Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014 số 61/2014/QH13

Số hiệu: 61/2014/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày 21/11/2014, Quốc hội thông qua Luật số 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng như:

- Phí, lệ phí và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

- Giá dịch vụ vận chuyển hàng không.

- Vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ.

- Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay.

- Kiểm tra, soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh hàng không đối với chuyến bay.

Luật này có hiệu lực từ 01/7/2015.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 61/2014/QH13

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5; bổ sung khoản 6 Điều 6 như sau:

“5. Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hàng không dân dụng.

6. Nhà nước có chính sách bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế, quy trình về hàng không dân dụng.

2. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển ngành hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý về hoạt động bay dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam và ở vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; quản lý việc đầu tư xây dựng cơ sở cung cấp dịch vụ, hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

4. Quy hoạch, quản lý việc đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay; quản lý việc sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay.

5. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng không; kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không.

6. Đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

7. Quản lý việc thiết kế, sản xuất, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng, xuất khẩu, nhập khẩu tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị của tàu bay và các trang bị, thiết bị, vật tư khác phục vụ hoạt động hàng không dân dụng.

8. Cấp, công nhận chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.

9. Quản lý việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng; tổ chức và bảo đảm an ninh, an toàn chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay đặc biệt.

10. Quản lý hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

11. Hợp tác quốc tế về hàng không dân dụng.

12. Quản lý việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng, giám định sức khỏe nhân viên hàng không.

13. Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng; bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động hàng không dân dụng.

14. Quản lý giá, phí và lệ phí trong hoạt động hàng không dân dụng.

15. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động hàng không dân dụng.”

3. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 9 như sau:

2a. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là Nhà chức trách hàng không.

Nhà chức trách hàng không có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Ban hành chỉ thị, huấn lệnh; thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm cả việc đình chỉ chuyến bay và hoạt động của phương tiện, thiết bị, nhân viên hàng không để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không và duy trì hoạt động đồng bộ của dây chuyền vận chuyển hàng không;

b) Giám sát việc khai thác, bảo dưỡng tàu bay, kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm hoạt động bay, khai thác vận chuyển hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không; cấp, phê chuẩn, công nhận giấy phép, giấy chứng nhận, năng định, tài liệu khai thác chuyên ngành hàng không dân dụng;

c) Tổ chức, vận hành và chỉ đạo hệ thống giám sát, quản lý an ninh hàng không, an toàn hàng không, tìm kiếm cứu nạn hàng không, khẩn nguy sân bay; tổ chức, chỉ đạo xử lý, điều tra, xác minh các tình huống uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không, sự cố, tai nạn hàng không, thực hiện chuyến bay chuyên cơ;

d) Bổ nhiệm giám sát viên trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;

đ) Tổng hợp, phân tích và đánh giá báo cáo sự cố, tai nạn tàu bay; kiểm tra, giám sát việc khắc phục sự cố, tai nạn tàu bay và thực hiện biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay; điều tra sự cố, tai nạn tàu bay;

e) Ban hành hoặc công nhận áp dụng quy trình, tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành hàng không dân dụng;

g) Công bố, phát hành trong nước và quốc tế thông tin, thông báo liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng;

h) Thực hiện thanh tra chuyên ngành hàng không dân dụng.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau:

1. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng thực hiện thanh tra chuyên ngành hàng không dân dụng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hàng không dân dụng; điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; quy tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế, quy trình khai thác chuyên ngành hàng không dân dụng;

b) Đình chỉ hoạt động của tổ chức, cá nhân và phương tiện vi phạm quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật an toàn hàng không, an ninh hàng không;

c) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Tạm giữ tàu bay;

đ) Phối hợp với Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan hữu quan ở địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hàng không dân dụng;

e) Kiến nghị áp dụng biện pháp xử lý và khắc phục những vi phạm trong hoạt động hàng không dân dụng;

g) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng tổ chức thanh tra hàng không thực hiện chức năng thanh tra theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

Điều 11. Phí, lệ phí và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

1. Dịch vụ chuyên ngành hàng không bao gồm:

a) Dịch vụ hàng không là dịch vụ liên quan trực tiếp đến khai thác tàu bay, khai thác vận chuyển hàng không và hoạt động bay;

b) Dịch vụ phi hàng không là dịch vụ cung ứng tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay nhưng không thuộc dịch vụ hàng không.

2. Phí, lệ phí chuyên ngành hàng không bao gồm:

a) Phí bay qua vùng trời Việt Nam, phí nhượng quyền khai thác và phí khác theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

b) Lệ phí cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.

3. Giá dịch vụ hàng không bao gồm:

a) Giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh; giá dịch vụ điều hành bay đi, đến; giá dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; giá phục vụ hành khách; giá bảo đảm an ninh hàng không và giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý;

b) Giá dịch vụ hàng không khác.

4. Giá dịch vụ phi hàng không bao gồm:

a) Giá thuê mặt bằng, giá dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay;

b) Giá dịch vụ phi hàng không khác tại cảng hàng không, sân bay.

5. Bộ Tài chính quy định mức phí, lệ phí tại khoản 2 Điều này theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

6. Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá dịch vụ tại điểm a khoản 3 Điều này trên cơ sở phương pháp định giá theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Doanh nghiệp quyết định mức giá dịch vụ quy định tại điểm b khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy định, thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông vận tải.

8. Doanh nghiệp quyết định mức giá dịch vụ quy định tại điểm b khoản 4 Điều này và thực hiện niêm yết giá theo quy định.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Theo đề nghị của người đăng ký tàu bay, chủ sở hữu tàu bay, người nhận giao dịch bảo đảm, người cho thuê hoặc người bán tàu bay có điều kiện.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

Điều 20. Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay

1. Việc thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam phải bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận.

2. Cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam phải có giấy phép do Bộ Giao thông vận tải cấp. Người đề nghị cấp giấy phép phải nộp lệ phí.

3. Tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay mang quốc tịch Việt Nam chỉ được bảo dưỡng tại cơ sở bảo dưỡng và theo chương trình bảo dưỡng đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

4. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu chế tạo tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay khi thử nghiệm thực tế tính năng bay của tàu bay phải báo cáo và tuân thủ theo quy định của Bộ Quốc phòng.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

Điều 21. Quy định chi tiết về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; thủ tục cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, Giấy chứng nhận loại; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Tàu bay không người lái là thiết bị bay mà việc điều khiển, duy trì hoạt động của chuyến bay không cần có sự tham gia điều khiển trực tiếp của người lái trên thiết bị bay đó.

Phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm các loại khí cầu và mô hình bay.

Khí cầu là thiết bị bay mà lực nâng được tạo bởi chất khí chứa trong vỏ bọc của nó, bao gồm khí cầu bay có người điều khiển và khí cầu bay không có người điều khiển.

Mô hình bay bao gồm các loại tàu lượn được mô phỏng theo hình dáng, kiểu cách các loại máy bay, được gắn động cơ, được điều khiển bằng vô tuyến hoặc chương trình lập sẵn; các loại dù bay và diều bay có hoặc không có người điều khiển, trừ các loại diều bay dân gian.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

Điều 27. Quy định chi tiết về khai thác tàu bay

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khai thác tàu bay, điều kiện, thủ tục và trình tự cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay, Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay; yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu bay và động cơ tàu bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 như sau:

1. Các quyền đối với tàu bay bao gồm:

a) Quyền sở hữu tàu bay;

b) Quyền chiếm hữu tàu bay bằng việc thuê mua, thuê có thời hạn từ sáu tháng trở lên;

c) Thế chấp, cầm cố tàu bay;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

11. Bổ sung khoản 6 Điều 49 như sau:

6. Bộ Quốc phòng quyết định mở, đóng sân bay chuyên dùng sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải.

Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng.

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 50 như sau:

“4. Chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay.

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay phải nộp lệ phí.”

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 56 như sau:

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ sân bay chuyên dùng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay toàn quốc, trừ sân bay chuyên dùng.”

14. Bổ sung khoản 3 Điều 58 như sau:

3. Bộ Giao thông vận tải quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng, bảo trì, sửa chữa, duy trì đủ điều kiện khai thác cảng hàng không, sân bay.

Bộ Xây dựng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thực hiện quản lý chất lượng xây dựng công trình dân dụng tại cảng hàng không, sân bay.”

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 59 như sau:

“1. Cảng vụ hàng không là cơ quan trực thuộc Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật.”

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 79 như sau:

“2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quyết định việc thiết lập và khai thác vùng trời sân bay, khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thiết lập và khai thác đường hàng không.

Vùng trời sân bay là khu vực trên không có giới hạn ngang và giới hạn cao phù hợp với đặc điểm của từng sân bay; phục vụ cho tàu bay cất cánh, hạ cánh, bay chờ trên sân bay.

Khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung là khu vực trên không có giới hạn ngang và giới hạn cao, được xác định cho từng loại hình khai thác; có quy tắc, phương thức bay và các yêu cầu về cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Đường hàng không là khu vực trên không có giới hạn xác định về độ cao, chiều rộng và được kiểm soát.

3. Bộ Giao thông vận tải quản lý việc tổ chức khai thác đường hàng không, vùng trời sân bay dân dụng, khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Việc tổ chức khai thác vùng trời sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng.”

17. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 80 như sau:

“2. Tàu bay Việt Nam, tàu bay nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế chỉ được phép cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế; trường hợp tàu bay cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay nội địa hoặc chuyến bay quốc tế thực hiện vận chuyển nội địa bằng tàu bay Việt Nam phải được Bộ Giao thông vận tải cho phép sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng.

Chuyến bay quốc tế quy định tại Luật này là chuyến bay được thực hiện trên lãnh thổ của hơn một quốc gia.”

18. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 81 như sau:

2. Tàu bay hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam phải được cơ quan sau đây của Việt Nam cấp phép bay:

a) Bộ Ngoại giao cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ nước ngoài chở khách mời của Đảng, Nhà nước và chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam.

Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông báo theo quy định phục vụ chuyến bay chuyên cơ;

b) Bộ Quốc phòng cấp phép bay cho chuyến bay của tàu bay quân sự của Việt Nam, nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam; chuyến bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; chuyến bay thực hiện ngoài đường hàng không;

c) Bộ Giao thông vận tải cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam, bao gồm chuyến bay của tàu bay Việt Nam và nước ngoài nhằm mục đích dân dụng không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điểm b khoản này; chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam, chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này và chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam và nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”

19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 5 Điều 92 như sau:

“2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định và quản lý bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng công bố công khai các bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không trong khu vực sân bay có hoạt động hàng không dân dụng; khu vực giới hạn bảo đảm hoạt động bình thường của các đài, trạm vô tuyến điện hàng không; giới hạn chướng ngại vật của khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay; thống kê, đánh dấu và công bố danh mục chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an toàn của hoạt động bay.”

“5. Khi cấp phép xây dựng công trình tại các khu vực quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải tuân thủ quy định về độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không.”

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 94 như sau:

“1. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức, sử dụng vùng trời; quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay; cấp phép bay; phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng và quân sự; quản lý hoạt động bay đặc biệt; quản lý chướng ngại vật hàng không.”

21. Sửa đổi tên Mục 2 Chương V như sau:

“BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 95 như sau:

Điều 95. Bảo đảm hoạt động bay

1. Bảo đảm hoạt động bay gồm:

a) Tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay;

b) Cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

2. Tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay là việc thiết lập và vận hành hệ thống bảo đảm hoạt động bay, bao gồm việc quy hoạch vùng thông báo bay; quy hoạch, quản lý việc đầu tư xây dựng, bảo trì, sửa chữa, duy trì đủ điều kiện khai thác cơ sở hạ tầng, tổ chức khai thác hệ thống bảo đảm hoạt động bay; tiêu chuẩn hóa, đánh giá, giám sát bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; hiệp đồng điều hành bay và thông báo tin tức hàng không.

Bộ Giao thông vận tải tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay.

3. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ không lưu; dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát; dịch vụ khí tượng; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ công ích.

4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phải có các cơ sở cung cấp dịch vụ và hệ thống kỹ thuật, thiết bị được Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép khai thác. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép khai thác phải nộp lệ phí.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động bay trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý được cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay”.

23. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 102 như sau:

2. Trong trường hợp tàu bay lâm nguy, lâm nạn tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay, Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành tìm kiếm, cứu nạn người, tàu bay và tài sản.

3. Trong trường hợp tàu bay lâm nguy, lâm nạn ngoài khu vực quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức khác tiến hành tìm kiếm, cứu nạn người, tàu bay và tài sản.”

24. Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 110 như sau:

“4a. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không có nghĩa vụ sau đây:

a) Công bố nội dung Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không;

b) Hoạt động đúng mục đích, nội dung, điều kiện ghi trong Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không;

c) Duy trì điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay theo quy định;

d) Duy trì chất lượng của dịch vụ vận chuyển hàng không theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

đ) Tuân thủ quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật khác có liên quan.”

25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 112 như sau:

“2. Hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không trong phạm vi quyền vận chuyển hàng không do Bộ Giao thông vận tải cấp; không được mua, bán quyền vận chuyển hàng không, thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm hoặc cạnh tranh không lành mạnh; không được sử dụng thương hiệu, bao gồm tên thương mại và nhãn hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng không khác; không được nhượng hoặc nhận quyền kinh doanh vận chuyển hàng không.”

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 115 như sau:

“3. Bộ Giao thông vận tải chỉ định hãng hàng không Việt Nam khai thác đường bay đến các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa có nhu cầu thiết yếu về vận chuyển hàng không công cộng.”

27. Sửa đổi, bổ sung Điều 116 như sau:

Điều 116. Giá dịch vụ vận chuyển hàng không

1. Hãng hàng không phải thông báo theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải giá dịch vụ vận chuyển hàng không trên đường bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông vận tải.”

28. Sửa đổi, bổ sung khoản 5; bổ sung khoản 6 Điều 145 như sau:

5. Trong trường hợp do lỗi của người vận chuyển, hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng không được vận chuyển hoặc chuyến bay bị huỷ hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài mà không được người vận chuyển thông báo trước thì người vận chuyển có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này và phải trả một khoản tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách. Trong trường hợp phải bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển thì khoản tiền này được trừ vào khoản tiền bồi thường.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về thời gian người vận chuyển phải thông báo trước, thời gian chuyến bay bị chậm kéo dài và khoản tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ cho hành khách tại cảng hàng không, sân bay.”

29. Sửa đổi, bổ sung Điều 159 như sau:

Điều 159. Vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ

1. Không được vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Quy định này cũng được áp dụng đối với tàu bay công vụ.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định trường hợp đặc biệt cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định trường hợp đặc biệt cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vật liệu phóng xạ vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam.

4. Ngoài quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, việc vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ bằng đường hàng không phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

30. Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 4 Điều 165 như sau:

“3. Người vận chuyển được miễn một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa tương ứng với mức độ thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

a) Do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hóa;

b) Do quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa;

c) Do xảy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang;

d) Do lỗi của người gửi, người nhận hàng hóa hoặc do lỗi của người áp tải được người gửi hàng hoặc người nhận hàng cử đi kèm hàng hóa.

4. Người vận chuyển được miễn một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành lý ký gửi tương ứng với mức độ thiệt hại do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hành lý ký gửi gây ra.”

31. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 190 như sau:

“2. Hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng là hành vi có khả năng uy hiếp an toàn hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm một trong các hành vi sau đây:

a) Chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay đang bay;

b) Chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay trên mặt đất;

c) Sử dụng tàu bay như một vũ khí;

d) Bắt giữ con tin trong tàu bay hoặc tại cảng hàng không, sân bay;

đ) Xâm nhập trái pháp luật vào tàu bay, cảng hàng không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng;

e) Đưa vật phẩm nguy hiểm vào tàu bay, cảng hàng không, sân bay và khu vực hạn chế khác trái pháp luật.

Vật phẩm nguy hiểm bao gồm vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất dễ cháy, chất nổ, chất dễ nổ, chất độc hóa học và sinh học, chất phóng xạ và các vật hoặc chất khác có khả năng gây nguy hiểm hoặc được dùng để gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của con người, an toàn của chuyến bay;

g) Cung cấp thông tin sai đến mức uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay hoặc trên mặt đất; an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng hàng không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng;

h) Cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật uy hiếp đến an toàn khai thác tàu bay; khai thác cảng hàng không, sân bay; bảo đảm hoạt động bay.”

32. Sửa đổi, bổ sung Điều 191 như sau:

Điều 191. Bảo đảm an ninh hàng không

1. Bảo đảm an ninh hàng không được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:

a) Bảo vệ an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, quốc phòng, công an nhân dân, phòng, chống khủng bố và pháp luật khác có liên quan;

b) Thiết lập khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không để bảo vệ tàu bay và công trình, trang bị, thiết bị tại khu vực đó;

c) Kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không đối với tàu bay, phương tiện, người, hành lý, hàng hóa, việc ra, vào và hoạt động trong khu vực hạn chế theo quy định; lục soát đối với tàu bay, phương tiện, người, hành lý, hàng hóa khi có dấu hiệu uy hiếp an ninh hàng không;

d) Loại trừ khả năng chuyên chở bất hợp pháp vật phẩm nguy hiểm bằng đường hàng không; áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi cho phép chuyên chở vật phẩm nguy hiểm, đối tượng tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng không; cấm vận chuyển vĩnh viễn hoặc có thời hạn đối với hành khách gây rối, người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng hoặc trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hành khách gây rối là hành khách cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay hoặc có hành vi tung tin, cung cấp thông tin sai uy hiếp an toàn hàng không;

đ) Giám sát an ninh hàng không, duy trì trật tự, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không và trên tàu bay;

e) Phòng, chống khủng bố trên tàu bay;

g) Áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi cho phép vận chuyển đối tượng nguy hiểm;

h) Kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không;

i) Đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp quy định tại các điểm a, e, g và i khoản 1 Điều này.

3. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp quy định tại các điểm b, c, d, đ và h khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

33. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 192 như sau:

“1. Khu vực hạn chế là khu vực của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không mà việc ra, vào và hoạt động tại đó phải tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được kiểm tra, soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh hàng không theo quy định.”

34. Sửa đổi, bổ sung Điều 193 như sau:

“Điều 193. Kiểm tra, soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh hàng không đối với chuyến bay

1. Tàu bay phải được kiểm tra, giám sát an ninh hàng không trước khi thực hiện chuyến bay; trường hợp có dấu hiệu hoặc thông tin đe dọa liên quan đến an ninh, an toàn của chuyến bay phải được lục soát an ninh hàng không.

2. Hành khách, thành viên tổ bay, người phục vụ chuyến bay, người khác có liên quan, hành lý, hàng hoá, bưu gửi và các vật phẩm khác phải được kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không trước khi lên tàu bay; trường hợp có dấu hiệu hoặc có thông tin đe dọa liên quan đến an ninh, an toàn của chuyến bay thì phải được lục soát an ninh hàng không. Việc giám sát an ninh hàng không, duy trì trật tự, kỷ luật trên tàu bay phải được thực hiện trong suốt chuyến bay.

3. Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục lục soát an ninh hàng không.

35. Sửa đổi, bổ sung Điều 195 như sau:

Điều 195. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

1. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải.

2. Địa bàn hoạt động của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không bao gồm cảng hàng không, sân bay; trên tàu bay; cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay; cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; cơ sở xử lý hàng hoá, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

3. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu riêng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

4. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.”

36. Sửa đổi, bổ sung Điều 196 như sau:

Điều 196. Chương trình, quy chế an ninh hàng không

1. Chương trình, quy chế an ninh hàng không quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy trình, thủ tục, biện pháp bảo đảm an ninh hàng không.

2. Chương trình, quy chế an ninh hàng không bao gồm:

a) Chương trình an ninh hàng không Việt Nam;

b) Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam;

c) Chương trình kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam;

d) Chương trình an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không, sân bay;

đ) Chương trình an ninh hàng không của hãng hàng không;

e) Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không của cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không;

g) Quy chế an ninh hàng không của cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay; cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; cơ sở xử lý hàng hoá, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

3. Các chương trình, quy chế an ninh hàng không quy định tại khoản 2 Điều này được ban hành phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các chương trình an ninh hàng không quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này.

Nhà chức trách hàng không phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 2 Điều này; chấp thuận hoặc không chấp thuận chương trình an ninh hàng không của hãng hàng không nước ngoài.”

37. Sửa đổi, bổ sung Điều 197 như sau:

“Điều 197. Trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng không dân dụng

1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, cơ sở xử lý hàng hoá, bưu gửi để đưa lên tàu bay chịu trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, quy chế an ninh hàng không dân dụng theo quy định; bảo đảm an ninh hàng không đối với các hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.

2. Hãng hàng không nước ngoài thực hiện vận chuyển thường lệ đến và đi từ Việt Nam phải trình Nhà chức trách hàng không chương trình an ninh hàng không dân dụng đối với hoạt động của hãng tại Việt Nam.

3. Hãng hàng không, người khai thác tàu bay thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin trước về chuyến bay, hành khách và tổ bay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ.

4. Tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động hàng không dân dụng phải thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh hàng không.

5. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; thanh tra, kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm, đánh giá, điều tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh hàng không đối với các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hàng không dân dụng.”

38. Bổ sung khoản 4 Điều 198 như sau:

“4. Tổ chức thực hiện hoạt động hàng không chung vì mục đích thương mại không được thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm hoặc cạnh tranh không lành mạnh; không được sử dụng thương hiệu, bao gồm tên thương mại và nhãn hiệu gây nhầm lẫn với tổ chức thực hiện hoạt động hàng không chung khác; không được nhượng hoặc nhận quyền thực hiện hoạt động hàng không chung vì mục đích thương mại.”

39. Thay cụm từ “bưu phẩm, bưu kiện, thư” tại điểm b khoản 1 Điều 45; khoản 2 Điều 47; khoản 1 Điều 109; khoản 1 Điều 111; Điều 119; khoản 2 Điều 120; khoản 3 Điều 121; Điều 157; khoản 1 Điều 198 bằng cụm từ “bưu gửi”. Thay cụm từ “Bộ Bưu chính, viễn thông” tại khoản 3 Điều 94 bằng cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông”. Thay cụm từ “giá cước” tại các khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 126, khoản 2 Điều 128, khoản 2 Điều 143; cụm từ “cước phí” tại khoản 1 Điều 128, khoản 1 Điều 143, khoản 4 Điều 161; từ “cước” tại khoản 5 và khoản 6 Điều 147 bằng cụm từ “giá dịch vụ”. Thay cụm từ “tàn tật” tại khoản 2 Điều 145 bằng cụm từ “khuyết tật”.

40. Bãi bỏ Điều 125; khoản 3 và khoản 4 Điều 158.

Điều 2

Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 Luật giá số 11/2012/QH13 như sau:

“a) Định mức giá cụ thể đối với:

- Các dịch vụ hàng không, bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; phục vụ hành khách; bảo đảm an ninh hàng không và dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý;

- Dịch vụ kết nối viễn thông;

- Điện: giá truyền tải điện; giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện;

b) Định khung giá đối với: giá phát điện; giá bán buôn điện; mức giá bán lẻ điện bình quân; giá dịch vụ hàng không khác; giá thuê mặt bằng, giá dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay;

Điều 3

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No. 61/2014/QH13

Hanoi, November 21, 2014

 

LAW

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE VIETNAM CIVIL AVIATION LAW

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

The National Assembly promulgates the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Vietnam Civil Aviation Law No. 66/2006/QH11.

Article 1.

To amend and supplement a number of articles of the Vietnam Civil Aviation Law:

1. To amend and supplement Clause 5 of, and add Clause 6 to, Article 6 as follows:

“5. The State shall protect lawful rights and interests of Vietnamese organizations and individuals, overseas Vietnamese and foreign organizations and individuals involved in civil aviation activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To amend and supplement Article 8 as follows:

“Article 8. Contents of state management of civil aviation

1. Promulgating, and organizing the implementation of, legal documents, econo-technical norms, standards, technical regulations, rules and processes related to civil aviation.

2. Formulating, and directing the implementation of, strategies, master plans, plans and policies on development of the civil aviation sector in accordance with law.

3. Managing civil flight activities in the Vietnamese territory and in the flight information regions managed by Vietnam; managing the building of service facilities, technical systems, air navigation facilities and equipment.

4. Planning and managing the building and operation of airports and airfields; managing the use of land in airports and airfields.

5. Managing air carriage activities; inspecting and supervising operations of air carriage enterprises and air service providers.

6. Registering aircraft and rights to aircraft.

7. Managing the designing, manufacture, operation, repair, maintenance, import and export of aircraft, aircraft engines, aircraft propellers, aircraft equipment and other facilities, equipment and supplies for civil aviation activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Managing the assurance of security and safety for civil aviation activities; organizing and ensuring security and safety for special flights and special-purpose flights.

