Quyết định giám đốc thẩm 101/2014/DS-GĐT ngày 05/03/2014 về việc Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 101/2014/DS-GĐT NGÀY 05/03/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

Ngày 05 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở Cơ quan thường trực của Tòa án nhân dân tối cao tại phía Nam, mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản” giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Quách Thị Nghìn, sinh năm 1964

Địa chỉ: Áp Phong Lưu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Bị đơn: Bà Biện Thị Đúng, sinh năm 1958

Địa chỉ: Ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Diệp Tú An, sinh năm 1971

2. Chị Bùi Thị Hón, sinh năm 1973

Cùng địa chỉ: Ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

3. Ông Trần Lương Thiện, sinh năm 1955

Địa chỉ: Áp Tân Bửu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

NHẬN THẤY

Nguyên đơn bà Quách Thị Nghìn trình bày:

Do chồng của bà là cán bộ nên bà không tự đứng ra nhận cầm cổ tài sản mà nhờ cháu rể của bà là anh Diệp Tú An đứng tên giùm bà họp đồng cầm cố căn nhà của ông Trần Lương Thiện và bà Biện Thị Đúng với giá cầm cố là 10 chỉ vàng 24 k hạn 02 năm sẽ cho chuộc lại, sau đó bà cho vợ chồng ông Thiện, bà Đúng thuê lại căn nhà này vói giá 250.000 đồng/tháng. Vàng đưa cho vợ chồng ông Thiện là của bà đưa cho anh An để anh An giao lại cho vợ chồng ông Thiện, bà Đúng. Đen năm 2008 hết hạn hợp đồng, bà và anh An có qua nhà bà Đúng đế làm lại hợp đồng nhưng vợ chồng bà Đúng muốn chuộc lại nhà nên không làm lại họp đồng nữa. Sau đó bà Đúng không thanh toán tiền thuê nhà cho bà nữa. Đến ngày 29/5/2009, bà đến nhà ông Thiện, bà Đúng yêu cầu trả tiền nhà thì bà Đúng trả thêm cho bà 10 tháng tiền nhà và viết tờ tường thuật nhận có thiếu của bà 10 chỉ vàng 24k. Nay bà yêu cầu vợ chồng ông Thiện, bà Đúng trả cho bà 10 chỉ vàng 24k và 21 tháng tiền thuê nhà là 5.250.000 đồng.

Bị đơn bà Biện Thị Đúng trình bày:

Bà thừa nhận có hợp đồng cố nhà và giá cố nhà như bà nghìn trình bày trên nhưng bà không cố nhà cho bà Nghìn mà cố nhà cho anh Diệp Tú An và nhận vàng từ anh Diệp Tú An, trả tiền thuê nhà cho anh An. Sau thời hạn 02 năm thì anh An có dẫn bà Nghìn đến nhà bà và nói rằng vợ chồng bà trả tiền thuê nhà và vàng cho bà Nghìn, hai bên chỉ nói miệng nhưng do chồng bà không có nhà nên bà không đồng ý. Bà không thừa nhận có viết tờ tường thuật như bà Nghìn trình bày, bà không thiếu tiền vàng gì của bà Nghìn nên không trả cho bà Nghìn, bà thừa nhận có thiếu của anh An 10 chỉ vàng 24k.

Người có quyền lọi nghĩa vụ liên quan anh Diệp Tú An trình bày:

Anh thừa nhận có làm họp đồng cố nhà với vợ chồng ông Thiện và bà Đúng với giá là 10 chỉ vàng 24k thời hạn là 02 năm, sau đó anh cho lại vợ chồng bà Đúng thuê lại với giá 250.000 đồng một tháng. Vàng giao cho bà Đúng, ông Thiện là vàng của anh. Anh không có đứng tên trên hợp đồng giùm bà Nghìn như bà Nghìn trình bày. Khi hết hạn 2 năm do vợ chồng ông Thiện bà Đúng không trả tiền thuê nhà nên anh mới dẫn bà Nghìn qua nhà bà Đúng để giao lại cho bà Nghìn thu tiên thuê nhà. Anh thừa nhận có kêu bà Đúng, ông Thiện trả tiền thuê nhà và vàng cho bà Nghìn chỉ nói miệng không có giấy tờ.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Lương Thiện trình bày: Ông là chồng của bà Biện Thị Đúng, thống nhất với lời trình bày của bà Biện Thị Đúng.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại bản án dân sự SO’ thẩm số 42/2011/DSPT ngày 26/5/2011, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau quyết định:

