17/03/2021 08:33

Hỏi - Đáp: Chú có quyền bán tài sản thừa kế của cháu?

Hỏi - Đáp: Chú có quyền bán tài sản thừa kế của cháu?

Vợ chồng anh ruột đột ngột qua đời, tôi là người giám hộ con gái 7 tuổi của họ. Hiện cháu bệnh nặng, tôi muốn bán tài sản của anh chị lấy tiền chữa bệnh có được không? (Trần Phúc)

184


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về