Luật Khám chữa bệnh mới nhất 2024 và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
11/05/2024 07:31 AM

Luật Khám chữa bệnh mới nhất đang áp dụng 2024 là Luật nào? Có những văn bản nào hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh mới nhất? – Thùy Dương (Khánh Hòa)

Luật Khám chữa bệnh mới nhất 2024 và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Luật Khám chữa bệnh mới nhất 2024 và tổng hợp văn bản hướng dẫn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Luật Khám chữa bệnh mới nhất 2024

Luật Khám chữa bệnh mới nhất, đang áp dụng 2024 là Luật Khám chữa bệnh 2023.

Toàn văn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Luật Khám chữa bệnh 2023 được Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023.

Luật Khám chữa bệnh 2023 quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng; sai sót chuyên môn kỹ thuật; điều kiện bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

Luật Khám chữa bệnh 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, trừ các trường hợp sau:

- Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau đây:

+ Từ ngày 01/01/2027 đối với chức danh bác sỹ;

+ Từ ngày 01/01/2028 đối với các chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh;

+ Từ ngày 01/01/2029 đối với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

- Điều kiện phải đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 và điểm c khoản 2 Điều 30 Luật Khám chữa bệnh 2023 thực hiện từ ngày 01/01/2032.

- Quy định về hạ tầng công nghệ thông tin tại điểm d khoản 2 Điều 52 Luật Khám chữa bệnh 2023 thực hiện như sau:

+ Từ ngày 01/01/2027 đối với trường hợp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động từ ngày 01/01/2027;

+ Chậm nhất từ ngày 01/01/2029 đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01/01/2027.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng tại điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Khám chữa bệnh 2023 thực hiện như sau:

+ Từ ngày 01/01/2025 đối với bệnh viện;

+ Từ ngày 01/01/2027 đối với các hình thức tổ chức khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 104 Luật Khám chữa bệnh 2023 thực hiện từ ngày 01/01/2025.

- Hoàn thành việc xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2027.

- Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với bệnh viện tư nhân từ ngày 01/01/2027.

2. Nghị định hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh mới nhất 2024

Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023.

Nghị định 96/2023/NĐ-CP

- Nghị định 16/2024/NĐ-CP về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị định 16/2024/NĐ-CP

3. Thông tư hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh mới nhất 2024

Thông tư hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023 bao gồm:

Thông tư hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

- Thông tư 27/2023/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản.

- Thông tư 28/2023/TT-BYT quy định về phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư 30/2023/TT-BYT quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

- Thông tư 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023.

- Thông tư 33/2023/TT-BYT về Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định về cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 61,806

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn