Bản án 326/HSPT ngày 05/06/2002 về vụ án Viên Đình Lượng phạm tội cố ý gây thương tích

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 326/HSPT NGÀY 05/06/2002 VỀ VỤ ÁN VIÊN ĐÌNH LƯỢNG PHẠM TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

50
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 326/HSPT ngày 05/06/2002 về vụ án Viên Đình Lượng phạm tội cố ý gây thương tích

    Số hiệu:326/HSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:05/06/2002
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về