10. Managing aircraft search and rescue activities and investigations into aircraft incidents and accidents.

11. Conducting international cooperation on civil aviation.

12. Managing the training and development of human resources for the civil aviation sector, giving health checks to aviation employees.

13. Managing scientific and technological activities in the civil aviation sector; conducting environmental protection, natural disaster prevention and response to climate change in civil aviation activities.

14. Managing prices, charges and fees in civil aviation activities.

15. Examining, inspecting and settling complaints and denunciations, and handling violations in civil aviation activities.”

3. To add Clause 2a following Clause 2 of Article 9 as follows:

“2a. The body performing the specialized state management of civil aviation under the Ministry of Transport is the Aviation Authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To issue instructions and clearances; to take emergency measures, including stopping flights and operation of aviation vehicles, equipment and employees, to ensure aviation security and safety and maintain synchronous operation of the air carriage chain;

b/ To supervise the operation and maintenance of aircraft and aviation infrastructure, and ensure air navigation activities, air carriage operation, provision of aviation services and non-aviation services; to grant, approve or recognize licenses, certificates, ratings, and specialized civil aviation operation documents;

c/ To organize, operate and direct systems for aviation security and safety surveillance and management, aviation search and rescue and airport emergencies; to organize and direct the handling, investigation into and verification of circumstances threatening aviation safety and security, aviation incidents and accidents, and the performance of special flights;

d/ To appoint supervisors in charge of assurance of aviation safety and security and quality of aviation services up to standards set by the Minister of Transport;

dd/ To summarize, analyze and assess reports on aircraft incidents and accidents; to inspect and supervise the remediation of aircraft incidents and accidents and take measures to prevent aircraft incidents and accidents; to investigate aircraft incidents and accidents;

e/ To issue or recognize for application specialized civil aviation processes and standards;

g/ To announce and distribute in the country and abroad information and notices related to civil aviation activities;

h/ To conduct specialized civil aviation inspection.

The Government shall detail this Clause.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. The body performing the specialized state management of civil aviation shall conduct specialized civil aviation inspection and has the following tasks and powers:

a/ To inspect the observance of the civil aviation law; treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party; and civil aviation operation rules, standards, technical regulations, regulations and processes;

b/ To stop operation of organizations, individuals and vehicles that violate aviation safety and security regulations or fail to satisfy technical standards and conditions on aviation safety and security;

c/ To sanction administrative violations in civil aviation in accordance with the law on handling of administrative violations;

d/ To temporarily seize aircraft;

dd/ To coordinate with inspectorates of ministries, ministerial-level agencies, government- attached agencies and concerned local agencies in detecting, stopping and handling violations of the civil aviation law;

e/ To recommend measures to handle and remedy violations in civil aviation activities.

g/ To perform other tasks and exercise other powers as prescribed by law.

2. The body performing the specialized state management of civil aviation shall organize aviation inspection to perform the inspection function specified in Clause 1 of this Article.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 11. Charges, fees and prices for specialized aviation services

1. Specialized aviation services include:

a/ Aviation services, which are directly related to aircraft operation, air carriage operation and flight activities;

b/ Non-aviation services, which are provided at airports and airfields or onboard aircraft other than aviation services.

2. Specialized aviation charges and fees include:

a/ Charge for flight through the airspace of Vietnam, charge for the transfer of operation rights and other charges prescribed by the law on charges and fees;

b/ Fees for the grant of certificates and licenses related to civil aviation activities.

3. Aviation service prices include:

a/ Price of the takeoff and landing service; price of the administration service for arrival and departure flights; price of the air navigation assurance supporting service; price of passenger services; price of aviation security assurance, and price of the administration service for flights through flight information regions managed by Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Non-aviation service prices include:

a/ Price for ground lease and prices of essential services at airports and airfields;

b/ Prices of other non-aviation services at airports and airfields.

5. The Ministry of Finance shall prescribe rates of charges and fees specified in Clause 2 of this Article at the request of the Ministry of Transport.

6. The Ministry of Transport shall prescribe service prices specified at Point a, Clause 3 of this Article according to the pricing method prescribed by the Ministry of Finance.

7. Enterprises may decide on service prices prescribed at Point b, Clause 3 and Point a, Clause 4 of this Article within the price frames prescribed by the Ministry of Transport and declare them to the Ministry of Transport.

8. Enterprises may decide on service prices specified at Point b, Clause 4 of this Article and display them under regulations.”

6. To amend and supplement Clause 4, Article 14 as follows:

“4. At the request of the aircraft registrant, aircraft owner, secured transaction taker, aircraft lessor or conditional seller.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 20. Designing, manufacture, repair, maintenance and test of aircraft, aircraft engines, aircraft propellers and aircraft equipment

1. The designing, manufacture, repair, maintenance or test of aircraft, aircraft engines, aircraft propellers and aircraft equipment in Vietnam must comply with standards promulgated or recognized by competent state agencies.

2. Establishments engaged in designing, manufacturing, repairing, maintaining or testing aircraft, aircraft engines, aircraft propellers and aircraft equipment in Vietnam must possess licenses granted by the Ministry of Transport. Applicants for those licenses shall pay a fee.

3. Aircraft bearing Vietnamese nationality, aircraft engines, aircraft propellers and aircraft equipment bearing Vietnamese nationality shall be maintained only at maintenance establishments and under maintenance programs already approved by the Ministry of Transport.

4. When practically testing flight characteristics of aircraft, organizations and individuals that research and manufacture aircraft, aircraft engines, aircraft propellers and aircraft equipment shall report to and comply with regulations of the Ministry of National Defense.”

8. To amend and supplement Article 21 as follows:

“Article 21. Specific provisions on airworthiness standards

1. The Minister of Transport shall prescribe airworthiness standards and procedures for grant or recognition of airworthiness certificates and type certificates, criteria and procedures for licensing establishments to design, manufacture, repair, maintain or test aircraft, aircraft engines, aircraft propellers and aircraft equipment, except in the case specified in Clause 2 of this Article.

2. The Minister of National Defense shall prescribe airworthiness standards; criteria and procedures for licensing establishments to design, manufacture, repair, maintain or test unmanned aircraft and ultralight aerial vehicles, and their engines, propellers and equipment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ultralight aerial vehicles include aerostats and aerial models of all kinds.

Aerostat means an aerial craft that gains its lift through the use of a buoyant gas in its gasbags. Aerostat includes powered airship and unpowered balloon.

Aerial models include gliders that simulate shapes and type models of airplanes, have engines and can be controlled by radio or programmed devices; and paragliders and kites, whether or not man-controlled, except traditional kites.”

9. To amend and supplement Article 27 as follows:

“Article 27. Specific provisions on aircraft operation

1. The Minister of Transport shall prescribe the operation of aircraft, conditions, procedures and order for the grant of aircraft operator certificates, permits for use of radio equipment installed on aircraft; and requirements on environmental protection for aircraft and aircraft engines, except those prescribed in Clause 2 of this Article.

2. The Minister of National Defense shall prescribe the operation of unmanned aircraft and ultralight aerial vehicles.”

10. To amend and supplement Clause 1, Article 28 as follows:

“1. Rights to aircraft include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Right to possess aircraft through hire-purchase or lease for six months or more;

c/ Mortgage or pledge of aircraft;

d/ Other rights as provided by the civil law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.”

11. To add the following Clause 6 to Article 49:

“6. The Ministry of National Defense shall decide to open or close special-use airfields after reaching agreement with the Ministry of Transport.

The Government shall prescribe conditions, order and procedures for opening and closing special-use airfields.”

12. To amend and supplement Clause 4, Article 50 as follows:

“4. Owners or organizations assigned to manage airports or airfields shall apply for airport or airfield registration certificates.

Applicants for airport or airfield registration certificates shall pay a fee.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“2. The Ministry of Transport shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, elaborating a national master plan on development of the airport and airfield system, except special-use airfields, and submitting it to the Prime Minister for approval.

The Minister of Transport shall approve detailed master plans on airports and airfields nationwide, except special-use airfields!”

14. To add Clause 3 to Article 58 as follows:

“3. The Ministry of Transport shall manage and supervise the construction, maintenance and repair of airports and airfields and maintenance of sufficient operation conditions for airports and airfields.

The Ministry of Construction shall, within the ambit of its tasks and powers, coordinate with concerned agencies in managing the construction quality of civil works at airports and airfields.”

15. To amend and supplement Clause 1, Article 59 as follows:

“1. Airport authority means an agency attached to the body performing the specialized state management of civil aviation and performing the state management of civil aviation at airports and airfields in accordance with law.”

16. To amend and supplement Clauses 2 and 3, Article 79 as follows:

“2. The Ministry of National Defense shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Transport in, deciding to establish and operate the airspaces of airfields and flight zones to serve general aviation activities; and submitting to the Prime Minister for decision the establishment and operation of air routes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Flight zone to serve general aviation activities means an aerial area which is delimited in its width and elevation suitable to each type of operation and has flight rules and methods and requirements on the provision of air navigation assurance services.

Air route means an aerial area which is delimited in its width and elevation and controlled.

3. The Ministry of Transport shall manage the organization and operation of air routes and airspaces of civil airfields and flight zones to serve general aviation activities in the Vietnamese airspace and flight information regions managed by Vietnam. The organization of operation of the airspace of an airfield used for dual civil and military purposes or of a flight zone to serve general aviation activities is subject to written agreement of the Ministry of National Defense.”

17. To amend and supplement Clause 2, Article 80 as follows:

“2. Vietnamese and foreign aircraft making international flights may only take off from and land at international airports; in case such an aircraft takes off from or lands at a domestic airport or airfield or an international flight is engaged in domestic carriage with a Vietnamese aircraft, permission of the Ministry of Transport after reaching agreement with the Ministry of National Defense is required.

International flight referred to in this Law means a flight made over the territories of more than one state.”

18. To amend and supplement Clause 2 of Article 81 as follows:

“2. Aircraft operating within the Vietnamese territory must obtain flight permits from the following Vietnamese agencies:

a/ The Ministry of Foreign Affairs, which shall grant flight permits to foreign special flights carrying guests invited by the Party and the State and escort or preparation flights of such special flights engaged in civil aviation activities in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The Ministry of National Defense, which shall grant flight permits for flights of Vietnamese and foreign military aircraft engaged in civil aviation activities in Vietnam; for flights of unmanned aircraft or ultralight aerial vehicles; or for flights outside air routes;

c/ The Ministry of Transport, which shall grant flight permits for flights engaged in civil aviation activities in Vietnam, including flights of Vietnamese and foreign aircraft for civil purposes other than those mentioned at Points a and b of this Clause; special flights of Vietnam, escort or preparation flights of such special flights; foreign special flights other than those specified at Point a of this Clause and escort or preparation flights of such special flights; and for flights of Vietnamese and foreign official-duty aircraft other than those specified at Points a and b of this Clause.”

19. To amend and supplement Clause 2 of, and add Clause 5 to, Article 92 as follows:

“2. The Ministry of National Defense shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Transport in, prescribing and managing air obstacle limitation surfaces and heights of works related to air obstacle limitation surfaces.

The Ministry of Transport shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of National Defense in, publicly announcing air obstacle limitation surfaces and heights of works related to air obstacle limitation surfaces in airfields where civil aviation activities are conducted; limited areas for ensuring normal operation of aeronautical radio stations; limits of obstacles in areas adjacent to airports and airfields; making statistics on, marking and announcing a list of natural and artificial obstacles that are likely to affect the safety of air navigation.”

“5. When licensing the construction of works in areas specified in Clause 2 of this Article, the competent licensing agency shall ensure compliance with regulations on the height of works related to air obstacle limitation surfaces.”

20. To amend and supplement Clause 1, Article 94 as follows:

“1. The Government shall prescribe in detail the organization and use of the airspace; management of air navigation at airports and airfields; grant of flight permits; coordinated management of civil and military air navigation; management of special-purpose flights; and management of air obstacles.”

21. To amend the title of Section 2, Chapter V as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22. To amend and supplement Article 95 as follows:

“Article 95. Air navigation assurance

1. Air navigation assurance covers:

a/ Organization and management of air navigation assurance;

b/ Provision of air navigation assurance services.

2. Organization and management of air navigation assurance means establishment and operation of an air navigation assurance system, covering planning of flight information regions; planning and management of construction, maintenance, repair and maintenance of sufficient conditions for operation of infrastructure and organization of operation of the air navigation assurance system; standardization, assessment and surveillance to ensure the quality of provided air navigation assurance services; coordination of flight administration and notification of aeronautical information.

