234 Luật, Bộ luật của Việt Nam còn hiệu lực và sắp có hiệu lực

25/09/2018 08:31 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu đến quý thành viên 234 Luật, Bộ luật còn hiệu lực và sắp có hiệu lực của Việt Nam:

1. Luật về quyền lập hội 1957

Ban hành: 20/05/1957

Ngày hiệu lực: 04/06/1957

Tình trạng: Còn hiệu lực

2. Luật về quyền tự do hội họp 1957

Ban hành: 20/05/1957

Ngày hiệu lực: 26/06/1957

Tình trạng: Còn hiệu lực

3. Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985

Ban hành: 21/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

4. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Ban hành: 30/06/1989

Ngày hiệu lực: 11/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

5. Luật Dầu khí 1993

Ban hành: 06/07/1993

Ngày hiệu lực: 01/09/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

6. Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Ban hành: 10/07/1993

Ngày hiệu lực: 01/01/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

7. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

Ban hành: 21/12/1999

Ngày hiệu lực: 01/04/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

8. Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Ban hành: 09/06/2000

Ngày hiệu lực: 01/07/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

9. Luật Phòng, chống ma túy 2000

Ban hành: 09/12/2000

Ngày hiệu lực: 01/06/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

10. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

Ban hành: 09/12/2000

Ngày hiệu lực: 01/04/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

11. Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Ban hành: 29/06/2001

Ngày hiệu lực: 04/10/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

12. Luật di sản văn hóa 2001

Ban hành: 29/06/2001

Ngày hiệu lực: 01/01/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

13. Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS)

Ban hành: 12/12/2002

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

14. Luật Biên giới Quốc gia 2003

Ban hành: 17/06/2003

Ngày hiệu lực: 01/01/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

15. Luật Thủy sản 2003

Ban hành: 26/11/2003

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

16. Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

Ban hành: 26/11/2003

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

17. Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Ban hành: 15/06/2004

Ngày hiệu lực: 01/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

18. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/04/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

19. Luật An ninh Quốc gia 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

20. Luật cạnh tranh 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2019

21. Luật Điện Lực 2004

Ban hành: 03/12/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

22. Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 27/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

23. Luật Thương mại 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

24. Luật Giáo dục 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

25. Luật Quốc phòng 2005

Ban hành: 14/06/2005

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

26. Luật phòng, chống tham nhũng 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

27. Luật Thanh niên 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

28. Luật Giao dịch điện tử 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

29. Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

30. Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

Ban hành: 29/11/2005

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

31. Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

32. Luật Luật sư 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

33. Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

34. Luật Chứng khoán 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

35. Luật Điện ảnh 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

36. Luật Công nghệ thông tin 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

37. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

38. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

39. Luật Bình đẳng giới 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

40. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

41. Luật quản lý thuế 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

42. Luật Đê điều 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

43. Luật Cư trú 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

44. Luật Thể dục, Thể thao 2006

Ban hành: 29/11/2006

Ngày hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

45. Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2007

Ban hành: 04/08/2007

Ngày hiệu lực: 17/08/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

46. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

47. Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

48. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

49. Luật Đặc xá 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/03/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

50. Luật tương trợ tư pháp 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

51. Luật Hóa chất 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

52. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Ban hành: 21/11/2007

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

53. Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

54. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

55. Luật dầu khí sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

56. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

57. Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

58. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

59. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

60. Luật năng lượng nguyên tử 2008

Ban hành: 03/06/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

61. Luật đa dạng sinh học 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

62. Luật Công nghệ cao 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

63. Luật cán bộ, công chức 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

64. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

65. Luật giao thông đường bộ 2008

Ban hành: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

66. Luật bảo hiểm y tế 2008

Ban hành: 14/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

67. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Ban hành: 14/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

68. Luật thi hành án dân sự 2008

Ban hành: 14/11/2008

Ngày hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

69. Luật Lý lịch tư pháp 2009

Ban hành: 17/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

70. Luật Quy hoạch đô thị 2009

Ban hành: 17/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

71. Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Ban hành: 18/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

72. Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Ban hành: 18/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

73. Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Ban hành: 18/06/2009

Ngày hiệu lực: 02/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

74. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Ban hành: 19/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

75. Luật người cao tuổi năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

76. Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

77. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

78. Luật dân quân tự vệ năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

79. Luật viễn thông năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

80. Luật thuế tài nguyên năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

81. Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

82. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Ban hành: 16/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

83. Luật các tổ chức tín dụng 2010

Ban hành: 16/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

84. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

85. Luật bưu chính 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

86. Luật người khuyết tật 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

87. Luật nuôi con nuôi 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

88. Luật Trọng tài thương mại 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

89. Luật thi hành án hình sự 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

90. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

91. Luật an toàn thực phẩm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

92. Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Ban hành: 15/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

93. Luật viên chức 2010

Ban hành: 15/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

94. Luật thanh tra 2010

Ban hành: 15/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

95. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Ban hành: 17/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

96. Luật khoáng sản 2010

Ban hành: 17/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

97. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Ban hành: 24/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

98. Luật chứng khoán sửa đổi 2010

Ban hành: 24/11/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

99. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

100. Luật kiểm toán độc lập 2011

Ban hành: 29/03/2011

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

101. Luật khiếu nại 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

102. Luật lưu trữ 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

103. Luật đo lường 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

104. Luật tố cáo 2011

Ban hành: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

105. Luật Cơ yếu 2011

Ban hành: 26/11/2011

Ngày hiệu lực: 01/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

106. Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

107. Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

108. Luật giáo dục đại học 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

109. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/05/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