Chấp nhận yêu cầu của bà Quách Thị Nghìn đối với ông Trần Lương Thiện và bà Biện Thị Đúng về việc yêu cầu ông Thiện, bà Đúng trả 10 chỉ vàng 24k và 5.250.000 đồng.

Buộc ông Trần Lương Thiện và bà Biện Thị Đúng trả cho bà Quách Thị Nghìn 10 chỉ vàng 24k và 5.250.000 đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, lãi suất chậm trả và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 06/6/2011 bà Biện Thị Đúng kháng cáo nội dung bản án sơ thấm cho rằng không nợ tiền vàng của bà Nghìn,

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 157/2011/DS-PT ngày 11/8/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, quyết định:

Chấp nhận kháng cáo của bà Biện Thị Đúng.

Sửa án sơ thẩm

Bác đon yêu cầu của bà Nghìn đòi ông Trần Lương Thiện và bà Biện Thị Đúng về việc yêu cầu ông Thiện, bà Đúng trả 10 chỉ vàng 24k và 5.250.000 đồng tiền thuê nhà.

Ngoài ra, bản án còn quyết định phân án phí theo luật định.

Ngày 29/8/2011, bà Quách Thị Nghìn có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thấm đối với Bản án dân sự phúc thâm nêu trên với nội dung:

Trong tờ tường thuật ngày 29/5/2009 bà Đúng có ký tên và đã giám định xác định là chữ viết của bà Đúng có nội dung tường thuật về việc anh An bàn giao lại nhà cầm cố cho bà và thừa nhận còn thiếu bà 1 lưọng vàng chưa trả nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại bác yêu cầu khởi kiện của bà là không đúng.

Tại Quyết định kháng nghị số 144/QĐKNGĐT-V5 ngày 02/12/2013, Viện trưởng viện kiêm sát nhân dân tôi cao kháng nghị bản án dân sự phúc thâm nêu trên. Đồ nghị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thấm hủy Bản án dân sự sơ thẩm và Bản án dân sự phúc thấm nêu trên, giao hồ sơ về Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Lý do:

Về tố tụng: Toàn án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không triệu tập nhân chúng là người viết tò' tường thuật vào tham gia tố tụng là thiếu sót.

Về nội dung: Căn cứ vào nội dung “Tờ tường thuật” ngày 29/5/2009 thì xác định được việc bà Nghìn khai nhờ anh An đúng tên giùm trên họp đông cầm cố giao dịch với vợ chồng ông Thiện, bà Đúng là có cơ sở. Tòa án cấp sơ thẩm xác định hợp đồng cầm cố vô hiệu buộc vợ chồng bà Đúng trả 10 chỉ vàng 24k cho bà Nghìn là có căn cứ. Tòa án cấp phúc tham bác yêu cầu của bà Nghìn mà không xem xét đên “Tờ tường thuật” ngày 29/5/2009 để giải quyết yêu cầu của bà Nghìn là gây thiệt hại quyền lợi cho bà Nghìn.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng  xét xử giám đốc thấm chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Theo “Giấy cố nhà” ngày 01/6/2006 giữa ông Trần Lương Thiện và anh Diệp Tú An có nội dung: Ông Trần Lương Thiện có cố cho anh Diệp Tú An căn nhà ở ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau với giá 1 cây vàng, hạn 02 năm trở lên mới có quyền chuộc, hai bên cùng ký tên vào hợp đồng.