The Ministry of Transport shall organize and manage air navigation assurance.

3. Air navigation assurance services are necessary services to ensure safety, regularity, continuity and efficiency for air navigation, including air traffic service; aeronautical communication, navigation and surveillance service; meteorological service; aeronautical information notification service; and search and rescue service. Air navigation assurance services are public ones.

4. Enterprises providing air navigation assurance services must have service provision facilities and technical and equipment systems with operation permits granted by the Ministry of Transport. Enterprises applying for such operation permits shall pay a fee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23. To amend and supplement Clauses 2 and 3, Article 102 as follows:

“2. When an aircraft is in danger or distress at an airport, an airfield or an area adjacent thereto, the body performing the specialized state management of civil aviation shall coordinate with People’s Committees at all levels in searching for and rescuing the aircraft, persons and property.

3. When an aircraft is in danger or distress outside areas specified in Clause 2 of this Article, the National Committee for Search and Rescue shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Transport, related ministries and sectors, People’s Committees at all levels and other agencies and organizations in searching for and rescuing the aircraft, persons and property.”

24. To add Clause 4a following Clause 4 of Article 110 as follows:

“4a. Enterprises obtaining air carriage business licenses have the following obligations:

a/ To publicly announce contents of their licenses;

b/ To operate for proper purposes and contents and under conditions stated in their licenses;

c/ To maintain the prescribed conditions for grant of air carriage business licenses and aircraft operator certificates;

d/ To maintain the quality of air carriage services under regulations of the Ministry of Transport;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25. To amend and supplement Clause 2, Article 112 as follows:

“2. Airlines shall deal in air carriage within the scope of the right to air carriage granted by the Ministry of Transport; may neither buy nor sell such right or commit prohibited acts of competition suppression or unfair competition; may not use brands, including trade names and marks confusingly similar to those of other airlines; and may neither transfer nor receive the air carriage business right.”

26. To amend and supplement Clause 3, Article 115 as follows:

“3. The Ministry of Transport shall designate Vietnamese airlines to operate air routes to areas with particularly difficult socio-economic conditions, mountainous, deep-lying and remote areas where there are essential needs for public air carriage.”

27. To amend and supplement Article 116 as follows:

“Article 116. Air carriage service prices

1. Airlines shall notify air carriage service prices for international routes to and from Vietnam at the request of the Ministry of Transport, unless otherwise provided by treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

2. Airlines may decide on domestic air carriage service prices within the service price frame prescribed by the Ministry of Transport and declare such prices to the Ministry of Transport.”

28. To amend and supplement Clause 5 of; and add Clause 6 to Article 145 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Transport shall specify the time for prior notice, long flight delay period and non-refundable advance compensations after reaching agreement with the Minister of Finance.

6. The Minister of Transport shall prescribe the quality of passenger services provided at airports and airfields.”

29. To amend and supplement Article 159 as follows:

“Article 159. Carriage of weapons, war tools and radioactive materials

1. It is prohibited to carry by air weapons, war tools and radioactive materials into or through the Vietnamese territory, except the cases prescribed in Clauses 2 and 3 of this Article.

This provision also applies to official-duty aircraft.

2. The Minister of National Defense shall decide on special cases in which the air carriage of weapons and war tools into or through the Vietnamese territory is permitted.

3. The Prime Minister shall decide on special cases in which the air carriage of radioactive materials into or through the Vietnamese territory is permitted.

4. In addition to Clauses 1, 2 and 3 of this Article, the air carriage of weapons, war tools and radioactive materials must comply with relevant regulations.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“3. The carrier may be partly or wholly exonerated from its compensation liability for the damage to the cargo at a corresponding level in the following cases:

a/ Natural characteristics or inherent defects of the cargo;

b/ A decision of the court or a competent state agency in relation to the cargo;

c/ The break-out of war or an armed conflict;

d/ The fault of the consignor or the consignee or the cargo escorter appointed by the consignor or the consignee.

4. The carrier may be partly or wholly exonerated from its compensation liability for the damage to the checked baggage at a corresponding level caused by natural characteristics or inherent defects of the baggage.”

31. To amend and supplement Clause 2, Article 190 as follows:

“2. Acts of illegal interference in civil aviation activities are acts likely to endanger the safety of civil aviation, including:

a/ Illegally possessing an aircraft in flight;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Using an aircraft as a weapon;

d/ Holding hostages in an aircraft or at an airport or airfield;

dd/ Illegally breaking into an aircraft, airport, airfield and civil aviation facilities, equipment and devices;

e/ Illegally bringing dangerous objects onboard an aircraft, airport, airfield or other restricted areas.

Dangerous objects include weapons, ammunitions, combustibles, flammables, explosives, chemical and biological toxins, radioactive substances and other objects and substances capable of causing danger or being used to cause danger to human health and life and safety of flight;

g/ Providing information which is so false that it affects the safety of aircraft in flight or on the ground, the safety of passengers, crews, ground personnel or persons at airports, airfields and civil air navigation aids, facilities and equipment;

h/ Intentionally committing illegal acts endangering the safety of operation of aircraft, airports or airfields; or affecting air navigation assurance.”

32. To amend and supplement Article 191 as follows:

“Article 191. Aviation security assurance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Safeguarding security and national defense, maintaining social order and safety in accordance with the laws on national security, national defense, people’s public security force, counter-terrorism, and other relevant laws;

b/ Establishing restricted areas in airports, airfields and places where exist air navigation aids, facilities and equipment to protect aircraft and works, facilities and equipment in such places;

c/ Checking, screening and supervising aviation security of aircraft, vehicles, people, baggage, cargoes leaving, entering and operating in restricted areas under regulations; searching aircraft, vehicles, people, baggage and cargoes when they show signs of endangering aviation security;

d/ Precluding the possibility of illegal air carriage of dangerous articles; applying special preventive measures when permitting the carriage of dangerous articles and persons that are likely to endanger aviation security; imposing permanent or temporary ban on carriage of troublemaking passengers and people who commit acts of illegally interference in civil aviation activities or at the request of competent state agencies.

