Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 102797 văn bản

121

Quyết định 179/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và hội

179/QD-LDTBXH,Quyết định 179 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố công khai,Quyết toán ngân sách,Quyết toán ngân sách cơ quan hành chính,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

122

Thông báo 1639/TB-BHXH năm 2015 về Danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai Bảo hiểm , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp qua mạng Internet do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1639/TB-BHXH,Thông báo 1639 2015,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Danh sách đường dây nóng,Hỗ trợ sử dụng phần mềm,Phần mềm kê khai BHXH,Kê khai BHXH,Phần mềm BHXH,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

123

Chỉ thị 01/CT-UBND về triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế - hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Tiền Giang ban hành

01 tháng 01 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI, ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - hội, đạt được nhiều kết

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

124

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do tỉnh Quảng Bình ban hành

phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị , thành phố; - Liên minh HTX tỉnh; - Lãnh đạo

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

125

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

và Đầu tư, Liên minh Hợp tác tỉnh và các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác , liên hiệp hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu

Ban hành: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

126

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

40/2019/QD-UBND,Quyết định 40 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân cấp quản lý,Khai thác,Mực nước,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

127

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, khai thác tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân cấp quản lý,Sông kênh rạch hồ công cộng,Công trình thủy lợi,Quản lý công trình thủy lợi,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

128

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác do tỉnh Quảng Bình ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC Hợp tác , liên hiệp hợp tác đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, hội cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Luật Hợp tác năm 2012 ra đời nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác , liên hiệp hợp tác thông qua đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2015

129

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiền sử dụng khu vực biển,Sử dụng tài nguyên biển,Khai thác dầu khí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

130

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án vận động nguồn lực hội hỗ trợ trẻ em các đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

khám chữa bệnh cho trẻ em; xây dựng kế hoạch vận động, thông tin kết quả vận động nguồn lực gửi về Sở Lao động - Thương binh và hội để thống nhất trong kế hoạch triển khai hàng năm của tỉnh. 11. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tham gia vận động nguồn lực hỗ trợ đảm bảo quyền vui chơi, giải trí cho trẻ em; Định hướng các chương trình

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

131

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và nhân rộng phần mềm một cửa điện tử cấp do tỉnh Thái Nguyên ban hành

trên địa bàn tỉnh; b) Tăng cường cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; c) Nâng cao trình độ đội ngũ CBCCVC trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp ; việc quản

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

132

Quyết định 3907/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3907/QD-UBND,Quyết định 3907 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát triển doanh nghiệp,Đổi mới phát triển doanh nghiệp,Dự án Phát triển doanh nghiệp,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

133

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội 6 tháng cuối năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phá gắn với việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai các đề án nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực cho Thành phố phát triển bền vững. Lĩnh vực văn hóa - hội được triển khai có kết quả, nhiều

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

134

Quyết định 5134/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020

ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020. Căn cứ các quy định của Trung ương và tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ tiêu chí này sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

135

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức và hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Quận Thủ Đức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

136

Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành

thuế để thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký hợp tác . 2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 1170/QĐ-UBND

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

137

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

138

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ trì, phối hợp với Liên minh hợp tác tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý hợp tác yếu kém, tồn tại hình thức; nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với hợp tác theo quy định. - Đề xuất việc lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

139

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

minh Hợp tác Việt Nam xây dựng Đề án và tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác hàng năm. b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. - Triển khai Nghị

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

140

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực hội hỗ trợ trẻ em các đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2015

HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 588/QĐ-TTG NGÀY 17/5/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC HỘI HỖ TRỢ TRẺ EM CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249