110. Bộ Luật lao động 2012

Ban hành: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/05/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

111. Luật giá 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

112. Luật giám định tư pháp 2012

 Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

113. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

114. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

115. Luật Công đoàn 2012

Ban hành: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

116. Luật biển Việt Nam 2012

Ban hành: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

117. Luật Quảng cáo 2012

Ban hành: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

118. Luật tài nguyên nước 2012

Ban hành: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

119. Luật xuất bản 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

120. Luật Luật sư sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

121. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

122. Luật dự trữ quốc gia 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

123. Luật hợp tác xã 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

124. Luật điện lực sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

125. Luật Thủ đô 2012

Ban hành: 21/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

126. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Ban hành: 22/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

127. Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

Ban hành: 23/11/2012

Ngày hiệu lực: 01/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

128. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

Ban hành: 12/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/10/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

129. Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Ban hành: 18/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

130. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

131. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

132. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

133. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

134. Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

135. Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

136. Luật việc làm 2013

Ban hành: 16/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

137. Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

Ban hành: 16/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

138. Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Ban hành: 22/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

139. Luật tiếp công dân 2013

Ban hành: 25/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

140. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Ban hành: 25/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

141. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

Ban hành: 26/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

142. Luật đấu thầu 2013

Ban hành: 26/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

143. Luật đất đai 2013

Ban hành: 29/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

144. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Ban hành: 13/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

145. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Ban hành: 16/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

146. Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

Ban hành: 17/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

147. Luật Xây dựng 2014

Ban hành: 18/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

148. Luật Đầu tư công 2014

Ban hành: 18/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

149. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Ban hành: 19/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

150. Luật Phá sản 2014

Ban hành: 19/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

151. Luật Công chứng 2014

Ban hành: 20/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

152. Luật bảo vệ môi trường 2014

Ban hành: 23/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

153. Luật Hải quan 2014

Ban hành: 23/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

154. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 24/06/2014

Ngày hiệu lực: 26/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

155. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

156. Luật Hộ tịch 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

157. Luật Căn cước công dân 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

158. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

159. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 21/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

160. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Ban hành: 24/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

161. Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Ban hành: 24/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

162. Luật Nhà ở 2014

Ban hành: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

163. Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Ban hành: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

164. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Ban hành: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

165. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

166. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

167. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

168. Luật Đầu tư 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

169. Luật Doanh nghiệp 2014

Ban hành: 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

170. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Ban hành: 27/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

171. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 27/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

172. Luật Công an nhân dân 2014

Ban hành: 27/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

173. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Ban hành: 09/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

174. Luật tổ chức Chính phủ 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

175. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

176. Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

177. Luật thú y 2015

Ban hành: 19/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

178. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Ban hành: 22/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

179. Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Ban hành: 24/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

180. Luật ngân sách nhà nước 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

181. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

182. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

183. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Ban hành: 25/06/2015

Ngày hiệu lực: 01/09/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

184. Luật an toàn thông tin mạng 2015

Ban hành: 19/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

185. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Ban hành: 20/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

186. Luật kế toán 2015

Ban hành: 20/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

187. Luật thống kê 2015

Ban hành: 23/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

188. Luật khí tượng thủy văn 2015

Ban hành: 23/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

189. Bộ luật dân sự 2015

Ban hành: 24/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

190. Luật tố tụng hành chính 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

191. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

192. Luật trưng cầu ý dân 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

193. Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

194. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

195. Luật phí và lệ phí 2015

Ban hành: 25/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

196. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Ban hành: 26/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

197. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Ban hành: 26/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

198. Bộ luật hình sự 2015

Ban hành: 27/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

199. Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Ban hành: 27/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

200. Luật Báo chí 2016

Ban hành: 05/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

201. Luật trẻ em 2016

Ban hành: 05/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

202. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/09/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

203. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

204. Luật tiếp cận thông tin 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

205. Luật Dược 2016

Ban hành: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

206. Luật điều ước quốc tế 2016

Ban hành: 09/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

207. Luật đấu giá tài sản 2016

Ban hành: 17/11/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

208. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Ban hành: 18/11/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

209. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Ban hành: 22/11/2016

Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

210. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Ban hành: 12/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

211. Luật Quản lý ngoại thương 2017

Ban hành: 12/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

212. Luật Đường sắt 2017

Ban hành: 16/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

213. Luật Du lịch 2017

Ban hành: 19/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

214. Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Ban hành: 19/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

215. Luật Thủy lợi 2017

Ban hành: 19/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

216. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

217. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

218. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

219. Luật Cảnh vệ 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

220. Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Ban hành: 20/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

221. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Ban hành: 21/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

222. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Ban hành: 20/11/2017

Ngày hiệu lực: 15/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

223. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Ban hành: 21/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

224. Luật Quản lý nợ công 2017

Ban hành: 23/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

225. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Ban hành: 15/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

226. Luật Đo đạc và bản đồ 2018

Ban hành: 14/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

227. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

Ban hành: 14/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

228. Luật An ninh mạng 2018

Ban hành: 12/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

229. Luật Tố cáo 2018

Ban hành: 12/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

230. Luật Quốc phòng 2018

Ban hành: 08/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

231. Luật Quy hoạch 2017

Ban hành: 24/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

232. Luật Thủy sản 2017

Ban hành: 21/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

233. Luật Lâm nghiệp 2017

Ban hành: 15/11/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

234. Luật Cạnh tranh 2018

Ban hành: 12/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 56,853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn