Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 102761 văn bản

81

Quyết định 105/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

của Nhà nước theo quy định của pháp luật, 3. Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. 4. Hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng, của hợp tác , liên hiệp hợp tác . Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Điều 6. Chức năng 1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

82

Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

893/QD-BHXH,Quyết định 893 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Hệ thống tổng hợp phân tích dữ liệu ngành Bảo hiểm,Sử dụng Hệ thống tổng hợp dữ liệu Bảo hiểm,Khai thác Hệ thống phân tích dữ liệu Bảo hiểm,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

83

Kế hoạch 1143/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp). Sau khi

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

84

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

01/2019/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

85

Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

Hạnh phúc --------------- Số: 1219/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

86

Kế hoạch 651/KH-UBND triển khai công tác đặc năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

tiến hành kịp thời, đúng quy định pháp luật, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ; đúng đối tượng, đúng các tiêu chuẩn, điều kiện, không để sai sót, tiêu cực xảy ra. 3. Đặc phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn hội, làm cho nhân dân nói chung, thân nhân gia

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

87

Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Phát triển hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

triển nông thôn đã phối hợp với Liên minh Hợp tác thành phố triển khai Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

88

Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI MINH BẠCH TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật Ngân sách

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

89

Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020

ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2019-2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

90

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Chất thải sinh hoạt ,Chất thải rắn ,Quản lý chất thải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

91

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021

lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công theo hướng một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dẫn chủ, công khai, minh bạch. - Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hội trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. - Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương,

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

92

Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 năm 2017 phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

ban nhân dân tỉnh đề nghị V/v Phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt đề án xây dựng triển khai

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

93

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 chỉ đạo thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, đúng thời gian và đạt hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị , thành phố thực hiện tốt các nội dung về công tác kê khai minh bạch tài sản, thu

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

94

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021

111/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp Lạng Sơn,Đơn vị hành chính cấp Lạng Sơn 2019 2021,Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp 2019,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

95

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2019 triển khai phong trào hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO HỘI HÓA NHÀ VỆ SINH CHO KHÁCH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

96

Nghị quyết 252/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 phê duyệt đề án "Xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030"

252/NQ-HDND,Nghị quyết 252 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Điều chỉnh Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 tỉnh Bắc Ninh,Đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh,Xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

97

Quyết định 655/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và hội

Số: 655/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA NĂM 2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc Quy

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

98

Quyết định 375/QĐ-BHXH năm 2020 về phần mềm và quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 375/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH BẢO HIỂM HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

99

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 15/2015/CT-UBND về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác trên địa bàn tỉnh Bình Phước

bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-LMHTX ngày 22 tháng 10 năm 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 15/2015/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Lý do:

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

100

Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu kinh tế - hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KINH TẾ - HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi,

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251