Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 102987 văn bản

241

Quyết định 5190/QĐ-UBND năm 2013 Đề án nông thôn mới Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

bàn . - Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương và Thành phố do Sở, ngành phụ trách trên địa bàn . - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân Minh Xuân và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới Minh Xuân triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

242

Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2017 triển khai xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG , PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân" theo quy định tại Quyết định số

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

243

Thông báo 1024/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1024/TB-BHXH,Thông báo 1024 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ ,Phiếu giao nhận hồ sơ,Sửa đổi Phiếu giao nhận hồ sơ ,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

244

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Quy định về xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của địa phương. Chỉ đạo UBND cấp giao công chức Tư pháp-Hộ tịch làm đầu mối tham mưu thực hiện. 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

246

Kế hoạch 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị , thành phố Hà Nội ban hành

178/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính Hà Nội,Xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính,Triển khai Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

247

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

tắt là Nghị quyết 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định 15), đến nay các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch,

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

248

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về thực hiện cơ chế, chính sách thu hút hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách do tỉnh Thái Nguyên ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THU HÚT HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC BẾN XE KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

249

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2017 triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ

HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG , PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

250

Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành

THEO HƯỚNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH, DÂN CHỦ, BẢO ĐẢM HÀI HÒA LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO Triển khai Chương trình hành động số 89-CTr/TU ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

251

Quyết định 2465/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ

HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2465/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2013

252

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định 08/2010/QĐ-UBND về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

35/2014/QD-UBND,Quyết định 35 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi,Bảo vệ công trình thủy lợi,Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

253

Quyết định 572/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

Số: 572/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

254

Thông báo 741/TB-SGTVT triển khai Quy định về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

741/TB-SGTVT,Thông báo 741 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Vận tải khách bằng taxi ,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

255

Thông báo 103/TB-BHXH năm 2017 điều chỉnh, bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

vụ và Bảo hiểm hội quận huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này. - Ban Biên tập trang website Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật biểu mẫu và phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định. (đính kèm thông báo này quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ mới được điều chỉnh, bổ sung)

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2017

256

Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2015 duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liền kề khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

161/QD-UBND,Quyết định 161,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch phân khu,Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000,Khu công nghiệp,Khu công nghiệp Lê Minh Xuân,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

257

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND thành lập Đội công tác hội tình nguyện phường, , thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24/2014/QD-UBND,Quyết định 24 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

258

Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh

1103/QD-UBND,Quyết định 1103 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều trị nghiện ,Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện ,Điều trị nghiện thuốc phiện,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

259

Quyết định 1186/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành

1186/QD-BTP,Quyết định 1186 2020,Bộ Tư pháp,Triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg Bộ Tư pháp,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm 2021-2025,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

260

Thông báo 481/TB-BHXH năm 2017 điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này. - Ban Biên tập trang website Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật biểu mẫu và phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định./. (đính kèm thông báo này quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ được điều chỉnh, bổ sung) Nơi nhận: - BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219