Bài viết về lĩnh vực Y tế

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Y tế.

  • Địa điểm triển khai thực hiện dự án dược liệu quý 08:13 | 24/09/2022
  • Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2022/TT-BYT về việc hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn