Bản án 35/2017/HC-PT ngày 12/12/2017 về khiếu kiện thu hồi giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 35/2017/HC-PT NGÀY 12/12/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý 98/2017/TLPT-HC ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc: Khiếu kiện Quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ số 2489/QĐ – UBND ngày 31/03/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 02/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 241/2017/QĐ-PT ngày 29 tháng 11 năm 2017, giữa các đương sự:

Người khởi kiện:  Ông Cao Hữu Thái, sinh năm 1962; Địa chỉ: Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Người bị  kiện: Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức; Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang Đức- Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.Vắng mặt tại phiên toà.

+ Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Anh- Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

-Cụ Nguyễn Thị Vẹt, sinh năm 1927

-Anh Cao Hữu Chiến, sinh năm 1972

-Anh Cao Hữu Tình, sinh năm 1970

-Bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1964

-Anh Cao Hữu Luân, sinh năm 1991

Cùng địa chỉ: Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà MNội.

-Chị Cao Thị Vân Anh, sinh năm 1986

Địa chỉ: số 107T Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

-Ông Cao Hữu Nguyên, sinh năm 1947

Địa chỉ: Xóm Ngò, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

-Bà Nguyễn Thị Tiền, sinh năm 1952

Địa chỉ: Xóm Ngò, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Do có kháng cáo của ông Cao Hữu Thái, kháng cáo một phần bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện Hoài Đức.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án người khởi kiện là ông Cao Hữu Thái trình bày:

Năm 1998 bố ông là cụ Cao Hữu Thức có lập hồ sơ địa chính xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông với diện tích 2664m2 đất này có nguồn gốc do Hợp tác xã giao khoán có thu sản phẩm hàng năm. Ngày 27/02/2001 Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N411452 đối với diện tích 2664 m2 cho hộ ông Cao Hữu Thái.

Năm 2008 ông đã tách thửa số 43 diện tích 127m2  cho em trai là Cao Hữu Thinh.

Từ năm 2001 mẹ ông và em trai ông là Cao Hữu Chiến yêu cầu ông trả lại thửa đất số 62 diện tích 392m2. Về nguồn gốc thửa đất này là do Hợp tác xã cấp cho hộ gia đình ông gồm 05 nhân khẩu với diện tích là195m2  và cấp cho 03 nhân khẩu bố mẹ ông và Cao Hữu Chiến là 197m2 từ năm 1991. Năm 1993 bố mẹ ông không làm nông nghiệp nữa nên bố ông đã giao cho ông sử dụng 197m2  đất nêu trên. Ông khẳng định bố ông đã cho ông diện tích đất này, cho bằng miệng và bố ông tự đi làm sổ đỏ cho ông. Tử khi cấp giấy chứng nhận ông vẫn sử dụng diện tích đất này, không ai có ý kiến gì. Năm 2010 thì xảy ra tranh chấp.

Ngày 31 tháng 03 năm 2014 Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức đã ban hành Quyết định số 2489/QĐ – UB có nội dung thu hồi giấy chứng nhận đất đã cấp cho ông và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất cho hộ ông Cao Hữu Thái thửa số 62 diện tích 195m2 tại xử Đồng Óc, xã An Thượng theo quy định của pháp luật.

Ông cho rằng Quyết định số 2489/QĐ – UB ngày 31/03/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức là trái pháp luật, vi phạm Điều 203 Luật đất đai năm 2013 vì đất này ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nếu có tranh chấp thì phải được giải quyết tại toà án. Hơn nữa đất này ông đã sử dụng ổn định hơn 10 năm, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất không ai có khiêu kiện gì.

Quá trình sử dụng đất ông đã chuyển nhượng cho ông Cao Hữu Nguyên 40m2 đất và chỉ viết tay. Nay ông sẽ tự chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng này không yêu cầu xem xét.

Nay ông khởi kiện yêu cầu huỷ Quyết định số 2489/QĐ-UB ngày 31/03/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức. Yêu cầu bồi thường thiệt hại 65.000.000 đồng, sau đó ông Thái xin rút yêu cầu này.

Quá trình tố tụng đại diện theo uỷ quyền các bên người bị kiện trình bày: Nhất trí với lởi khai của người khởi kiện về nguồn gốc đất và quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2012 cụ Nguyễn Thị Vẹt có đơn khiếu nại việc UBND huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N411452 ngày 27/2/2001cho hộ ông Cao Hữu Thái đối với thửa số 62 xứ Đồng Óc diện tích 197m2.

Về nguồn gốc quá trình quản lý sử dụng thửa đất của các hộ như sau:

Căn cứ hồ sơ giao ruộng do UBND xã An Thượng còn lưu giữ tại thời điểm giao ruộng năm 1992. Hộ gia đình cụ Cao Hữu Thứ có 03 nhân khẩu: cụ Thứ, c Vẹt và ông Chiến (con trai hai cụ). Tổng diện tích được giao của hộ là 1.533m2,riêng diện tích được chia tại xứ Đồng Óc thửa số 62 diện tích 197m2.

Hộ gia đình ông Cao Hữu Thái có 05 nhân khẩu gồm 02 vợ chồng và 03 người con. Tổng diện tích được giao là 2.353m2. Trong đó diện tích được chia tại xứ Đồng Óc thửa số 62 là 195m2.

Năm 2001 hộ cụ Thứ và hộ ông Thái được UBND huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích 197m2  đất nông nghiệp tại xứ Đồng Óc có hộ gia đình cụ Cao Hữu Thứ lại được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Cao Hữu Thái.

Về hiện trạng sử dụng đất: Đối với thửa số 62 diện tích 392m2 tại xứ Đồng

Óc trước đây là đất nông nghiệp trồng lúa. Nay hộ ông Thái đã xây tường bao, đổ đất trồng cây ăn quả, xây bếp và nhà cấp bốn. Theo cung cấp của những người liên quan quá trình san lấp xây dựng hộ cụ Vẹt có đóng góp 1/2chi phí

Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ:

Do không có hồ sơ xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không có căn cứ để xem xét trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Thái.

Về đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Qua xác minh ông Thái xác nhận diện tích 197m2  đất tại xứ Đồng Óc hiện ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng là của hộ gia đình cụ Thứ. Ông được cụ Thứ tặng cho. Tuy nhiên ông Thái không cung cấp được tài liệu về diện tích tặng cho. Hơn nữa cụ Thứ mất năm 2001 trước thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua làm việc tại UBND xã An Thượng thể hiện: Năm 2001 thực hiện chủ trương kê khai xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND  xã thông báo để các hộ tự kê khai, đội sản xuất lập danh sách trình hội đồng xét duyệt. Do đó khi kê khai hộ ông Thái đã kê khai toàn bộ diện tích đất nông nghiệp xứ Đồng Óc của hộ cụ Thứ là của ông. Do vậy UBND huyện Hoài Đức đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 197m2 hộ cụ Thứ được giao cho hộ ông Thái.

Sau khi thẩm tra xác minh thanh tra huyện đã có kết luận, phòng tài nguyên môi trường đã trình UBND huyện  ban hành quyết định số 2489/QĐ – UBND  về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 411452  đã cấp cho hộ ông Thái.

Nay ông Thái khởi kiện yêu cầu huỷ Quyết định 2489/QĐ – UBND   của UBND huyện Hoài Đức khẳng định đã ban hành quyết định đúng thẩm quyền, bảo đảm nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật. UBND huyện Hoài Đức không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thái.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1.  Bà Nguyễn Thị Thanh, anh Cao Hữu Luân, chị Cao Thị Vân Anh là vợ con của ông Thái nhất trí với ý kiến của ông Thái.

2.  Cụ Nguyễn Thị Vẹt, anh Cao Hữu Chiến và anh Cao Hữu Thinh nhất trí với ý kiến của UBND huyện Hoài Đức.

3.  Ông Cao Hữu Nguyên và bà Nguyễn Thị Tiền không có yêu cầu toà án giải quyết việc chuyển nhượng trong vụ án này.

Tại bản án số 02/2017/HCST ngày 02/08/2017 của Toà án nhân dân huyện Hoài Đức đã xử và quyết định:

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Cao Hữu Thái về yêu cầu Tòa án hủy toàn bộ nội dung có trong Quyết định số 2489/QĐ-UB ngày 31/3/2014 của UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nộivề việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp cho hộ ông Cao Hữu Thái tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Đình chỉ yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của ông Cao Hữu Thái đối với Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội về chi phí thuê luật sư và chi phí xây dựng bức tường bị đổ tổng cộng là 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng).

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm, ngày 15/8/2017 ông Cao Hữu Thái kháng cáo yêu cầu huỷ Quyết định 2489/QĐ – UB ngày 31/3/2014.