Troublemaking passenger means a passenger who intentionally refuses to abide by regulations on aviation safety and security and public order at an airport or airfield, onboard an aircraft or spreads or provides false information endangering aviation safety;

dd/ Supervising aviation security, maintaining order and discipline at airports, airfields and places where exist air navigation aids, facilities and equipment and onboard aircraft;

e/ Preventing and combating terrorism onboard aircraft;

g/ Applying special preventive measures when permitting the carriage of dangerous persons;

h/ Controlling internal security among aviation employees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Ministry of Public Security and the Ministry of National Defense shall, within the ambit of their powers, assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Transport, provincial-level People’s Committees and related ministries and sectors in, organizing the application of the measures specified at Points a, e, g and i, Clause 1 of this Article.

3. The Ministry of Transport shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security and Ministry of National Defense, provincial-level People’s Committees and related ministries and sectors in, organizing the application of the measures specified at Points b, c, d, dd and h, Clause 1 of this Article.

4. The Government shall detail this Article.”

33. To amend and supplement Clause 1, Article 192 as follows:

“1. Restricted area is an area in an airport or airfield or a place where exist air navigation aids, facilities and equipment in which entry, exit and activities must comply with regulations of competent state agencies and are subject to aviation security check, screening, surveillance and search under regulations.”

34. To amend and supplement Article 193 as follows:

“Article 193. Pre-flight aviation security check, screening, surveillance and search

1. Aircraft must go through pre-flight aviation security check and surveillance; in case there is a sign or information threatening flight security and safety, aviation security search shall be conducted.

2. Passengers, crew members, flight attendants, other related persons, baggage, cargoes, postal items and other objects shall go through aviation security check, screening and surveillance before getting onboard aircraft; in case there is a sign or information threatening flight security and safety, aviation security search shall be conducted. Surveillance of aviation security and maintenance of order and discipline on board the aircraft shall be performed throughout the flight.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35. To amend and supplement Article 195 as follows:

“Article 195. Aviation security control force

1. The aviation security control force shall be organized under direction of the Ministry of Transport to apply aviation security assurance measures within the scope of responsibility of the Ministry of Transport.

2. Areas of operation of the aviation security control force covers airports, airfields, aircraft, establishments providing air traffic services, establishments manufacturing, maintaining and repairing aircraft and aircraft equipment, establishments providing aviation services at airports and airfields, and establishments processing cargoes and postal items to be loaded onto aircraft.

3. The aviation security control force shall be recruited and trained to meet professional requirements; and provided with uniforms, badges and insignias under regulations of the Ministry of Transport.

4. The aviation security control force shall be equipped with and entitled to use weapons, support tools, equipment and vehicles to perform their tasks prescribed by law.

5. The Ministry of Public Security and Ministry of National Defense shall coordinate with the Ministry of Transport in providing professional training, guidelines and instructions to the aviation security control force.”

36. To amend and supplement Article 196 as follows:

“Article 196. Aviation security programs and regulations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Aviation security programs and regulations include:

a/ Vietnam’s aviation security program;

b/ Vietnam’s aviation security training program;

c/ Vietnam’s aviation security quality control program;

d/ Aviation security programs of airport and airfield operators;

dd/ Aviation security programs of airlines;

e/ Aviation security training programs of establishments training aviation employees;

g/ Aviation security regulations of establishments providing air traffic services, establishments manufacturing, maintaining and repairing aircraft and aircraft equipment, establishments providing aviation services at airports and airfields, and establishments processing cargoes and postal items to be loaded onto aircraft.

3. Aviation security programs and regulations specified in Clause 2 of this Article shall be promulgated in accordance with Vietnamese law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Aviation Authority shall approve aviation security programs and regulations specified at Points d, dd, e and g, Clause 2 of this Article; accept or reject aviation security programs of foreign airlines.”

37. To amend and supplement Article 197 as follows:

“Article 197. Responsibilities of organizations and individuals involved in civil aviation activities to ensure aviation security

1. Operators of airports and airfields, airlines, establishments providing air traffic services, establishments manufacturing, maintaining and repairing aircraft and aircraft equipment, establishments providing aviation services at airports and airfields, and establishments processing cargoes and postal items to be loaded onto aircraft shall formulate civil aviation security programs and regulations and submit them to competent state agencies for approval, and organize their implementation; and ensure aviation security for activities under their management.

2. Foreign airlines that operate scheduled carriage to and from Vietnam shall submit to the Aviation Authority their civil aviation security programs for their operations in Vietnam.

3. Airlines and aircraft operators that operate international flights to Vietnam shall provide in advance information on flights, passengers and crews to competent state agencies under regulations of the Government.

4. Other organizations and individuals involved in civil aviation activities shall comply with the aviation security law.

5. The Ministry of Transport shall supervise and evaluate the application of aviation security assurance measures in accordance with Vietnamese law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party; inspect, examine, survey, test, evaluate and investigate the observance of the aviation security law by organizations and individuals involved in civil aviation activities.”

38. To add the following Clause 4 to Article 198:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39. To replace the phrase “postal items, postal parcels, mails” in Point b, Clause 1, Article 45; Clause 2, Article 47; Clause 1, Article 109; Clause 1, Article 111; Article 119; Clause 2, Article 120; Clause 3, Article 121;Article 157; and Clause 1,Article 198 with the phrase “postal items.” To replace the phrase “the Ministry of Post and Telematics” m Clause 3, Article 94 with the phrase “the Ministry of Information and Communications.” To replace the phrase “freight” in Clause 1 and at Point c, Clause 2, Article 126; Clause 2, Article 128; and Clause 2, Article 143; and the word “freight” in Clause 1, Article 128; Clause 1, Article 143; and Clause 4, Article 161; Clauses 5 and 6, Article 147 with the phrase “service price.” To replace the phrase “the disabled” in Clause 2, Article 145 with the phrase “people with disabilities.”

40. To annul Article 125; and Clauses 3 and 4 of Article 158.

Article 2.

To amend and supplement Points a and b, Clause 3, Article 19 of Price Law No. 11/2012/QH13 as follows:

“a/ Setting specific prices for:

- Aviation services, including takeoff and landing service; administration service for departure and arrival flights; air navigation assurance assistance service; passenger services; aviation security assurance service and administration service for flights through flight information regions managed by Vietnam;

- Telecommunications connection service;

- Power: power transmission price; power system supporting service price;

b/ Setting price frames for power generation price; power wholesale price; average power retail price; prices for other aviation services; ground lease price and prices for essential services at airports and airfields;”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Law takes effect on July 1, 2015.

2. The Government and competent agencies shall detail articles and clauses of this Law as assigned.

This Law was passed on November 21, 2014, by the XIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session. -

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Sinh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


73.049

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!