Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 102987 văn bản

401

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị , thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2021

vị trực thuộc. - Chủ động xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị mình nhằm triển khai có hiệu quả Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị , thành phố kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo, trình

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

402

Quyết định 5196/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bình Định

5196/QD-UBND,Quyết định 5196 2020,Tỉnh Bình Định,Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước,Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước Bình Định,Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2019 tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

403

Quyết định 3626/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị và Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và điều tra hội học của đơn vị mình. Hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính cấp trực thuộc. - Tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính, chủ

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

404

Quyết định 45/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

45/QD-BTC,Quyết định 45 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai quyết toán ngân sách,Công khai quyết toán ngân sách năm 2019,Quyết toán ngân sách Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

405

Quyết định 929/QĐ-LĐTBXH năm 2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

Số: 929/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

406

Quyết định 2286/QĐ-BTC năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài Chính

2286/QD-BTC,Quyết định 2286 2020,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách của Bộ Tài Chính,Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021,Dự toán ngân sách của Bộ Tài Chính năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

407

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Hưng Yên

23/QD-UBND,Quyết định 23 2021,Tỉnh Hưng Yên,Công bố số liệu quyết toán ngân sách Hưng Yên 2019,Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương,Số liệu quyết toán ngân sách địa phương Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

408

Kế hoạch 178/KH-BGDĐT năm 2017 triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VÀ CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG NGÀY 08/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

409

Quyết định 3367/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2030

3367/QD-UBND,Quyết định 3367 2020,Tỉnh Bến Tre,Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản,Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tỉnh Bến Tre,Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

410

Thông báo 2034/TB-BHXH năm 2015 về thay đổi phương thức gửi văn bản và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2034/TB-BHXH,Thông báo 2034,Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ,Sử dụng chữ ký số,Giao dịch điện tử ,phương thức gửi văn bản ,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

411

Kế hoạch 13324/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác ngành thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

13324/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Triển khai công tác ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai,Triển khai công tác ngành thanh tra năm 2021,Công tác ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

412

Quyết định 629/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách hội giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách hội giai đoạn 2012 - 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

413

Kế hoạch 13/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành

13/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng,Công tác đảm bảo an toàn giao thông thành phố Hải Phòng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

414

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2015

415

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

460/QD-UBND,Quyết định 460 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Phổ biến giáo dục pháp luật,Triển khai công tác năm 2013 ,Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 ,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

416

Quyết định 1927/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1927/QD-BTC,Quyết định 1927 2020,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,Công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

417

Quyết định 4106/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Bình Dương

4106/QD-UBND,Quyết định 4106 2020,Tỉnh Bình Dương,Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách,Công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Bình Dương,Quyết toán ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

418

Quyết định 5112/QĐ-UBND năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Đà Nẵng

5112/QD-UBND,Quyết định 5112 2020,Thành phố Đà Nẵng,Dự toán ngân sách nhà nước Đà Nẵng năm 2021,Công khai dự toán ngân sách nhà nước Đà Nẵng,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

419

Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa

3557/QD-UBND,Quyết định 3557 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố công khai dự toán ngân sách Khánh Hòa,Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021,Công khai dự toán ngân sách Khánh Hòa năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

420

Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị , thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể,

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61