Tại phiên toà: Ông Cao Hữu Thái vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo và lời khai khẳng định diện tích 197m2  thửa số 62 xứ Đồng Óc là đất nông nghiệp giao cho cụ Thứ, cụ Vẹt và ông Chiến. Cụ Thứ đã tự đi kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông nên là của ông. Ông đề nghị toà án huỷ Quyết định số 2489/QĐ – UBND của UBND huyện Hoài Đức.

Ông Cao Hữu Chiến đề nghị Toà án căn cứ theo quy định của pháp luật để giải quyết.

Đại diện UBND huyện Hoài Đức, cụ Vẹt, ông Tình vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát đề xuất quan điểm:

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng.

Về nội dung: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của các đương sự trong vụ án, kiểm sát viên; Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về nguồn gốc đất: căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các đương sự có đủ cơ sở để xác định: thửa đất số 62 diện tích 392m2 xứ Đồng Óc là đất nông nghiệp do UBND xã An Thượng giao cho 02 hộ gia đình, cụ thể:

- Gia đình cụ Cao Hữu Thứ, cụ Nguyễn Thị Vẹt và ông Cao Hữu Chiến được giao 197m2

- Gia đình ông Cao Hữu Thái, bà Nguyễn Thị Thanh, chị Cao Thị Vân Anh, chị Cao Thị Huyền; anh Cao Hữu Luân được giao 195m2

Sau khi được giao đất, 2 cụ đã giao toàn bộ diện tích đất này cho ông Thái khai thác và sử dụng.

Năm 2001, hộ cụ Thứ  và hộ ông Thái được UBND huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất nông nghiệp 392m2 tại thửa số 62 xứ Đồng Óc được cấp cho hộ gia đình ông Cao Hữu Thái tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 411452

Không đồng ý với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Cao Hữu Thái toàn bộ diện tích đất nông nghiệp số 62 xứ Đồng Óc năm 2011 cụ Vẹt làm đơn khiếu nại đến UBND các cấp đòi lại diện tích đất nêu trên.

Quá trình giải quyết đơn khiếu nại của cụ Vẹt, ngày 31/03/2014 UBND huyện Hoài Đức đã ban hành quyết định số 2489/QĐ – UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp cho hộ ông Cao Hữu Thái tại xã An Thượng – Hoài Đức – Hà Nội.

Không đồng ý với quyết định 2489/QĐ – UBND của UBND huyện Hoài Đức, ông Cao Hữu Thái khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu hủy quyết định nêu trên.

Bản án sơ thẩm đã xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Cao Hữu Thái.

Không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm, ngày 15/08/2017 ông Cao Hữu Thái kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với 4 căn cứ:

Một là, UBND huyện Hoài Đức đã căn cứ vào những quy định của pháp luật tại thời điểm giải quyết khiếu nại để xem xét việc cấp giấy chứng nhận trước đó là áp dụng sai pháp luật.

Hai là tại tòa án ông và các thành viên trong gia đình cụ Thái đến ký vào văn bản xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông

Ba là UBND huyện Hoài Đức xác định thửa 62 diện tích 197m2 tại xứ Đồng Óc  bố mẹ ông cho ông là không đúng đối tượng là không có cơ sở kết luận. Ông xác định diện tích đất này là của bố mẹ ông và ông  Chiến đã cùng ký vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.

Bốn là khi ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông đã nộp thuế đất, đổ đất xây dựng các công trình trên đất không ai có ý kiến gì.

Về những yêu cầu kháng cáo của ông Cao Hữu Thái, Hội đồng xét xử nhận thấy: UBND huyện Hoài Đức giải quyết khiếu nại đã căn cứ vào các quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm việc giải quyết khiếu nại là phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc ông Thái cho rằng cụ Thứ và các thành viên khác đã ký vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Thái không đưa ra được tài liệu chứng minh về việc này. Cụ Vẹt và ông Chiến đã không thừa nhận đã ký vào hồ sơ nêu trên. Tại phiên tòa ông Thái lại khai bản thân ông không đi làm hồ sơ xin cấp giấy mà cụ Thứ tự đi làm cho ông. Như vậy, lời khai của ông Thái có nhiều điều không thống nhất. Hơn nữa, nếu cụ Thứ có đồng ý kê khai cho ông Thái thì cụ Thứ cũng không có quyền cho cả phần của cụ Vẹt và ông Chiến. Vì vậy, UBND huyện Hoài Đức đã xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa 62 xứ Đồng Óc cho hộ ông Thái là cấp sai đối tượng là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Thái cho rằng đất ông được cấp giấy chứng nhận đã nộp thuế và xây dựng công trình trên đất không có ai ý kiến gì. Xét việc ông sử dụng đất ông nộp thuế đất và xây dựng trên đất cũng không làm mất đi quyền của chủ sử dụng đất đó là mẹ ông và ông Chiến được.

Như vậy, đối với diện tích 197m2 tại thửa 62 xứ Đồng Óc là tiêu chuẩn của cụ Thứ, cụ Vẹt và ông Chiến. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 411452 ngày 27/02/2001 lại đứng tên hộ ông Cao Hữu Thái mà không có hợp đồng tặng cho theo quy định của pháp luật là đã cấp sai đối tượng. Do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng nên UBND huyện Hoài Đức đã ban hành quyết định số 2489/QĐ – UBND ngày 31/03/2014 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cấp cho hộ gia đình ông Cao Hữu Thái tại xã An Thượng – huyện Hoài Đức – thành phố Hà Nội là đúng quy định của pháp luật.

Về trình tự thủ tục ban hành quyết định 2489/QĐ-UBND:

Căn cứ vào đơn khiếu nại của cụ Nguyễn Thị Vẹt, UBND huyện Hoài Đức đã giao cho phòng tài nguyên và môi trường thẩm tra xem xét. Qua kiểm tra xem xét, phòng tài nguyên môi trường đã xác định khiếu nại của cụ Vẹt là có cơ sở. UBND huyện Hoài Đức đã giao cho thanh tra nhà nước huyện Hoài Đức thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở kết luận của thanh tra: UBND huyện Hoài Đức đã ban hành quyết định số 2489/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 411452 đã cấp cho hộ ông Thái.

Như vậy trình tự thủ tục ban hành quyết định đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát có quan điểm xác định về căn cứ về trình tự thủ tục ban hành quyết định được ban hành theo đúng quy định của pháp luật nên đề xuất quan điểm giữ nguyên quyết định. Quan điểm này phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Cao Hữu Thái, cần bác kháng cáo của ông Thái, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Tuy nhiên cần sửa án sơ thẩm về cách tuyên án cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của ông Cao Hữu Thái đối với UNBD huyện Hoài Đức, ông Thái đã rút nên cấp sơ thẩm đình chỉ là có căn cứ.

Đối với diện tích đất ông Thái đã bán cho vợ chồng ông Nguyên, các đương sự không có yêu cầu nên không xét. Giành quyền khởi kiện cho các đương sự nếu sau này có yêu cầu.

Về án phí: ông Cao Hữu Thái phải nộp án phí hành chính sơ thẩm và không phải chịu án phí phúc thẩm do sửa án sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ tại khoản 2 điều 241 Luật tố tụng hành chính; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Căn cứ vào điều 6, khoản 5 điều 38, điều 132; điều 143 Luật đất đai năm 2003.

Xử: không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Cao Hữu Thái, sửa bản án sơ thẩm số 02/2017/HCST ngày 02/08/2017 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức– thành phố Hà Nội về cách tuyên án và xử như sau:

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Cao Hữu Thái đối với UBND huyện Hoài Đức – thành phố Hà Nội về việc yêu cầu hủy quyết định số 2489/QĐ – UB ngày 31/03/2014 của UBND huyện Hoài Đức về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp cho hộ ông Cao Hữu Thái tại xã An Thượng – huyện Hoài Đức – thành phố Hà Nội.

Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Về án phí: ông Cao Hữu Thái phải chịu 200.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm được trừ  vào số tiền tạm ứng án phí 200.000 đồng đã nộp tại BL số AA/2010/009147 huyện Hoài Đức, ông Thái đã nộp án phí.

Ông Cao Hữu Thái không phải chịu án phí hành chính phúc thẩm. Hoàn trả ông Cao Hữu Thái 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại BL số AA/2015/0007544 ngày 16/08/2017 tại chi cục thi hành án huyện Hoài Đức.

Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 12/12/2017.


254
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 35/2017/HC-PT ngày 12/12/2017 về khiếu kiện thu hồi giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Số hiệu:35/2017/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nội
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:12/12/2017
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về