Nhưng tại “Tờ tường Thuật” ngày 29/5/2009 có nội dung: Vào ngày 01/6/2006, bà Đúng có cố chấp căn nhà cho Diệp Tú An giá 1 cây vàng 24k, Tú An cho bà Đúng thuê lại mói tháng 250.000 đồng, năm đầu trả đủ năm sau trả hàng tháng, giây câm nhà do Ông Diệp Tú An đúng tên, khi gom tiền, gom vàng là bà Quách Thị Nghìn. Đen ngày 01/6/2008, ông An mới dắt bà nghìn qua bàn giao lại căn nhà kê từ nay quyên sở hữu căn nhà thuộc về bà Nghìn, kế từ ngày bàn giao bà Đúng đóng cho bà Nghìn 10 tháng tiền nhà còn 1 cây vàng chưa trả. Tờ tường thuật trên có chữ ký của bà Đúng, có xác nhận của trưởng ấp Tấn Bửu là ông Nguyễn Văn Tâm ký ngày 30/5/2009 xác nhận chữ ký của bà Biện Thị Đúng là đúng sự thật, úy ban nhân dân xã Tân Hưng xác nhận chữ ký của ông Nguyễn văn Tâm ngày 20/5/2009. Mặc dù bà Đúng không thừa nhận chừ ký trên “Tờ tưởng thuật” nêu trên nhưng theo kết luận giám định số 28-GĐ-2011 ngày 08/4/2011 của Phòng kỹ thuật công an tỉnh Cà Mau kết luận chữ viết họ tên “Biện Thị Đúng” dưới mục “Người tường thuật” trên “Tờ tường thuật” ngày 29/5/2009 với các mẫu chữ viết của bà Đúng là do cùng một người viết ra.

Tại biên bản hòa giải ngày 10/3/2011 của ủy ban nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có nội dung: Anh Diệp Tú An thừa nhận có dẫn bà Nghìn đến kêu bà Đúng trả tiền và vàng cho bà Nghìn; Tại biên bản lấy lời khai ngày 01/3/2011 bà Đúng khai: Sau khi họp đồng thuê nhà giữa bà và anh Tú An hết hạn, anh Tú An dẫn bà Nghìn qua nhà bà Đúng và nói rằng ông An đã nhận của bà Nghìn 1 cây vàng do hoàn cảnh khó khăn, anh An kêu bà Đúng trả vàng cho bà Nghìn.

Từ những nội dung trên cho thấy lời khai của bà Quách Nghìn về việc nhờ anh Diệp Tú An đứng tên họp đồng cầm cố giao dịch với vợ chồng ông Trần Lương Thiện, bà Biện Thị Đúng là có cơ sở.

Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án, bà Đúng khai bà không biết chữ, bà Nghìn khai “Tờ tường thuật” ngày 29/5/2009 do một người tên Đô viêt. Do đó, Tòa án cần phải xác định rõ ai là người viết “Tờ tường thuật” đê có căn cứ giải quyết vụ án đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm xác định họp đồng cầm cố vô hiệu đồng thời tuyên buộc vợ chồng bà Đúng trả vàng cho bà Nghìn nhưng vân buộc vợ chông bà Đúng trả tiền thuê nhà cho bà Nghìn là không đúng. Tòa án câp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nghìn nhưng chưa thâm tra xác minh tờ tường thuật ngày 29/5/2009 là chưa có căn cứ pháp lý.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ khoản 2 Điều 291, khoản 3 Điều 297, khoản 1 và khoản 2 Điều 299 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH

- Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao.

- Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 157/2011/DS-PT ngày 11/08/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau và Bản án dân sự sơ thẩm số 42/2011/DS-ST ngày 26/05/2011 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, về vụ án “Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản” giữa nguyên đơn là bà Quách Thị Nghìn với bị đơn là bà Biện Thị Đúng.


122
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 101/2014/DS-GĐT ngày 05/03/2014 về việc Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản

Số hiệu:101/2014/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 05/03/2014
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về