Quyết định giám đốc thẩm 10/2014/GĐT-HC ngày 30/06/2014 về xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 10/2014/GĐT-HC NGÀY 30/06/2014 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 30 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, giữa các đương sự:  

- Người khởi kiện: Ông Cao Hồng Trung; trú tại Phòng 710, chung cư số 4 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hổ Chí Minh

- Người bị kiện: ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN THẤY

Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Xuyên Á và các hạng mục công trình bổ sung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 04/01/2002 thu hồi 2.256.393m2 đất thuộc huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức, Quận 12 và Quận 9 để giao cho Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện dự án.

Ngày 27/02/2002, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định sổ 822/QĐ-ƯB phê duyệt Phương án giá đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Ngày 11/7/2002, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UB điều chỉnh đơn giá đền bù, hỗ trợ thiệt hại để thực hiện hạng mục công trình bổ sung dự án.

Ngày 12/6/2006, ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND-BBT về việc bồi thường thiệt hại cho hộ ông Cao Hồng Trung (ngụ tại Phòng 710, chung cư số 47-57, đường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) có đất bị thu hồi trong dự án Nút giao thông Quang Trung tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, diện tích đất thu hồi là 229,2m2, với số tiền đền bù là 600.385.800đ; ông Cao Hồng Trung đã nhận số tiền đền bù nêu trên.

Ngày 18/9/2009, ủy ban nhân dân Quận 12, thành phổ Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND-BT thu hồi Quyết định số 306/QĐ-UBND- BBT ngày 12/6/2006 của ủy ban nhân dân Quận 12, với lý do ông Cao Hồng Trung không phải là đối tượng được bồi thường và thu hồi số tiền đã chi trả bồi thường mà ông Cao Hồng Trung đã nhận.

Ông Cao Hồng Trung có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 1508/QĐ- UBND-BT ngày 18/9/2009 của ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/12/2009, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND-TTr giải quyết đơn khiếu nại với nội dung bác yêu cầu khiếu nại của ông Cao Hồng Trung, giữ nguyên nội dung Quyết định số 1508/QĐ-UBND-BT ngày 18/9/2009 của ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15/01/2010, ông Cao Hồng Trung khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu Tòa án hủy bỏ Quyết định sổ 1508/QĐ-UBND-BT ngày 18/9/2009 của ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 78/QĐ-UBND-TTr ngày 23/12/2009 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; buộc Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 12 bồi thường tổng cộng số tiền là 699.571.200đ.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2010/HCST ngày 10/8/2010, Tòa án nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Cao Hồng Trung về việc yêu cầu tuyên hủy Quyết định hành chính số 1508/QĐ-UBND-BT ngày 18/9/2009 và Quyết định số 78/QĐ-UBND TTr ngày 23/12/2009 của ủy ban nhân dân Quận 12.

Ngày 16/8/2010, ông Cao Hồng Trung có đơn kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 854/2011/HCPT ngày 25/7/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Cao Hồng Trung; sửa án sơ thẩm. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cao Hồng Trung; Hủy Quyết định số 1508/QĐ-UBND-BT ngày 18/9/2009 của ủy ban nhân dân quận 12 về việc thu hồi Quyết định số 306/QĐ-UBND-BBT ngày 12/6/2006 về việc: Bồi thường và hỗ trợ thiệt hại đối với hộ ông Cao Hồng Trung trong dự án nút giao thông Quang Trung, Quận 12. Thu hồi toàn bộ sổ tiền bồi thường ho trợ thiệt hại là 600.385.800 đồng đã chi trả cho ông Cao Hồng Trung để hoàn trả ngân sách Nhà nước. Thu hồi Thông báo sổ 498/TB-UB ngày 01/5/2003 về việc giao nền nhà trong khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 và Thông báo số 316/TB-UB ngày 26/5/2004 của ủy ban nhân dân quận 12 về việc giao nền đất tái định cư các hộ dân ảnh hưởng giải tỏa thuộc dự án nút giao thông Quang Trung.

Ngày 19/9/2011, ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 2547/UBND-BT đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 854/2011/HCPT ngày 25/7/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 29/10/2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Kháng nghị giám đốc thẩm số 14/2013/HC-KN đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 854/2011/HCPT ngày 25/7/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung: Kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số854/2011/HCPT ngày 251712011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2010/HCST ngày 10/8/2010, Tòa án nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh .

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Ông Cao Hồng Trung khởi kiện vụ án hành chính, vì cho rằng: Ông có căn nhà 45m2 trên diện tích 229,2m2 đất tại số A 120, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị thu hồi do bị ảnh hưởng bởi dự án nút giao thông Quang Trung, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12/6/2006, ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND-BBT bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho ông diện tích 229,2m2 đất và tài sản có trên đất, với tổng số tiền là 600.385.800 đồng; ông Cao Hồng Trung đã nhận số tiền này.

Ngày 18/9/2009, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lại ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND-BBT thu hồi Quyết định số 306/QĐ-UBND-BBT, với lý do: Phần diện tích đất nêu trên thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Liễu (là mẹ của ông Cao Hồng Trung), nên đã thu hồi toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại là 600.385.800 đồng và đã chi trả cho ông do ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đưa ra như vậy là có căn cứ, vì đất đó mẹ ông (bà Nguyễn Thị Liễu) đã cho ông từ năm 1991.                                       

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thây răng theo “Giấy chia đất đề ngày 22/02/1985, có xác nhận của chính quyền địa phương, là căn cứ pháp lý để xác định nguồn gốc diện tích đất nêu trên là của cụ Hồ Thị Rơi (bà ngoại của ông Cao Hồng Trung) chia cho con là bà Nguyễn Thị Liễu. Như vậy, trong trường họp này, bà Nguyễn Thị Liễu là người sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Trong hổ sơ vụ án còn có “Giấy chia đất cho con” đề ngày 26/3/1991 và "Tờ trình về việc chia đất cho con cháu" ghi ngày 20/3/2000, có nội dung: Bà Nguyễn Thị Liễu chia một phần đất (được cụ Hồ Thị Rơi cho) chia cho con là ông Cao Hồng Trung (không thể hiện rõ diện tích) và cụ Hổ Thị Rơi cho ông Cao Hồng Trung diên tích đât là 6m X 39,5m = 237m2. Các giấy tờ này, đều không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật vềquản lý đất đai, nên không hợp pháp. Do vậy, trong trường họp này người sử dụng đất họp pháp là bà Nguyễn Thị Liễu.

Từ đó, ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Cao Hồng Trung không phải là đối tượng được đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; nên đã ban hành Quyết định số 1508/QĐ-ƯBND-BBT ngày 18/9/2009 để thu hồi Quyết định số 306/QĐ-UBND-BBT ngày 12/6/2006, nhằm thu hồi lại toàn bộ số tiền mà ông Cao Hồng Trung đã nhận, để chuyển số tiền này cho người sử dụng đất họp pháp là bà Nguyễn Thị Liễu là có căn cứ pháp luật.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2010/HCST ngày 10/8/2010, Tòa án nhân dân Quận 12, thành phố Hổ Chí Minh đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện của ông Cao Hồng Trung đối với Quyết định số 1508/QĐ-UBND-BBT ngày 18/9/2009 của ủy ban nhân dân Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ.

Khi xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Mặc dù tại thời điểm bà Liễu cho đất, ông Trung còn nhỏ, nhưng đến thời điểm đất bị giải tỏa đền bù ông Cao Hồng Trung đã trên 18 tuổi và tuy ông Cao Hồng Trung chưa sang tên quyền sử dụng đất, đất vẫn đứng tên cụ Hổ Thị Rơi, nhưng cả cụ Hồ Thị Rơi và bà Nguyên Thị Liễu không có tranh chấp, thì việc bồi thường khi thu hồi đất cho ông Cao Hồng Trung là đúng pháp luật. Nhận định như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật. Từ nhận định trên, tại Bản án hành chính phúc thẩm số 854/2011/HCPT ngày 25/7/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cao Hồng Trung, sửa bản án sơ thẩm, tuyên hủy Quyết đinh số 1508/QĐ-UBND-BBT ngày 18/9/2009 của ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh là không đúng.

Do vậy, Kháng nghị giám đốc thẩm số 14/2013/HC-KN ngày 29/10/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ pháp luật.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 2 Điều 225 Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 14/2013/HC-KN ngày 29/10/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 854/2011/HCPT ngày 25/07/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2010/HCST ngày 10/08/2010 của Tòa án nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


206
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 10/2014/GĐT-HC ngày 30/06/2014 về xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai

Số hiệu:10/2014/GĐT-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:30/06/2014
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về