Quyết định giám đốc thẩm 02/HĐTP-DS ngày 26/01/2005 về vụ án đòi nợ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 02/HĐTP-DS NGÀY 26/01/2005 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NỢ

Ngày 26 tháng 1 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án đòi nợ giữa các đương sự là:

Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Construction, có trụ sở tại 140-2 Kyedong, Chongrogu Seoul, Hàn Quốc; do bà Diệp Hoài Nam là đại diện theo uỷ quyền của Tổng Giám đốc.

Bị đơn: Công ty phát triểu du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm, có trụ sở tại 1A Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội: do ông Sonnie TW Lien là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc làm đại diện.

NHẬN THẤY

Ngày 9-11-1995, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Contruction (gọi tắt là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai) và Công ty phát triểu du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm, (gọi tắt là Công ty Nghi Tàm) ký hợp đồng xây dựng công trình Liên Westlake với tổng dự toán đầu tư là 36.285.703 USD. Hai bên đều thống nhất để Công ty Chao Tse Ann & Partners làm tư vấn thiết kế và Công ty Rider Hunt Levetf làm giám sát khối lượng. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh, giải thích và sẽ có hiệu lực theo Luật của Singapore. Cụ thể là các tranh chấp hoặc bất đồng sẽ được đệ trình lên trọng tài và cuối cùng sẽ được giải quyết theo các quy định của Luật trọng tài (Cáp 10) của Luật Singapore, bản đã sửa đổi năm 1985 bao gồm tất cả các bổ sung sửa đổi về sau cho đạo luật đó hoặc các tái bản của đạo luật đó.

Do Công ty Nghi Tàm thiếu vốn đầu tư, nên hai bên thực hiện hợp đồng từ ngày ký cho đến tháng 9-1998 thì ngừng. Ngày 26-10-1998, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai bàn giao công trình cho Công ty Nghi Tàm quản lý với khối lượng đã hoàn thành là 81,34% công trình, tương đương với số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai sẽ được thanh toán là 31.437.243,46 USD. Đến ngày 20-2-2001, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đã nhận được tổng số tiền là 26.810.357,12 USD. Ngày 19-7-2002, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai có đơn khởi kiện yêu cầu công ty Nghi Tàm thanh toán tiền nợ từ hợp đồng xây dựng gồm: 4.626.877,34 USD tiền xây dựng, 1.814.285,15 USD tiền bảo hành công trình; 1.285.828,23 USD tiền vật liệu và yêu cầu trả lãi số tiền trên từ ngày 1-1-2000 đến nay. Đến ngày 3-1-2003, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai chỉ yêu cầu Công ty Nghi Tàm trả 4.626.877,34 USD tiền nợ xây dựng, không yêu cầu tính lãi của số tiền này, đồng thời chưa yêu cầu giải quyết đối với khoản tiền bảo hành công trình và số tiền vật liệu.

Công ty Nghi Tàm xác nhận giữa hai công ty không có tranh chấp gì liên quan đến hợp đồng xây dựng ký kết từ năm 1995. Do có khó khăn về tài chính nên Công ty Nghi Tàm chưa trả Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 4.626.877,34 USD tiền nợ xây dựng, Công ty Nghi Tàm đồng ý trả khoản nợ này. Đối với khoản tiền bảo hành công trình 1.814.285,15 USD, Công ty Nghi Tàm không chấp nhận trả vì công trình chưa xây dựng xong. Còn số tiền vật tư thì hai bên sẽ xem xét tìm lại số liệu và giải quyết sau, không yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai trả tiền phạt chậm thi công là 2.390.000 USD.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 06/DSST ngày 10-3-2003, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi nợ 4.626.877,34 USD của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đối với Công ty Nghi Tàm.

Buộc Công ty Nghi Tàm phải trả Công ty trách nhiệm hữu hạm Hyundai 4.626.877,34 USD tương đương với 71.207.642.263 đồng.

Ghi nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai xin rút yêu cầu khởi kiện đối với Công ty Nghi Tàm về hai khoản tiền: Tiền bảo hành công trình là 1.814.285,15 USD và tiền vật liệu là 1.285.828,23 USD để hai bên tự giải quyết, nếu không được sẽ khởi kiện sau.

Bản án còn quyết định về án phí.

Ngày 8-4-2003, ông Sonnie TW Lien đại diện cho Công ty Nghi Tàm có đơn kháng cáo cho rằng vụ án này không thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án Việt Nam.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 174/DSPT ngày 4-12-2003, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao Hà Nội đã xử:

Huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 06/DSST ngày 10-3-2003 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và đình chỉ vụ án.

Trả lại đơn khởi kiện cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai.

Bản án còn quyết định về án phí.

Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai có đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam có văn bản số KEV-04-150 ngày 29-3-2004 gửi tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Toà án nhân dân tối cao phản đối và cho rằng Toà án cấp phúc thẩm xét xử không đúng, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp cũng như cam kết bảo hộ nhà đầu tư nước ngoài của Chính phủ Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có công văn 7176 BKH/ĐTNN ngày 24-11-2003 và công văn số 2589 BKH/ĐTNN ngày 28-4-2004 đề nghị Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét yêu cầu của Đại Sứ quán Hàn Quốc, đơn khiếu nại của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Construction và giải quyết vụ án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao trả lời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại kháng nghị số 114/KNDS ngày 23-12-2004, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã nhận định: Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ thì Công ty Nghi Tàm nhiều lần thừa nhận số nợ 4.626.877,34 USD đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai. Ngoài ra, trong quá trình Toà án điều tra, hoà giải, Công ty Nghi Tàm đều thừa nhận còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 4.626.877,34 USD tiền xây dựng và đồng ý trả nợ số tiền này (BL 371, 375, 377, 381, 383). Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm xác định đây là vụ án đòi nợ và đã giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự là đúng. Toà án cấp phúc thẩm nhận định đây là tranh chấp hợp đồng kinh tế, nên phải giải quyết theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng kinh tế giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai với Công ty Nghi Tàm và thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài Singapore là không đúng pháp luật.

Do đó, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng huỷ bản án dân sự phúc thẩm số 174/DSPT ngày 4-12-2003 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Ngày 9-11-1995, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai và Công ty Nghi Tàm ký hợp đồng xây dựng công trình Liên Westlake với tổng dự toán đầu tư là 36.285.703 USD. Do Công ty Nghi Tàm thiếu vốn đầu tư, nên hai bên thực hiện hợp đồng từ ngày ký cho đến tháng 9-1998 thì ngừng. Ngày 26-10-1998, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai bàn giao công trình cho Công ty Nghi Tàm quản lý với khối lượng đã hoàn thành là 81,34% (BL 242-253), tương đương với số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai sẽ được thanh toán là 31.437.243,46 USD. Ngày 3-1-2001, Công ty Nghi Tàm có thư gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đề nghị được xác nhận khoản thanh toán tồn đọng mà công ty Nghi Tàm nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai tính đến ngày 23-9-1998 là 5.126.877,34 USD (BL 16). Ngày 20-2-2001, Công ty Nghi Tàm trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 500.000 USD, nên số tiền xây dựng còn nợ là 4.626.877,34 USD. Ngày 14-1-2003, Công ty Nghi Tàm có thư gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đề nghị xác nhận số dư tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai trên sổ sách kế toán của Công ty Nghi Tàm tính đến ngày 31-12-2002 trong đó ghi rõ Công ty Nghi Tàm còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai là 4.626.877,34 USD (BL 315).

Qua các tài liệu trên thể hiện rõ là Công ty Nghi Tàm nhiều lần thừa nhận số nợ 4.626.877,34 USD đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai. Ngoài ra, trong quá trình Toà án điều tra, hoà giải, Công ty Nghi Tàm đều thừa nhận còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 4.626.877,34 USD tiền xây dựng và đồng ý trả nợ số tiền này (BL 371, 375, 377, 381, 383). Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm xác định đây là vụ án đòi nợ và đã giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự là đúng. Toà án cấp phúc thẩm nhận định đây là tranh chấp hợp đồng kinh tế, nên phải giải quyết theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng kinh tế giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai với Công ty Nghi Tàm và thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài Singapore là không đúng pháp luật.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 3 Điều 297 và khoản 2 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ bản án dân sự phúc thẩm số 174/DSPT ngày 4-12-2003 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xét xử vụ án đòi nợ giữa nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Construction, do bà Diệp Hoài Nam là đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc với bị đơn là Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm, do ông Sonnie TW Lien là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc làm đại diện.

Giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Lý do huỷ bản án phúc thẩm:

Toà án cấp phúc thẩm nhận định tranh chấp trong vụ án này là tranh chấp hợp đồng kinh tế nên phải giải quyết theo các điều khoản của hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên và thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài Singapore là không đúng.

Nguyên nhân dẫn đến việc huỷ bản án phúc thẩm:

Thiếu sót trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.


95
 • Tên bản án:
  Quyết định giám đốc thẩm 02/HĐTP-DS ngày 26/01/2005 về vụ án đòi nợ
 • Số hiệu:
  02/HĐTP-DS
 • Cấp xét xử:
  Giám đốc thẩm
 • Lĩnh vực:
  Dân sự
 • Ngày ban hành:
  26/01/2005
Văn bản được dẫn chiếu
   
  Văn bản được căn cứ
  Bản án/Quyết định đang xem

  Quyết định giám đốc thẩm 02/HĐTP-DS ngày 26/01/2005 về vụ án đòi nợ

  Số hiệu:02/HĐTP-DS
  Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
  Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  Lĩnh vực:Dân sự
  Ngày ban hành:26/01/2005
  Là nguồn của án lệ
   Bản án/Quyết định sơ thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về