Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 3473/TB-BHXH năm 2015 thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3473/TB-BHXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 27/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI

TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bảo him xã hội Việt Nam vviệc công bthủ tục hành chính được sửa đi, bsung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo him xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chức năng có liên quan và BHXH các quận, huyện tiến hành niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) tại văn phòng BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và BHXH các quận huyện theo quy định, cụ thể như sau:

1. BHXH các quận, huyện và Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ tổ chức niêm yết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT và BHTN theo quy định mới tại bộ phận một cửa. Rà soát các TTHC đã niêm yết với quy định mới đ tchức niêm yết các TTHC đúng quy định.

Lưu ý:

- Đối với cấp BHXH quận, huyện gỡ bỏ:

+ 06 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo him y tế, 16 TTHC thuộc lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đã được công b tại Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 thay thế bằng 04 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách y tế, 03 TTHC thuộc lĩnh vực thực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015.

+ 10 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bo him xã hội đã được công bố tại Quyết định s 686/QĐ-BHXH ngày 30/5/2014 thay thế bằng 06 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015.

- Đối vi cp BHXH Thành ph Hồ Chí Minh gỡ b:

+ 06 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo him y tế, 01 TTHC thuộc lĩnh vực Chi trả các chế độ bo him xã hội đã được công bố tại Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 thay thế bằng 04 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách y tế tại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015.

+ 27 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo him xã hội đã được công bố tại Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 30/5/2014, 03 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo him xã hội đã được công b tại Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013, 01 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đã được công bố tại Quyết định s 952/QĐ-BHXH ngày 17/9/2014 thay thế bng 15 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo him xã hội tại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015.

2. Các thủ tục hành chính niêm yết theo quy định mới (do Phòng Tổ chức cán bộ rà soát và tổng hợp):

- Đối với cấp BHXH quận, huyện được cung cấp dữ liệu vi tính (file word) trên mạng nội bộ FTP, tại đường dẫn: Traodoi_nghiepvu/02-TCCB/CONG KHAI BO TTHC 01_10

- Đối với cấp BHXH Thành phố, Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ lấy dữ liệu vi tính.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các TTHC phải niêm yết công khai theo Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 và Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của BHXH Việt Nam cung cấp cho các đơn vị có liên quan.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: đăng tải các TTHC (gồm 02 cấp) trên Trang thông tin điện tử của BHXH thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là thông báo về việc thực hiện niêm yết công khai TTHC của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chức năng có liên quan và Giám đốc BHXH các quận, huyện nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TPHCM (b/c);
- Trưởng các phòng chức năng;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Lưu VT, TCCB (2b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3473/TB-BHXH năm 2015 thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123