kế hoạch 2761/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án hỗ trợ thôn, làng tại các đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1385/QĐ-TTg thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN, LÀNG TẠI CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1385/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2019-2020 Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các đặc biệt khó

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2020

315

Thông báo 1516/TB-BHXH năm 2016 bãi bỏ quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hồ sơ, để bãi bỏ quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên. - Các Phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm hội quận huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này. - Ban Biên tập trang web Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông báo theo quy định./. Nơi nhận:

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

316

Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, , thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh

4116/QD-UBND,Quyết định 4116 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Quy định giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

317

Kế hoạch 4609/KH-UBND năm 2017 về triển khai Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu đến năm 2020: - Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh hội kịp thời, công khaiminh bạch như phần mềm quản lý các đối tượng chính sách người có công, các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ hội (thuộc Dự án SASSP Lâm Đồng), phần

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

318

Kế hoạch 8/KH-UBND triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

319

Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi

18/QD-UBND,Quyết định 18 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước,Công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi,Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

320

Kế hoạch 3353/KH-BHXH năm 2020 về phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT của toàn ngành BHXH. - BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị- hội và các cơ quan thông tấn, báo chí từ đó đã tạo được quy mô rộng

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61